Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

ŽP Ptakopysk

Žákovský parlament je významnou součástí pilíře příznivého klimatu školy a představuje nedílnou součást školního dění. Učí děti jak rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, jak být zodpovědní a nalézat kompromis. Umožňuje velmi dobrou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm. Parlament tvoří komunikační most mezi dětmi a zaměstnanci školy (vedení, pedagogové, školní jídelna atd.) Spolupracuje také s KPŠ.

Žákovský parlament se schází pravidelně vždy jednou za 14 dní.                                                                                                                                                 obrázek: Klára N.

K pravidelným aktivitám Ptakopysku patří každoročně Květňákmánie, výtvarně - fotografická  soutěž, šachový turnaj a vědomostní soutěž Pět proti pěti. Organizuje i poslední zvonění deváťáků. Každoročně se zapojuje do charitativních sbírek pro psí útulek Lary v Hovorčovicích, pro CPK Chrpa (výcvik koní pro hippoterapii), pro pomoc postiženým dětem a lidem (sběr víček a ošacení).

_________________________________________________________

2018/19

Zápis z 5. schůzky Ptakopysku ze dne 21. 11. 2018

změna termínu schůzky Ptakopysku: středa 5. 12., 4. vyučovací hodina

 

1)      Dvě velké prosby Ptakopysčat:

 • Jsme velmi rádi, pokud naše kreativní klubovna Květňáku slouží i k jiným účelům, než jsou schůzky Ptakopysku, prosíme ale ty, kdo ji využívají, aby její zařízení vrátili do původního stavu, nejen nábytek, ale i věci z polic, které pak musíme dohledávat
 • Třídní učitelé 6. – 9. ročníků, věnujte prosím obsahu sdělení Ptakopysčat na svých TH pozornost, opravdu pracují s velkým nasazením a poznámky některých spolužáků k jejich aktivitám jim určitě v motivaci pro další nepomáhají, většina z nich se opravdu zapojuje do jakékoli práce velmi svědomitě a zaslouží si ve třídě uznání

 

2)      Odhlasování odměn za sběrové aktivity

 

3)      Ohlédnutí za minikopanou 1. stupně a minikopaná 2. stupně:

 • turnaj 1. stupně velmi zdařilý, zapojení mnoha týmů z téměř všech tříd
 • 28. 11. od 8. 00 do 12 30 proběhne turnaj 2. stupně: všechna družstva budou v 7. 55 připravena před halou, patronem soutěže bude pan učitel Večeřa (moc děkujeme za vstřícnost), prosíme fotbalisty 9. ročníku, aby po příchodu do haly připravili hrací plochy

 

4)      Květňákmánie:

Do příští schůzky prosíme seznam těch tříd, které na Květňákmánii nevystoupí

 

5)      Pro schválení do tříd: nákup 2 společenských her Dixit, zároveň připomínáme, že je možné zapůjčit si do tříd šachy

 

6)      Parlamentem neschválena soutěž v PC hře Fortnight

 

7)      Prosby k vedení školy:

 • Bylo by možné pořídit žaluzie do jídelny K1?
 • Byla by již možná změna zvonění na K1?

 

 

 

 

Zápis ze 4. schůzky Ptakopysku ze dne 22. 10. 2018

Příští schůzka: 5. 11., 4. vyučovací hodina

 

 

1)     Organizace podzimní minikopané, 1. stupeň v plném proudu

6. 11.: 3. – 5. ročník

7. 11.: 1. – 2. ročník

Garant p. uč. Večeřa – mnohokrát děkujeme a prosíme paní  zástupkyni  Mašínovou, aby zajistila v oba dny po  dobu  4. vyučovacích  hodin za pana učitele suplování, rovněž děkujeme

Všichni hráči budou do  haly odvedeni  a zároveň přiváděni zpět do tříd.

Turnaj  určitě skončí 4. vyučovací hodinou.

 

2)     Organizace podzimní  minikopané, 2. stupeň

Prosíme všechny TU, aby co  nejdříve zaslali mailem  p. uč. Bartošové soupisky svých  tříd!

Nutnost: požádat  pana ředitele o  zajištění  haly, poté bude oznámen přesný  termín, akce je plánována na konec listopadu

Požádat  pana učitele Vladyku, zda by nebyl ochoten ujmout se pozice garanta.

Moderátor: Ondřej  Soustružník

 

3)     Nezapomenout na vytváření loga pro firmu zpracovávající odpady, již hotové  výtvory dát do  šuplíku p. uč. Bartošové  na K1 i  K2. Soutěž bude ukončena 16. 11.

