Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

27.3.2019 POHÁR STAROSTY 2018

 

Dne 27.3.2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili slavnostního předávání Poháru starosty Jižního Města na Chodovské tvrzi.

Do tohoto poháru se započítávají body získané z výsledků všech sportovních soutěží pořádaných Domem dětí a mládeže Prahy 11 v kalendářním roce. Květňák obsadil v roce 2018 spolu s Milíčovem 2. místo naprosto shodným počtem bodů. Kromě krásného velikého poháru jsme dostali poukaz na nákup sportovních potřeb v Decathlonu v ceně 6000 Kč. Vyhlašování se zúčastnili nejúspěšnější sportovci z našich devátých tříd. Ale toto druhé místo je výsledkem nejen jejich, ale všech těch, kteří chodí reprezentovat naši školu na sportovní soutěže. Moc vám za to děkujeme.

Pohár starosty nám předával sám pan starosta, Jiří Dohnal. Je to nový a mladý starosta, velmi sympatický. Možná někteří ani nevíte, že základní školu absolvoval na naší škole, na Květňáku! Někteří učitelé si na něj pamatují, protože ho učili. Paní učitelka Belladová ho měla jak na zeměpis, tak i tělocvik. Tak máme na radnici tak trochu protekci J. Když se dozvěděl, že dívky starší postoupily do republikové kvalifikace v házené, která se koná 4.4. v Chebu, hned nám nabídl pomoc. Bohužel některá děvčata tam nechtějí jet, tak jsme naše postupové místo s těžkým srdcem přenechaly těm, co skončily za námi a které jsme porazily 11:2…

                                                                                                                                    Jiřina Štrossová, uč.TV