Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

7.10.2016 Bude Pipi Punčochatá chodit na Květňák?

Nedivte se, potkáte-li ji. 3.B ji totiž s největší pravděpodobností přesvědčila.

Foto: Miloslava Králíčková, třídní učitelka