Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

4. a 5. dubna 2017 ZÁPIS pro 2017-2018

Zájem o třídu Montessori i třídu dvojjazyčnou, možnost poradit se s výchovnou poradkyní,
speciální pedagožkou či školní psycholožkou.
Děti byly spíš vážnější, ale v pohodě - je vidět, že rodiče a mateřské školy je na školu dobře připravují.
Na Květňáku se jim líbilo i díky usměvavým deváťákům, od nichž dostali květinu - visačku se jménem,
povzbuzujícímu přístupu paní učitelek a také nápaditým dárkům,
které pro ně vyrobili jejich budoucí spolužáci.

Těšíme se na vás, zapsaní školáci.

FOTO: Mgr. Lenka Morávková, RNDr. Danuše Kunovjánková