Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Školská rada a KPŠ

________________________________________________

ŠKOLSKÁ RADA

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY

________________________________________________

Klub přátel školy

dole na stránce ke stažení

 

Schůze Školního výboru Klubu přátel školy

Termín: 22.11.2018, 19:00

Zapsal: Martin Beran

Přítomni: ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný, vedoucí ŠD Věra Štokrová, zástupci všech tříd kromě 7.C a 9.A - prezenční listina archivována

...

více dole na stránce ke staženíSetkání Klubu přátel školy při ZŠ Květnového vítězství 1554 dne 6.9.2018

Schůzka KPŠ: Termín: 6.9.2018, 19:00
Zapsali: Šárka Latheefová, Martin Beran, Rudolf Bauch
Přítomni: ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný, zást. ředitele PhDr. Kateřina Bartošová, zástupci všech tříd kromě 3.C, 5.A, 5.C a 9.A - prezenční listina archivována

... ze zápisu:

 • Volba zástupců Klubu přátel školy, zvoleni byli:

Martin Beran - předseda
Rudolf Bauch – místopředseda odpovědný za správu pokladny KPŠ
Šárka Latheefová - místopředsedkyně

 • Rozpočet 
 • Při příštích třídních schůzkách v listopadu budou zástupci tříd vybírat příspěvek do fondu KPŠ ve výši 400,-Kč na žáka, přičemž sourozenci si částku rozdělí a zaplatí každý ve své třídě.
 • Termín společenského večera ke 40. výročí založení školy:

                                                            15. 3. 2019

Aktuálně plánováno v Top Hotelu Praha, objednáno školou. Do konce září bude uskutečněna schůzka s vedením školy na projednání organizace akce. O průběhu budou zástupci průběžně informováni a zároveň žádáni o pomoc.

                                           Díky rodičům, kteří se již na setkání přihlásili s pomocí!    

                                                                                                                                                                                                                             

 • Program primární prevence ..
 • Komunikační pyramida ..
 • Schůzky KPŠ ..
 • Změna webových stránek školy..

více dole na stránce ke stažení: Zápis ze setkání KPŠ dne 6.9.2018

 

Setkání Klubu přátel školy při ZŠ Květnového vítězství 1554 dne 19.4.2018


Přítomni: zástupci tříd kromě 1.C, 8.A a 9.A ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný, vedoucí ŠD K1 paní Štokrová, vedoucí ŠD K2 paní Jarošová

Projednaná témata:


1) Na schůzce zástupců tříd byly přítomny obě vedoucí ŠD, paní Štokrová z K1 a paní Jarošová z K2. Paní Štokrová poděkovala za příspěvek z fondu KPŠ, za který do ŠD tentokrát nakoupili různé hry, ale také interaktivní knihy ...

2) Rodičovské kavárny – pan ředitel zve rodiče na rodičovské kavárny s tématy: – CLIL (angličtina v odborném předmětu) dne 23.4.2018 od 18:00 na K1 – Jak vytvářet bezpečné vztahy mezi rodičem a dítětem dne 15.5.2018 od 18:00 na K1

3) Varna a jídelna ZŠ Pošepného náměstí bude po 4 měsíce v rekonstrukci. Od 28.5.2018 budou žáci z této školy dopravováni do jídelny na K1 a K2 na obědy. Jedná se ca o 300 dětí denně.

4) Mléko a ovoce do škol ...

5) Předsedkyně shrnula výdaje a příjmy ve školním roce 2017/2018. Spolu se zápisem bude na webových stránkách školy uveřejněno toto shrnutí.

6) Předsedkyně KPŠ, paní Holešínská, odstoupila z funkce předsedy KPŠ. Jelikož žádný ze zástupců neměl o místo předsedy KPŠ na této schůzce zájem, proběhne volba předsedy v září 2018 na prvním setkání zástupců KPŠ v novém školním roce.

7) Fungování elektronického systému vyzvedávání dětí ze ŠD se pro tento školní rok odsouvá ...

