Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

14.5. – 18.5.2018 ŠVP 2.stupeň: Žihle - Poustky

Dojeli jsme všichni v pořádku a v dobré náladě! Déšť nás nezaskočil - měli jsme připravenou mokrou variantu. Dopolední program připravují učitelé. Nabízíme tanec, jógu, posilování, soft, střelbu, orientační běh (zatím se v lese nikdo neztratil  ), míčové hry (o ty je největší "rvačka") a deskové hry (pro koumáky). Děti si vybírají dvě aktivity. Odpolední pestrý program zajišťují instruktoři. Vaří tu stále výborně. Les je tu stále překrásný, mechový, pro orientační běžce, jak stvořený. Houby zatím nerostou.

Diskotéka byl úžasná! Pan učitel Trunc oslavil tancem své dnešní narozeniny a jemu i "jeho" 9.A patřila poslední rozlučková píseň: "We Are The Champions"

Jiřka Štrossová 16.5. 22:18