Dny otevřených dveří a zápis

Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

ŽP Ptakopysk

Žákovský parlament je významnou součástí pilíře příznivého klimatu školy a představuje nedílnou součást školního dění. Učí děti jak rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, jak být zodpovědní a nalézat kompromis. Umožňuje velmi dobrou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm. Parlament tvoří komunikační most mezi dětmi a zaměstnanci školy (vedení, pedagogové, školní jídelna atd.) Spolupracuje také s KPŠ.

Žákovský parlament se schází pravidelně vždy jednou za 14 dní.  

K pravidelným aktivitám Ptakopysku patří každoročně Květňákmánie, výtvarně - fotografická  soutěž, šachový turnaj a vědomostní soutěž Pět proti pěti. Organizuje i poslední zvonění deváťáků. Každoročně se zapojuje do charitativních sbírek pro psí útulek Lary v Hovorčovicích, pro CPK Chrpa (výcvik koní pro hippoterapii), pro pomoc postiženým dětem a lidem (sběr víček a ošacení).

foto: K. Kankrlíková

_________________________________________________________

2017/18

Zápis ze setkání zástupců ŽP 8.1.2018

Hodnotili jsme Květňákmánii jako vydařenou akci, věnovali jsme se připomínkám jednotlivých  tříd a vyhlásili jsme třítýdenní parlamentní volnější čas.

                       Granule nebo konzervy pro psí (kočičí) útulek, prosím, noste do 19.1.2018

 

Zápis z. 8. setkání zástupců ŽP 14. 12. 1. vyučovací hodina

 

Příští schůzka Ptakopysku: krátká porada, středa 20. 12., 1. vyučovací hodina 

Projednáno:

 

1)     Zhodnocení akcí: minikopaná 2. Stupně + Rabbit Cup

 

2)     Zajištění Květňákmánie 21.12.2017:

 

 • 7. 30 Petr Plachý, Alex Vasko – pomoc v hale
 • 8. 45 – 9. 00 příchod soutěžících
 • 9. 00 – slavnostní zahájení
 • Moderátorky: Vanda Šťástková, Viki Schuhová (Natálie Elsnerová)
 • Technické zabezpečení: Michal Martinovský, David Denemark
 • Rozdávání odměn: Eliška Kučerová, Anička Matternová
 • Přibližně v 12. 30 slavnostní ukončení + vyhlášení výtvarné soutěže – velké poděkování  p.uč. Vágenknechtové, Braunové a Štrossové za vyhodnocení

 

Zakoupení odměn: Eliška Kučerová, Tomáš Myška, p. uč. Bartošová

 

Porota: p. uč. Braunová, Caldová (v případě nemoci p. uč. Štrossová), Holeček, Kristian Matta, Marek Coufal

 

3)     Připomínky jednotlivých  tříd:

 

 • Lepší prostory pro školní klub, jeho dobré vybavení

 

 

 

Zápis ze 7. setkání zástupců ŽP 27.11. 2017, 4. vyučovací hodina

 

Příští schůzka Ptakopysku: čtvrtek, 14. 12., 1. vyučovací hodina

Projednáno:

 

1)     Prosba k vyučujícím:

Prosíme o uvolnění z prvních deseti  minut výuky v pátek 4. 12., 1. vyučovací hodinu. Pouze doladíme minikopanou, aby bylo možné TU ještě v ten samý den napsat  potřebné informace.

 

2)     Pravidla Květňákmánie, seznamy soutěžících – prosíme všechny TU,  aby poslali

p.uč. Bartošové účastníky za své třídy: jméno, příjmení, s čím budou vystupovat, vystoupení  mohou být i  napříč třídami

 

3)     Hodnocení průběhu výtvarné soutěže

 

4)     Rabbit Cup

Rozpis asistentů z řad Ptakopysku  pro p. učitelky 1. stupně:

(4. B bude v doprovodu p. uč. Gaierové, zbylé dohledy rozepíše p. zástupkyně Mašínová)

 

Prosíme paní učitelky třídní, aby doplnily asistentům seznamy, na K2 bude odvádět soutěžící vždy dospělá osoba, nikoli zástupci ŽP, do pátku upřesníme

 

K1:

PT, 1. B, 1. C

Kučerová Eliška, Myška Tomáš

 

2. B, 2. C

Královcová Zuzka, Matějka Adam

 

3. C, 3. B

Matta Kristián, Rybová Naty, Ševčenko Pavel, Řehořová Eliška

 

4. C

Dušovská Verča, Jirát Karel

 

K2:

1. A, 1. D, 1. E

Gilová Xia, Blínová Bára

 

2. A,2. D

Vyhnal Štěpán, Herčík Kuba

 

3. A, 4. A

Vasko Alex, Plachý Petr

 

 

5)     Dotazy na vedení:

-        Možnost  konaní ŠvP pro 2.stupeň při sloučení tříd v ročníku?

-        Zástěny na chlapeckých  WC

 

  

Zápis ze 6. setkání zástupců ŽP 13.11. 2017, 2. vyučovací hodina 

Příští schůzka Ptakopysku: 27. 11., 4. vyučovací hodina

 

Projednáno:

 

1)    Minikopaná pro 1. stupeň (15. 11.)

doladění všech  organizačních  věcí

 

2)    Minikopaná pro 2. stupeň

 

MOŽNÁ ZMĚNA TERMÍNU!!!   (termín bude upřesněn)    

Důvody:

 • ne v den, kdy je PDGR
 • potřebná účast p. uč. Večeři, proto ne v ten  samý den, jako  minikopaná 1. stupně

informace budou upřesněny v průběhu příštího týdne

 

3)     Výsledky sběru, odhlasování odměn pro jednotlivé třídy

 

 

 

Zápis z 5. setkání zástupců ŽP 3.11. 2017, 1. vyučovací hodina

Příští schůzka Ptakopysku: 13. 11., pondělí, 2. vyučovací hodina

 

 

Projednáno:

 

1)    Minikopaná pro 1. stupeň (15. 11.)

 

Hlavní organizátor: Marek Coufal, 8.B

Dozor učitelů: p. uč. Večeřa, p. uč. Bartošová

Rozhodčí: p. uč. Večeřa, Mike Coulibaly, Abdullah Al - Shiekhli, Roman Goldschmidt, (všichni  9. B)

 

Ceny: pro obě věkové kategorie pohár za 1. – 3. místo (bude moci ŽP opět poprosit p. uč. Štrossovou  

           o  jejich  vyzvednutí?)

           pro každého zúčastněného lízátko: zajišťuje Matyáš Pechar a Alex Vasko  (9.B)

 

Organizační schůzka v úterý v 9. 40 u p. uč. Bartošové (prosíme o  účast p. uč. Mašínové a p. uč. Večeři)

 

Organizace:

8. 00 příchod všech družstev do haly

8.00 – 8. 15 převlékaní a příprava

8. 15 – 8.30 slavnostní zahájení a seznámení s pravidly turnaje

8. 30 – 13. 00 turnaj

13.00 slavnostní vyhlášení vítězů

Prosíme o sdělení, které třídy končí dříve než turnaj a kam chodí do družiny, abychom zajistili také

dohled na obědě a abychom děti dovedli do správných oddělení družin

 

K2:

 

Prosíme paní třídní učitelky, aby byli všichni hráči připravení  s věcmi na převlečení  ve třídách již v 7. 45, budou vyzvednuti p. uč. Bartošovou a dovedeni na K1, kde si je převezmou jejich „asistenti“

Po ukončení turnaje budou opět p. uč. Bartošovou odvedeni na K2

 

Asistenti pro K2:

1.A + 1.E  Alex Vasko, Matyáš Pechar (9.B)

1.D + 1.M  Xia Gilová, Bára Blínová (9.A)

2. A + 2.D  Kristián Matta, Natálie Rybová (7.B)

3.A. + 3.D Veronika Dušovská, Karel Jirát  (6.A)

4.A + 5.A  Štěpán Vyhnal, Kuba Herčík (6.C)

 

K1:

