Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Školská rada a KPŠ

Klub přátel školy

Setkání Klubu přátel školy dne 07.09.2017

Přítomni: zástupci všech tříd kromě 8.B, ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný 

.. ze zápisu:

  • Přehled čerpání z fondu KPŠ
  • Příspěvek do fondu KPŠ je ve výši 400,-Kč na žáka, přičemž sourozenci si částku rozdělí a zaplatí každý ve své třídě.
  • Na setkání KPŠ byla zvolena komise pro volbu zástupců do Školské rady:
Předseda komise Jana Kulhavá
Člen komise Michal Kavan
Člen komise Jiří Hořejší

Komise bude sbírat návrhy pro volbu zástupců do ŠR. Volba zástupců do ŠR proběhne v listopadu 2017.

  • Termín společenského večera: 23.02.2018.
  • Dne 20.9.2017 proběhne Den otevřených dveří na Květňáku II.
  • Kvůli zpoždění otevření Květňáku II bude pro všechny děti v září vařeno pouze jedno jídlo. Obnovení možnosti výběru ze dvou jídel bude po přestěhování vybraných tříd na Květňák II, kde bude samostatná kuchyně i jídelna. Změna je i v odhlašování obědů: jídlo je možné odhlásit do 14 hod. předešlého dne,         v pondělí do 7:30 h, více viz. informace ŠJ.
  • Na setkání KPŠ byla zvolena stravovací komise ve složení Šárka Latheef, Michal Troup.
  • O jednotlivých akcích školy informovali třídní učitelé rodiče ve třídách.

Více dole ke stažení (Zápis ze setkání KPŠ - 7.9.2017)

________________________________________________

ON-LINE PODPORA VÝUKY

________________________________________________

     

Školská rada

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Předsedkyně Školské rady Ida Holešínskáida.holesinska@centrum.cz
Za pedagogické pracovníky od 4.10.2017 Miloslava Králíčková, Mgr.Tomáš Večeřa
Za rodiče od 23.11.2017 Ida Holešínská, Lucie Kulhavá 
Za zřizovatele k 1.8.2017  Eva Nerušilová, Milan Raška

Dne 12.10.2017 proběhlo jednání Školské rady. Příští setkání Školské rady ZŠ Květnového vítězství 1554 je plánováno na jaro 2018. Více ke stažení dole

Zápisy z dřívějších jednání výboru KPŠ i Školské rady jsou v Archívu