Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

12.6.2017 Do přírody za ekosystémy - výlet 4.B

V pondělí 12. 6. 2017 ráno jsme vyjeli na výlet do přírody. Chtěli jsme na vlastní oči vidět to,
co se učíme o ekosystémech pole, louky, lesa a rybníku ve škole. Nejprve jsme si vyzkoušeli sami zaplatit jízdu autobusem do stanice Spálený Mlýn. Od autobusové zastávky jsme se vydali k rybníku. Minuli jsme pole a louku a konečně jsme byli u cíle. Na chatě jsme posvačili, hráli míčové hry,
stavěli z písku a opékali chléb a buřty. Při zpáteční cestě jsme šli hustým lesem,
kolem Dračí sluje a ze zastávky Klínec jsme jeli vlakem do Prahy. Někteří z nás poprvé! 

FOTO: Mgr. Dana Růžičková, třídní učitelka