Prosíme všechny paní třídní učitelky, aby byli všichni hráči připravení  s věcmi  na převlečení  ve třídách již v 7. 45, budou vyzvednuti svými asistenty a dovedeni do haly, po ukončení turnaje je asistenti odevzdají  zpět do  tříd

Asistenti pro K1

1.B + 1.C  Eliška Kučerová, Anna Matternová ( 8.A)

 

2.B + 2.C  Zuzana Královcová + Adam Matějka (7.A)

3.B + 3.C  Anna Joštová,  Matouš Petr (6.B)

4.B + 4.C  Bára Přikrylová, Naty Elsnerová (9.A)

5.B + 5.C  Vanda Šádková, Viky Schuhová

 

2)     Možné zařízení Kreativní klubovny Květňáku (koberec, skříňky, nástěnky atd.)

 

3)     Nutnost  včasné přípravy Květňákmánie, do příští schůzky zjistit předběžný zájem

 

4)     Dotaz na délku konání ŠvP  pro 2. stupeň, sdělení výsledků krátké ankety a diskuse s vedoucí ŠvP  p. uč. Caldovou

 

5)     Schválen finanční příspěvek 300,- na dar  pro pamětníka, který se bude účastnit besedy se žáky 9. ročníků

 

6)     Dotazy jednotlivých  zástupců na vedení školy, nutné domluvit si  schůzku s panem ředitelem,  Xia Gilová a Bára Blínová seznámí na příští schůzce ŽP s jejím výsledkem

 

  

Zápis ze 4. setkání zástupců ŽP 19.10. 2017, 1. vyučovací hodina 

Příští schůzka Ptakopysku: pátek, 3. 11., 1. vyučovací hodina

 

Projednáno:

 

1)     „Vybudování“ kreativní klubovny Květňáku díky finanční odměně za 3. místo
v soutěži, vyhlášené v rámci MAP:

 • Klubovna bude v bývalé MMU
 • Její účely: stabilní místnost žákovského parlamentu, týmu ŠpD, možná budoucí redakce školního časopisu, místnost pro rodičovské kavárny atd.

 

2)     Sběr víček:

Po nepříliš optimistických zprávách se sběr víček opět obnovuje

Paní učitelka Mikušiaková dojednala jinou možnost, která představuje:

 • Sběr víček do pytlů, které třídy dostanou
 • Naplněný pytel se odnese do kabinetu přírodopisu, jejich evidenci za třídy povede paní učitelka
 • Odvoz zajistí firma, se kterou spolupracujeme při sběru papíru a kaštanů
 • Peníze za odevzdaná víčka budou zaslána na účast ústavu pro pacienty trpícími Downovým syndromem
 • Sběr bude opět soutěží, ve které lze získat až 10 000kč

 

3)     Minikopaná:

 1. stupeň  (15. 11.) – schůzka s hlavními organizátory 23. 10.
 2. stupeň (22. 11.) – Alex Vasko  rozešle do 25. 10. nejdůležitější  informace ohledně pravidel

 

všechny důležité informace ke konání minikopané 1. stupně budou sepsány a zaslány třídám nejpozději 6. 11.

 

4)     Připomenutí  výtvarné soutěže v jednotlivých  třídách

 

5)     Dotazy na vedení školy:

 • Bude možné v rámci TH na 2. stupni navštívit a prohlédnout si budovu K2?
 • Jednalo se již o možnosti zástěn na chlapeckých záchodech?

 

 

 

Se všemi  informacemi  budou děti na K2 seznámeny ve středu 3. vyučovací hodinu, kdy
4 zástupci Ptakopysku obejdou všechny třídy a budou připraveni odpovídat na dotazy (doprovod – p. uč. Bartošová)

 

Zápis ze 3. setkání zástupců ŽP 5.10., 2017, 4. vyučovací hodina

Termín další  schůzky je 19. 10., 1. vyučovací hodinu

Projednáno:

 

1)     Zhodnocení Srdíčkových dní, velmi úspěšná charitativní akce, při které škola prodejem předmětů s logem Život dětem získala pro velmi vážně nemocné děti částku 20 049 Kč.

