Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Zápisy do 1. třídy

    

         Termíny zápisů pro školní rok 2019/20

 

                     9. a 10. dubna 2019

 

________________________________________________

 

Dole na stránce najdete ke stažení: 

  • Info k zápisu 2018
  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Žádost o přijetí do přípravné třídy
  • Zápisní list do 1. třídy 
  • INFORMAČNÍ LIST O PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL - 2018
  • Přípravné třídy - plakát

________________________________________________

 

Jaké pohybové dovednosti by měl předškolák mít?

- Udržování rovnováhy
- Překonání určité vzdálenosti (přeskoky, výskoky,atp.)
- Běh
- Poskoky po jedné noze
- Házet a chytat míč
- Zvládnout jednoduchý rytmický pohyb

info přípravná třída

_______________________________________________ 

 Dokumenty ke stažení: