Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

7.3. a 28.2. Přírodovědný program "Měříme" pro žáky 4. ročníku

 .. v roli poradců 7.A

foto: Ing. Jaromír Šátava