Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Sběrové aktivity 2017/18

Víčka  

zahájení sběru víček od PET lahví od 23.10.2017 a sbíráme téměř po celý rok

Výtěžek z tohoto sběru jde na charitativní účely (zápis z Ptakopysku), ale také soutěžíme s ostatními školami.

Sběr víček probíhá i na K2

 

Papír 

Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na letošním rekordním výsledku sběrové akce Zachraň strom.


Několik tříd překonalo hranici 1t. Podařilo se nám „zachránit“ 123 stromů. Děti i rodiče byli skvělí a trpěliví,  a i když nám letos počasí opravdu nepřálo, celou akci jsme zvládli. Získané peníze využije žákovský parlament při organizaci soutěží a akcí.

Děti z 1.B nasbíraly téměř 2t papíru.Takového výsledku dosáhla samostatná třída poprvé za celou dobu konání akce Zachraň strom.

Protože se děti se stejnou vervou pustily také do sběru kaštanů a víček, rozhodl žákovský parlament o udělení zvláštní ceny a předal třídě a paní učitelce třídního maskota - PLYŠOVÉHO KRÁLÍČKA.

Fotografie z předávání odměny vítězné třídě 1.B 

  

 

.. a pár fotek ze sběru

  

  

  

  

Kaštany 

Květňák obhájil loňské 1.místo v soutěži škol Prahy a středočeského kraje, bude následovat

Třída 1.B získala jako zvláštní ocenění za absolutní vítězství ve všech sběrových akcích třídního maskota - plyšového králíčka.