Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Školská rada a KPŠ

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Předsedkyně Školské rady: Ida Holešínská, ida.holesinska@centrum.cz 

od 24.9.2014 za pedagogické pracovníky zvoleni Miloslava Králíčková a Mgr. Jaromír Trunc 
                                       
od 4.9.2014  za rodiče zvoleni Ida Holešínská, ida.holesinska@centrum.cz, a Pavel Škop,

od 2/2015 jmenovaní zřizovatelem - RMČ Praha 11 Eva Nerušilová a Marek Heřman

Zápisy z dřívějších jednání výboru KPŠ i Školské rady jsou v Archívu

________________________________________________

ON-LINE PODPORA VÝUKY

________________________________________________