Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

8.9.2014 Náš absolvent v Googlu

Projekt Web Rangers v Googlu startuje do druhého ročníku.
V tom prvním byli naši žáci velmi úspěšní. A letos mají šanci další 13 - 15 letí.
K účasti je z videa vybízí Robert Masare (jeden z loňského vítězného týmu Pfeiffer - Masare)
- letos se v Googlu zapojil již jako konzultant pro nové Web Rangery.
30.9.2014  o Robertovi a dalších Web Rangers psaly Lidové noviny - viz níže

Máme radost z aktivity našeho absolventa a přejeme Ti, Roberte, ať se Ti daří dovést svěřence k úspěchu.
A nejlepší by bylo, kdyby to i letos byli naši žáci.

_______________________________________________________________

Na jaře 2015 se Robert zúčastnil mezinárodní konference v Googlu, na níž za českou stranu
promluvil na videu, a shrnul loňské projekty Web Rangers - jako autor jednoho z vítězných projektů,
spolu s Šarlotou Horáčkovou, další úspěšnou soutěžící 2014.

________________________________________________________________