Dny otevřených dveří a zápis

Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Zápisy do 1. třídy

1. termín – 4.4.2018

2. termín – 5.4.2018

________________________________________________ 

Dole na stránce najdete ke stažení: 

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Žádost o přijetí do přípravné třídy
  • Zápisní list do 1. třídy 

________________________________________________

Dny otevřených dveří: Květňák I a Květňák II

Květnového vítězství 1554 (Květňák I)
Schulhoffova 844 (Květňák II)

Naše škola Vás srdečně zve k návštěvě: 

ve čtvrtek 18.1. 2018

v úterý     13.2. 2018

ve středu 14.3. 2018

Ohlaste, prosím, svůj zájem telefonem na 267 227 502 nebo emailem na info@kvetnak.cz

 

Přijďte dopoledne  - můžete se podívat přímo do výuky. Uvidíte, jak pracují prvňáčci i starší děti v matematice, jazycích i ve třídě Montessori.

 

Přijďte odpoledne -  prohlédnete si budovu a dozvíte se vše o naší škole. Můžete se zeptat na to, co vás zajímá. Získáte informace o  výuce v budoucích prvních třídách a o novinkách, které budeme nabízet pro školní rok 2018/ 19.

Určitě vezměte s sebou své děti, pro které je připravena tvořivá dílna dle programu a ve které si budou moci vyzkoušet, jaké to je být školákem.

  

18.1. 2018        od  16 hodin   v budově K2     Hravé odpoledne s angličtinou

 

13.2. 2018        od  16 hodin   v budově K2     Zábavné seznámení s „ Montessori výukou“

 

14.3. 2018        od  16 hodin    v budově K1    Počítáme s Hejného matematikou

________________________________________________

Jaké pohybové dovednosti by měl předškolák mít?

- Udržování rovnováhy
- Překonání určité vzdálenosti (přeskoky, výskoky,atp.)
- Běh
- Poskoky po jedné noze
- Házet a chytat míč
- Zvládnout jednoduchý rytmický pohyb

info přípravná třída

_______________________________________________