 

2)     Organizace minikopané – přípravy jsou v plném proudu, přesné informace budou podány po následné schůzce ŽP

 

3)     Změny v organizaci výtvarné soutěže:

 

-        na přání tříd upřesnění témat (nejsou závazná): figurální kresba, příroda (krajina kolem nás), nejhezčí místo na světě

-        počet možných odevzdaných výtvarných děl zvýšen na tři

-        do soutěže přispívat díly či dílky na určité výtvarné úrovni, zejména na 2. stupni

 

4)     Finanční příspěvek 300,- pro skupinu žáků, která se letos bude podílet na projektu organizace Post Bellum

 

5)     Finanční příspěvek 400,- na zakoupení dvou digitálních vah pro vážení produktů našich sběrových produktů

 

6)     Způsob předávání info  pro 1. stupeň a následně pro K2, opětovně se vrátí obcházení jednotlivých tříd (na K2 za doprovodu p. uč. Bartošové), postupně se budou střídat všichni zástupci ŽP dle ročníků, nyní budou 9. ročníku asistovat šesťáci, aby se přiučili způsobu předávání informací ve třídě

 

7)     Diskuse k programu pro den, kdy se vzhledem k volbám vzdálí některé ze tříd z budovy školy, vyhodnocení možností, které se přímo  či  nepřímo týkají  výuky, popřípadě podporují sportovního ducha J

 

8)     Náměty jednotlivých tříd ke zlepšení chodu školy, bude projednáno s vedením školy

 

 

 

Zápis ze 2. setkání zástupců ŽP 22. 9.2017, 3. vyučovací hodina  

Příští schůzka Ptakopysku: čtvrtek, 5. 10., 4. vyučovací hodina

Projednáno:

 

1)     Hodnocení průběhu Srdíčkových dnů: prodány všechny předměty, třídy velmi hezky motivovány, dětem se pěkně prodávalo, hodnoceno jako velmi zdařilá akce

Jménem Ptakopysku děkujeme všem, kteří přispěli. 

392 magnetek ze 400

100 reflexních srdíček

20 reflexních  čtyřlístků

50 přívěsků se žetony

20 balíčků kávy

 

2)     Výtvarná soutěž:

-        libovolný námět, rozměr i technika výtvarného díla

-        2. 10. – 15. 12. odevzdávání do kabinetu p. uč. Bartošové

-        18. 12. – 20. 12. hodnocení odbornou porotou podle kategorií

-        22. 12. vyhlášení nejlepších výtvarných děl a ocenění jejich autorů

 

Kategorie:

1.-2. ročník, porotkyně p.uč. Štrossová, Braunová a Vágenknechtová

3.-5. ročník, porotci p.uč. Štrossová, Plášilová a Šátava

6.-9. ročník, porotkyně p.uč. Vágenknechtová, Braunová a Štrossová

 

Porota si stanoví svá pravidla a dle nich se shodne na 1. – 3. místě ve svých kategoriích, zvláštní ocenění pak bude v každé kategorii uděleno obrázku, který vybere pan ředitel

Náležitosti:

Do soutěže budou přijímány obrázky, které byly vytvořeny doma či v hodinách výtvarné výchovy, kdekoli. Každý z nich bude na zadní straně označen jménem, třídou a školou (pokud bychom  je chtěli využít i dál).

Do soutěže lze přihlásit maximálně 2 díla za jednoho nadaného výtvarníka.

 

3)     Minikopaná:

-        vše v rozběhu, organizační týmy již tvoří soupisky (nejpozději do 27. 9. musí být hotové)

-        1. stupeň zaštiťuje p. uč. Večeřa, 2. stupeň p. uč Vladyka a Navara, připomínáme ale, že jde především o práci parlamenťáků a p. učitelé jsou spíše odborným přípravným dohledem

-        veškeré informace budou upřesněny po další schůzce Ptakopysku

 

4)     Způsob předávání informací 1. stupni: dvojice zástupců ŽP sdělí v jednotlivých  třídách nejdůležitější informace, TU poté využijí především zápisů ze setkání

 

5)     Návrhy jednotlivých tříd:

