Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

20.2.2017 Projektové dopoledne 1.A, 1.D, 2.A, 2.D, 3.A

Text: Miroslava Mourková, třídní učitelka 1.A

V pondělí 20. 2.2017 se děti z 1. A, 1. D, 2. A, 2. D, 3. A zúčastnily projektového dopoledne na téma "Člověk a svět". Děti byly rozděleny do smíšených skupin z daných tříd a samostatně se rozhodly,
o čem budou vytvářet svůj projekt.
Byla zajímavá témata, např. Vesmír, Dinosauři, Papoušci, Sopka, Les, Dějiny, Sluneční soustava, Slunce, Oceán, Lidé v přírodě,…
Na úplný závěr každá skupina prezentovala svůj výstup projektu.
Projektu se zúčastnilo 120 dětí a všechny zaslouží velkou pochvalu za práci, kterou odvedly, a hlavně
za báječnou atmosféru, která vládla celé dopoledne.
Bylo to velmi pěkné dopoledne plné zajímavých poznatků a pohody, proto jsme se rozhodli,
že brzy se společně opět sejdeme.