Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

23.4.2015 PROJEKT Škola pro demokracii

Projekt "Škola pro demokracii" ; naše zapojení v něm je umožněno tím, že

Žákovský parlament Květňáku byl vyhodnocen jako jeden z 30-ti nejlepších v celé České republice

Nacházíme se na mapce zapojených škol - detail školy

Škola pro demokracii je postavena na aktivní práci žáků, kteří sami mapují, zda škola naplňuje stanovené ukazatele. Spolu s vedením a učiteli hledají odpovědi na tyto otázky a navrhují řešení, jak dané oblasti naplnit.

16.6.2015 projednali své závěry s ředitelem školy Mgr. Pavlem Kopečným

 • Říkají školní dokumenty, že se máme zapojovat do života školy?
 • Můžeme využívat různorodé nástroje komunikace?
 • Funguje u nás třídní a školní samospráva?
 • Podílíme se na tvorbě pravidel pro fungování školy?
 • Jsme jako třída s třídním učitelem dobrý tým?
 • Zapojujeme se do hodnocení svých studijních výsledků?
 • Můžeme vylepšovat prostředí školy a vztahy ve škole?
 • Můžeme nějak spolupracovat s obcí?

ŠKOLA PRO DEMOKRACII JE CELONÁRODNĚ PLATNÝ TITUL

 • Titul náleží školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a splňují všechna požadovaná kritéria v osmi oblastech alespoň v základní úrovni.
 • Titul je udělován s dobou platnosti 2 roky. Poté by měla opět skupina žáků prověřit, že jsou všechna kritéria naplňována. Pokud konzultační centrum v kraji či CEDU zjistí, že škola s titulem již některá kritéria nenaplňuje, bude tento titul škole odebrán.
 • Spoleháme se však na to, že vedení školy čestně ručí za naplnění všech podmínek pro získání titulu a jeho obnovení pro další období.

Celý program hodnocení Škol pro demokracii vychází z doporučení Rady Evropy, zpracovaných v dokumentu „Příručka pro zajištění kvality výchovy k demokratickému občanství ve školách“ („Tool for Quality Assurance of Education for Democratic Citizenship in Schools: UNESCO, Council of Europe, CEPS, 2005).

___________________________________________________________________________________

17.12. jsme získali osvědčení Škola pro demokracii

            a vytvořili i ŽÁKOVSKÝ KODEX - i obrázkový (DOLE)

________________________________________________________________________