-        do vánoční sbírky ke psům přiřadit i kočky – odhlasováno

-        na parapet u nástěnky Ptakopysku umístit krabici, kam by psaly své návrhy ty děti, které nechtějí vystupovat před celou třídou – odhlasováno

 

pozn. Z finančních zdrojů Ptakopysku zakoupeny podsedáky do třídy 1. C a míče pro odreagování v době přestávek

________________________________________________________________ 

Zápis z 1. setkání zástupců ŽP 6.9.2017, 2. vyučovací hodina 

Příští schůzka Ptakopysku: pátek 22.9.2017, 3. vyučovací hodina

 

Předseda Alex Vasko 9. B
Místopředsedkyně Barbora Blínová 9. A
Výtvarné zajištění Kristián Matta, Natálie Rybová 7. B
Technické zajištění Michal Martinovský 7. B

 

Projednáno: 

1)     Přivítání zástupkyň a zástupců Ptakopysku v novém školním roce, zejména nových členů 

2)     Spolupráce s KPŠ: polepy na schody, možný nákup triček pro účast na závodech 

3)     Sestavení plánu činnosti

 • Říjen až listopad – výtvarná soutěž
 • 15/11 turnaj v minikopané pro 1. stupeň (garant Marek Coufal, záštita 9. A + 7. B)
 • 22/11 turnaj v minikopané pro 2. stupeň (garant Alex Vasko, záštita 9. B)
 • Prosinec – Vánoční kuchařská soutěž
 • 21/12 Květňákmánie (vybrán předposlední den před vánočními prázdninami, aby se v případě zájmu mohl účastnit i 1. stupeň)
 • 8/3 šachový turnaj, první 2 vyučovací hodiny 1. stupeň, druhé 2 vyučovací hodiny 2. stupeň
 • 9/4 soutěž Pět proti pěti, po motivační TH 2. + 3. vyučovací hodina
 • Charitativní akce: podzimní Srdíčkové dny (budou-li), pomoc psímu útulku, sběr víček pro Dominika 

4)     Informace k pokračujícímu projektu Škola pro demokracii od koordinátorky L. Mikušiakové: 

 • Shrnutí zmapovaných oblastí, dosažených výsledků
 • Plán pro příští rok (priorita: udržet stávající stav, celková větší propagace školy, charitativní aktivity          a akce pro veřejnost  a s veřejností)
 • Zapojení do soutěže ŽP v projektu ŠpD – prezentace „Parlamentní zvonění“ (text a video, anotace            do konce září) 

5)     Přivítání Ptakopysčat panem ředitelem

6)     Návrhy pro projednání na 2. schůzce: způsob spolupráce s 1. stupněm, body, které vzejdou z prvních TH od jednotlivých tříd

 _________________________________________________________

2016/17

_________________________________________________________

11.5. 2017 

Při nedávných Srdíčkových dnech vybráno 15 355 Kč. 

Dík všem dárcům

_________________________________________________________

Zástupci tříd 2016/17

PT Ondřej, Marek, 1.A  Adriana, Patrik, 1.B  Adéla, Marek, 1.C Pavlína, Jan, 1.D Tereza, David, 

2.A Lucie, Jakub, 2.B Rebeka, Martin, 2.C  Tereza, Tomáš, 2.D  Nicol, David, 

3.A  Michal, Oliver, 3.B  Tereza, Karolína, 3.C Michaela Alice, Štěpán,

4.A Aneta, Jakub, 4.B  Vilém,Matyáš, 4.C  Veronika, Adam, 

5.A  Isabela Maria, Jakub, 5.B  Anna, Matěj, 5.C  Jakub, Martin, 

6.A  AdamZuzana, 6.B  Tomáš, Krištof, 7.A  Ondřej, Klára, 7.B   Kamila, Lukáš, 

8.A Xia, Bára, 8.B  Matyáš, Alex, 9.A  Anička, Lukáš, 9.B Anička, Michal

vede paní učitelka Mgr. Pavla Štěpánová (2.stupeň) a paní učitelka Miloslava Králíčková (1.stupeň)

_________________________________________________________