Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

ŽP Ptakopysk

Žákovský parlament je významnou součástí pilíře příznivého klimatu školy a představuje nedílnou součást školního dění. Učí děti jak rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, jak být zodpovědní a nalézat kompromis. Umožňuje velmi dobrou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm. Parlament tvoří komunikační most mezi dětmi a zaměstnanci školy (vedení, pedagogové, školní jídelna atd.) Spolupracuje také s KPŠ.

Žákovský parlament se schází pravidelně vždy jednou za 14 dní.                                                                                                                                                 obrázek: Klára N.

K pravidelným aktivitám Ptakopysku patří každoročně Květňákmánie, výtvarně - fotografická  soutěž, šachový turnaj a vědomostní soutěž Pět proti pěti. Organizuje i poslední zvonění deváťáků. Každoročně se zapojuje do charitativních sbírek pro psí útulek Lary v Hovorčovicích, pro CPK Chrpa (výcvik koní pro hippoterapii), pro pomoc postiženým dětem a lidem (sběr víček a ošacení).

foto: K. Kankrlíková

_________________________________________________________

2018/19

Zápis z 3. schůzky Ptakopysku

 ... dole ke stažení

Zápis z 2. schůzky Ptakopysku ze dne 26. 9. 2018

 • Organizace podzimní minikopané:

1.+2. ročník: 7.B

4.+5. ročník: 6. C a 9. A

2. stupeň: 9. B

Prosíme TU tříd, jejichž zástupci budou turnaj  organizovat o poskytnutí seznamu tříd jejich skupiny i  se jmény TU – pro snadnější orientaci při hledání ☺

Schůzka organizátorů, středa 1. 10. o  velké přestávce v kabinetu p. uč. Bartošové (svolá si) 

 • Vytvoření loga pro firmu zpracovávající odpady: Parlament prosí všechny zájemce o pomoc s vytvořením loga pro firmu, se kterou bude v budoucnu spolupracovat koordinátorka EVVO, p. uč. Mikušiaková

Má obsahovat odpovídající název a zvířátko ☺, prosím o sdělení  na TH, vítěz bude určitě odměněn 

 • Zapojení dětí se SVP do chodu školy: V týdnu od 1.-5. 10. přeloží žáci s OMJ (v čele s Alenkou ze 7. B a Vanesou z 9. B) nápisy na všechny vybrané místnosti ve škole, následně budou tabulky ve vietnamštině a ukrajinštině umístěny na místa, která označují. 9. B požádá vyučující VV o pomoc s vylepšením orientačního plánu v budově K1 
 • V následujícím týdnu  proběhne objednání cen pro soutěže a různých ocenění (spolupráce s p. uč. Blahovcovou – parlament děkuje za zprostředkování ☺) 
 • Zapojení seniorů do  dění ve škole: návrhy, které  byly předneseny, prosíme na TH více konkretizovat 
 • Dotaz na p. uč. Blahovcovou: Je možnost  nějakého katalogu  s nabídkou knih pro starší žáky? 
 • Dotaz na školní jídelnu: Mohl by letos proběhnout na obou budovách  Týden chutí podle dětí? 
 • Dotazy na vedení školy: .. více dole na stránce ke stažení

 

Zápis z 1. schůzky Ptakopysku ze dne 12. 9. 2018

Příští schůzka: 26. 9., 4. vyučovací hodina

... ze zápisu:

 • Plán práce parlamentu pro školní rok 2018/2019:

Září: Srdíčkové dny v týdnu od 17. 9. do 21. 9.:

Říjen – listopad: Minikopaná (1. – 2., 3. – 5., 6. -9. ročník)

Podpora sběrových aktivit: papír + kaštany, sběr víček bude upřesněn p. uč. Mikušiakovou začátkem října

Listopad – prosinec: Výtvarná soutěž (dle zájmu)

Prosinec: Květňákmánie (1. a 2. stupeň), Charitativní akce pro zvířata (útulek Dolní Měcholupy)

Březen: Šachový turnaj (1. a 2. stupeň), 4. zapojení se do Dne porozumění autismu

Duben: Pět proti pěti (2. stupeň, 1. stupeň dle zájmu), Kuchařská soutěž (2. stupeň, 1. stupeň dle zájmu a za přítomnosti TU)

Květen: Srdíčkové dny

Červen: Poslední zvonění

 • Patronáty nad třídami
 • Na třídnických hodinách prosíme zvážit, jakým způsobem bychom mohli navázat spolupráci  se seniory

více ke stažení dole na stránce: Zápis z 1.schůzky ŽP - 2018/19

_________________________________________________________

2017/18

Zápis ze závěrečného zasedání Ptakopysku, 22. 6. 2018

 

Účast:

zástupci všech tříd 2. stupně a třídy 5. A

p. učitelky Kateřina Bartošová a Kateřina Braunová

p. ředitel Pavel Kopečný (3. hodina)

... zápis dole na stránce ke stažení: Zápis ze závěrečného zasedání ŽP - 2017/18

Foto ze zasedání 22.6.18