Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

ŽP Ptakopysk

Žákovský parlament je významnou součástí pilíře příznivého klimatu školy a představuje nedílnou součást školního dění. Učí děti jak rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, jak být zodpovědní a nalézat kompromis. Umožňuje velmi dobrou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm. Parlament tvoří komunikační most mezi dětmi a zaměstnanci školy (vedení, pedagogové, školní jídelna atd.) Spolupracuje také s KPŠ.

Žákovský parlament se schází pravidelně vždy jednou za 14 dní.  

K pravidelným aktivitám Ptakopysku patří každoročně Květňákmánie, výtvarně - fotografická  soutěž, šachový turnaj a vědomostní soutěž Pět proti pěti. Organizuje i poslední zvonění deváťáků. Každoročně se zapojuje do charitativních sbírek pro psí útulek Lary v Hovorčovicích, pro CPK Chrpa (výcvik koní pro hippoterapii), pro pomoc postiženým dětem a lidem (sběr víček a ošacení).

_________________________________________________________

2017/18

Zápis z 1. setkání zástupců ŽP 6.9.2017, 2. vyučovací hodina 

Příští schůzka Ptakopysku: pátek 22.9.2017, 3. vyučovací hodina

 

Předseda Alex Vasko 9. B
Místopředsedkyně Barbora Blínová 9. A
Výtvarné zajištění Kristián Matta, Natálie Rybová 7. B
Technické zajištění Michal Martinovský 7. B

 

Projednáno: 

1)     Přivítání zástupkyň a zástupců Ptakopysku v novém školním roce, zejména nových členů 

2)     Spolupráce s KPŠ: polepy na schody, možný nákup triček pro účast na závodech 

3)     Sestavení plánu činnosti

 • Říjen až listopad – výtvarná soutěž
 • 15/11 turnaj v minikopané pro 1. stupeň (garant Marek Coufal, záštita 9. A + 7. B)
 • 22/11 turnaj v minikopané pro 2. stupeň (garant Alex Vasko, záštita 9. B)
 • Prosinec – Vánoční kuchařská soutěž
 • 21/12 Květňákmánie (vybrán předposlední den před vánočními prázdninami, aby se v případě zájmu mohl účastnit i 1. stupeň)
 • 8/3 šachový turnaj, první 2 vyučovací hodiny 1. stupeň, druhé 2 vyučovací hodiny 2. stupeň
 • 9/4 soutěž Pět proti pěti, po motivační TH 2. + 3. vyučovací hodina
 • Charitativní akce: podzimní Srdíčkové dny (budou-li), pomoc psímu útulku, sběr víček pro Dominika 

4)     Informace k pokračujícímu projektu Škola pro demokracii od koordinátorky L. Mikušiakové: 

 • Shrnutí zmapovaných oblastí, dosažených výsledků
 • Plán pro příští rok (priorita: udržet stávající stav, celková větší propagace školy, charitativní aktivity          a akce pro veřejnost  a s veřejností)
 • Zapojení do soutěže ŽP v projektu ŠpD – prezentace „Parlamentní zvonění“ (text a video, anotace            do konce září) 

5)     Přivítání Ptakopysčat panem ředitelem

6)     Návrhy pro projednání na 2. schůzce: způsob spolupráce s 1. stupněm, body, které vzejdou z prvních TH od jednotlivých tříd

 _________________________________________________________

2016/17

_________________________________________________________

11.5. 2017 

Při nedávných Srdíčkových dnech vybráno 15 355 Kč. 

Dík všem dárcům

_________________________________________________________

Zástupci tříd 2016/17

PT Ondřej, Marek, 1.A  Adriana, Patrik, 1.B  Adéla, Marek, 1.C Pavlína, Jan, 1.D Tereza, David, 

2.A Lucie, Jakub, 2.B Rebeka, Martin, 2.C  Tereza, Tomáš, 2.D  Nicol, David, 

3.A  Michal, Oliver, 3.B  Tereza, Karolína, 3.C Michaela Alice, Štěpán,

4.A Aneta, Jakub, 4.B  Vilém,Matyáš, 4.C  Veronika, Adam, 

5.A  Isabela Maria, Jakub, 5.B  Anna, Matěj, 5.C  Jakub, Martin, 

6.A  AdamZuzana, 6.B  Tomáš, Krištof, 7.A  Ondřej, Klára, 7.B   Kamila, Lukáš, 

8.A Xia, Bára, 8.B  Matyáš, Alex, 9.A  Anička, Lukáš, 9.B Anička, Michal

vede paní učitelka Mgr. Pavla Štěpánová (2.stupeň) a paní učitelka Miloslava Králíčková (1.stupeň)

_________________________________________________________