Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

5.2.2019 SPŠ-strojní Dubečská

Letos v únoru se zúčastnili vybraní žáci osmých tříd zámečnických prací v SPŠ-strojní Dubečská ulice pod vedení pana uč. Šátavy. Zde prováděli odborné práce s plechem podle pokynů tamních studentů.

Ing. J. Šátava