8) Zůstatek na běžném účtu ...

více zápis dole ke stažení


     

Setkání Klubu přátel školy dne 11.1.2018

Přítomni: zástupci tříd (kromě 1.A,1.C,1.D,2.A,2.C,3.D,6.C,7.B,8.A,8.B), ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný

.. ze zápisu:

 • Přehled čerpání z fondu KPŠ
 • Společenský večer – termín 23.2.2018, jídelna K1. Vstupenky budou letos v hodnotě 100,- Kč/kus ..
 • Absolventské práce devátých ročníků
 • ..
 • Spolu se zápisem je na webových stránkách uveřejněn i výpis pokladny KPŠ a běžného účtu KPŠ          za školní rok 2017/2018 k 31.12.2017

Více dole ke stažení (Zápis ze setkání KPŠ 11.1.2018, Pokladna KPŠ 2017/18, Účet KPŠ školní rok 2017/18)

     

Setkání Klubu přátel školy dne 23.11.2017

Přítomni: zástupci všech tříd (kromě 8.A, 8.B, 9.A, 9.B), ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný 

.. ze zápisu:

 • Přehled čerpání z fondu KPŠ
 • Projekty a granty
 • ISIC karty
 • Informační systém školy
 • Elektronický systém vyzvedávání dětí ze ŠD

Více dole ke stažení (Zápis ze setkání KPŠ - 23.11.2017)

     

Setkání Klubu přátel školy dne 07.09.2017

Přítomni: zástupci všech tříd (kromě 8.B), ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný 

.. ze zápisu:

 • Přehled čerpání z fondu KPŠ
 • Příspěvek do fondu KPŠ je ve výši 400,-Kč na žáka, přičemž sourozenci si částku rozdělí a zaplatí každý ve své třídě.
 • Na setkání KPŠ byla zvolena komise pro volbu zástupců do Školské rady:
Předseda komise Jana Kulhavá
Člen komise Michal Kavan
Člen komise Jiří Hořejší

Komise bude sbírat návrhy pro volbu zástupců do ŠR. Volba zástupců do ŠR proběhne v listopadu 2017.

 • Termín společenského večera: 23.02.2018.
 • Dne 20.9.2017 proběhne Den otevřených dveří na Květňáku II.
 • Kvůli zpoždění otevření Květňáku II bude pro všechny děti v září vařeno pouze jedno jídlo. Obnovení možnosti výběru ze dvou jídel bude po přestěhování vybraných tříd na Květňák II, kde bude samostatná kuchyně i jídelna. Změna je i v odhlašování obědů: jídlo je možné odhlásit do 14 hod. předešlého dne,         v pondělí do 7:30 h, více viz. informace ŠJ.
 • Na setkání KPŠ byla zvolena stravovací komise ve složení Šárka Latheef, Michal Troup.
 • O jednotlivých akcích školy informovali třídní učitelé rodiče ve třídách.

Více dole ke stažení (Zápis ze setkání KPŠ - 7.9.2017)

________________________________________________

ON-LINE PODPORA VÝUKY

________________________________________________

     

Školská rada

Rada MČ Praha 11 na svém jednání dne 13.05.2019 přijala usnesení č. 0504/21/R/2019, kterým k 31.05.2019 odvolala a nově jmenovala členy školských rad za zřizovatele v radách základních škol zřízených MČ Praha 11.

Předsedkyně Školské rady Ida Holešínskáida.holesinska@centrum.cz
Za pedagogické pracovníky od 4.10.2017 Miloslava Králíčková, Mgr.Tomáš Večeřa
Za rodiče od 23.11.2017 Ida Holešínská, Lucie Kulhavá 
Za zřizovatele od 1.6.2019

Ing. Martin Horák,  horakm@praha11.cz

Martin Holeček, holecek.martin@seznam.cz

  

Zápis z jednání Školské rady ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 11 ze dne 21. 3. 2019

.. více dole na stránce ke stažení

 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Dne 9.10.2018 proběhlo jednání Školské rady. 

.. více dole na stránce ke stažení

Předsedkyně Školské rady Ida Holešínskáida.holesinska@centrum.cz
Za pedagogické pracovníky od 4.10.2017 Miloslava Králíčková, Mgr.Tomáš Večeřa
Za rodiče od 23.11.2017 Ida Holešínská, Lucie Kulhavá 
Za zřizovatele k 1.8.2017  Eva Nerušilová, Milan Raška

Zápisy z dřívějších jednání výboru KPŠ i Školské rady jsou v Archívu