Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

7.10.2016 Dějepisná exkurze 8.A na Hradčanech

V pátek 7.10. jsme využili 1. kola voleb do Senátu a s dětmi z 8.A jsme uskutečnili dějepisnou exkurzi na Hradčany.Z tramvaje jsme vystoupili na zastávce Brusnice. Odtud jsme vyrazili k Loretě. Minuli jsme vilu prezidenta republiky. Vzápětí jsme zaslechli melodii slavné loretánské zvonkohry. Prošli jsme uličkami Nového světa a došli na rampu na Loretánském náměstí. Za zády jsme měli budovu Černínského paláce a před sebou poutní místo Loretu. Vyprávěli jsme si pověst o loretánských zvoncích a rovněž o Loretě samotné a pak vešli dovnitř. Nejprve jsme se zastavili ve Svaté chýši, poseděli jsme v barokním kostele a pak zapálili svíčku u sochy sv. Starosty. V prvním patře jsme si prohlédli loretánský poklad – Pražské slunce, osázené více jak 6 000 diamanty. Po svačině a důkladné prohlídce zavazadel jsme byli vpuštěni do Jeleního příkopu. Při procházce k Masarykově vyhlídce jsme stačili nasbírat 9 kg kaštanů, vylovili jsme z potoka Filipův mobil a klikatou pěšinou došli do Královské zahrady. Z baroka jsme se vrátili do renesance, obdivovali sgrafitovou výzdobu Míčovny, poslechli si zvuk vody ve Zpívající fontáně a exkurzi zakončili u Letohrádku královny Anny.

FOTO: Xia, žákyně 8.A
Text: Mgr. Jaromír Trunc, třídní učitel 8.A