Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

19.6. a 9.6.2017 Český jazyk - výuka 4.B

Vyučování mimo prostředí třídy a efektivně

ČJ Sloh – Losovačka 

... vylosuj si 5 přídavných jmen a dokonči s jejich využitím krátký příběh, jehož začátek si vylosuješ ...

ČJ Čtení Vedení ke kritickému myšlení

... přečti si libovolný text z čítanky, vyber nejdůležitější větu, ... 

 

FOTO: Mgr. Dana Růžičková - třídní učitelka a Simona Ptáčková - asistentka pedagoga