Dny otevřených dveří a zápis

Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Školská rada a KPŠ

Klub přátel školy

     

Setkání Klubu přátel školy dne 11.1.2018

Přítomni: zástupci tříd (kromě 1.A,1.C,1.D,2.A,2.C,3.D,6.C,7.B,8.A,8.B), ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný

.. ze zápisu:

 • Přehled čerpání z fondu KPŠ
 • Společenský večer – termín 23.2.2018, jídelna K1. Vstupenky budou letos v hodnotě 100,- Kč/kus ..
 • Absolventské práce devátých ročníků
 • ..
 • Spolu se zápisem je na webových stránkách uveřejněn i výpis pokladny KPŠ a běžného účtu KPŠ          za školní rok 2017/2018 k 31.12.2017

Více dole ke stažení (Zápis ze setkání KPŠ 11.1.2018, Pokladna KPŠ 2017/18, Účet KPŠ školní rok 2017/18)

     

Setkání Klubu přátel školy dne 23.11.2017

Přítomni: zástupci všech tříd (kromě 8.A, 8.B, 9.A, 9.B), ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný 

.. ze zápisu:

 • Přehled čerpání z fondu KPŠ
 • Projekty a granty
 • ISIC karty
 • Informační systém školy
 • Elektronický systém vyzvedávání dětí ze ŠD

Více dole ke stažení (Zápis ze setkání KPŠ - 23.11.2017)

     

Setkání Klubu přátel školy dne 07.09.2017

Přítomni: zástupci všech tříd (kromě 8.B), ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný 

.. ze zápisu:

 • Přehled čerpání z fondu KPŠ
 • Příspěvek do fondu KPŠ je ve výši 400,-Kč na žáka, přičemž sourozenci si částku rozdělí a zaplatí každý ve své třídě.
 • Na setkání KPŠ byla zvolena komise pro volbu zástupců do Školské rady:
Předseda komise Jana Kulhavá
Člen komise Michal Kavan
Člen komise Jiří Hořejší

Komise bude sbírat návrhy pro volbu zástupců do ŠR. Volba zástupců do ŠR proběhne v listopadu 2017.

 • Termín společenského večera: 23.02.2018.
 • Dne 20.9.2017 proběhne Den otevřených dveří na Květňáku II.
 • Kvůli zpoždění otevření Květňáku II bude pro všechny děti v září vařeno pouze jedno jídlo. Obnovení možnosti výběru ze dvou jídel bude po přestěhování vybraných tříd na Květňák II, kde bude samostatná kuchyně i jídelna. Změna je i v odhlašování obědů: jídlo je možné odhlásit do 14 hod. předešlého dne,         v pondělí do 7:30 h, více viz. informace ŠJ.
 • Na setkání KPŠ byla zvolena stravovací komise ve složení Šárka Latheef, Michal Troup.
 • O jednotlivých akcích školy informovali třídní učitelé rodiče ve třídách.

Více dole ke stažení (Zápis ze setkání KPŠ - 7.9.2017)

________________________________________________

ON-LINE PODPORA VÝUKY

________________________________________________

     

Školská rada

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Předsedkyně Školské rady Ida Holešínskáida.holesinska@centrum.cz
Za pedagogické pracovníky od 4.10.2017 Miloslava Králíčková, Mgr.Tomáš Večeřa
Za rodiče od 23.11.2017 Ida Holešínská, Lucie Kulhavá 
Za zřizovatele k 1.8.2017  Eva Nerušilová, Milan Raška

Dne 12.10.2017 proběhlo jednání Školské rady. Příští setkání Školské rady ZŠ Květnového vítězství 1554 je plánováno na jaro 2018. Více ke stažení dole

Zápisy z dřívějších jednání výboru KPŠ i Školské rady jsou v Archívu