Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Zápisy do 1. třídy

 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebude zasláno, ale oznámeno

  • zveřejněním seznamu (děti budou uvedeny pod registračními čísly) přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (např. u vchodu do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy).
  • na webových stránkách školy: http://www.kvetnak.cz/skola/uredni-deska-dokumenty/922

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 2.5.2018

Schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd  se bude konat ve čtvrtek

                              7.6.2018 od 17 hodin

ve školní jídelně budovy Květňák II (Schulhoffova 844).   

_______________________________________________ 

Info k zápisu 2018 

Termíny zápisu

1. termín – 4. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 h    

2. termín – 5. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 h  

(od 12:00h do třídy s Aj a Montessori – pouze pro rezervované termíny)

(do 1. třídy Montessori také v úterý 10.4.2018 na Květňáku II (Schulhoffova 844) mezi 13-16 hod. )

  

    Elektronické přihláška k zápisu zde nebo na stránkách školy Dny otevřených dveří a zápis (červené tlačítko)

Dole na stránce najdete ke stažení: 

  • Info k zápisu 2018
  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Žádost o přijetí do přípravné třídy
  • Zápisní list do 1. třídy 
  • INFORMAČNÍ LIST O PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL - 2018
  • Přípravné třídy - plakát

________________________________________________

 

Jaké pohybové dovednosti by měl předškolák mít?

- Udržování rovnováhy
- Překonání určité vzdálenosti (přeskoky, výskoky,atp.)
- Běh
- Poskoky po jedné noze
- Házet a chytat míč
- Zvládnout jednoduchý rytmický pohyb

info přípravná třída

_______________________________________________ 

 Dokumenty ke stažení: