Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

12.3.2018 Kavárna pro rodiče - Montessori pedagogika

  

12. 3. 2018 od 18:00 na Květňáku II 

          Montessori pedagogika

     Miroslava Mourková, ZŠ Květňák

         

Naše třída Montessori je na první pohled rozvíjena všestranně. Učí se vzájemné toleranci a respektu. 1.M má týdenní výukové plány rozvržené do denních bloků, pořadí předmětů volí děti podle svého osobního nastavení. Používá různé zajímavé učební pomůcky. O přestávkách tancuje. V tělocvičně je jako doma. Účastní se různých akcí školy. Pořádá vlastní týden vaření, při pyžamovém dni si zorganizovala módní přehlídku. Nebojí se prohry ani vítězství. Je tvořivá a samostatná.  Více zde

foto a text Simona Ptáčková, tř.uč.1.D