Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

15.2.2018 Rodičovská kavárna - Hejného matematika

Nejdříve jsme shlédli video, kde prof. Milan Hejný hovoří o tom, jaká byla jeho cesta k matematice a k vyučování matematiky. Seznámili jsme se s dvanácti klíčovými principy metody a nakonce jsme si také vyzkoušeli sami na sobě krokování, počítání a oblékání paní krychle. 

 Mgr. Veronika Špalová

Kavárny pro rodiče - zde