 

4)     Vyhlášení výtvarné soutěže!!! Až  do  14. 12.  je možné  rovněž do  šuplíků p. uč. Bartošové na K1 a K2 odevzdávat  všechny malířské výtvory žáků 1. – 9.  ročníku. Téma i  technika jsou zcela libovolné.

 

5)     Dotazy na vedení  školy:

 

Je možné i na K2 pořídit automat na jídlo a na kávu (pro  rodiče)?

 

Zápis z 3. schůzky Ptakopysku

 ... dole ke stažení

Zápis z 2. schůzky Ptakopysku ze dne 26. 9. 2018

 • Organizace podzimní minikopané:

1.+2. ročník: 7.B

4.+5. ročník: 6. C a 9. A

2. stupeň: 9. B

Prosíme TU tříd, jejichž zástupci budou turnaj  organizovat o poskytnutí seznamu tříd jejich skupiny i  se jmény TU – pro snadnější orientaci při hledání ☺

Schůzka organizátorů, středa 1. 10. o  velké přestávce v kabinetu p. uč. Bartošové (svolá si) 

 • Vytvoření loga pro firmu zpracovávající odpady: Parlament prosí všechny zájemce o pomoc s vytvořením loga pro firmu, se kterou bude v budoucnu spolupracovat koordinátorka EVVO, p. uč. Mikušiaková

Má obsahovat odpovídající název a zvířátko ☺, prosím o sdělení  na TH, vítěz bude určitě odměněn 

 • Zapojení dětí se SVP do chodu školy: V týdnu od 1.-5. 10. přeloží žáci s OMJ (v čele s Alenkou ze 7. B a Vanesou z 9. B) nápisy na všechny vybrané místnosti ve škole, následně budou tabulky ve vietnamštině a ukrajinštině umístěny na místa, která označují. 9. B požádá vyučující VV o pomoc s vylepšením orientačního plánu v budově K1 
 • V následujícím týdnu  proběhne objednání cen pro soutěže a různých ocenění (spolupráce s p. uč. Blahovcovou – parlament děkuje za zprostředkování ☺) 
 • Zapojení seniorů do  dění ve škole: návrhy, které  byly předneseny, prosíme na TH více konkretizovat 
 • Dotaz na p. uč. Blahovcovou: Je možnost  nějakého katalogu  s nabídkou knih pro starší žáky? 
 • Dotaz na školní jídelnu: Mohl by letos proběhnout na obou budovách  Týden chutí podle dětí? 
 • Dotazy na vedení školy: .. více dole na stránce ke stažení

 

Zápis z 1. schůzky Ptakopysku ze dne 12. 9. 2018

Příští schůzka: 26. 9., 4. vyučovací hodina

... ze zápisu:

 • Plán práce parlamentu pro školní rok 2018/2019:

Září: Srdíčkové dny v týdnu od 17. 9. do 21. 9.:

Říjen – listopad: Minikopaná (1. – 2., 3. – 5., 6. -9. ročník)

Podpora sběrových aktivit: papír + kaštany, sběr víček bude upřesněn p. uč. Mikušiakovou začátkem října

Listopad – prosinec: Výtvarná soutěž (dle zájmu)

Prosinec: Květňákmánie (1. a 2. stupeň), Charitativní akce pro zvířata (útulek Dolní Měcholupy)

Březen: Šachový turnaj (1. a 2. stupeň), 4. zapojení se do Dne porozumění autismu

Duben: Pět proti pěti (2. stupeň, 1. stupeň dle zájmu), Kuchařská soutěž (2. stupeň, 1. stupeň dle zájmu a za přítomnosti TU)

Květen: Srdíčkové dny

Červen: Poslední zvonění

 • Patronáty nad třídami
 • Na třídnických hodinách prosíme zvážit, jakým způsobem bychom mohli navázat spolupráci  se seniory

více ke stažení dole na stránce: Zápis z 1.schůzky ŽP - 2018/19

_________________________________________________________

2017/18

Zápis ze závěrečného zasedání Ptakopysku, 22. 6. 2018

 

Účast:

zástupci všech tříd 2. stupně a třídy 5. A

p. učitelky Kateřina Bartošová a Kateřina Braunová

p. ředitel Pavel Kopečný (3. hodina)

... zápis dole na stránce ke stažení: Zápis ze závěrečného zasedání ŽP - 2017/18

Foto ze zasedání 22.6.18