Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

10.4.2018 Návštěva učitelů z Běloruska u nás ve škole

Do naší školy zavítala skupina učitelů a pracovníků z oblasti sociální práce a inkluze v Bělorusku. Během návštěvy je zajímalo hlavně, jakým způsobem u nás funguje inkluze a snaha o společné vzdělávání. 

Ing. Hanna Ihnatsenia