Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

5.9.2016 Plenární schůze rodičů, noví pedagogové

Následovaly třídní schůzky s volbou zástupců tříd, pak jejich setkání s panem ředitelem