Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

19.12.2014 KVĚTŇÁKMÁNIE - již popáté

Zavzpomínejme na ty dřívější

Přihlášená vystoupení slibují velký zážitek - viz program dole

_______________________________

Opravdu velký zážitek - Putovní pohár si odnesly Eliška (zpěv) - za 1.stupeň, a
                                                                                        Maky (tanec) - za 2.stupeň

Porota měla těžkou práci, protože všechna vystoupení se moc líbila. Ocenění zaslouží třídy, které ve svém vystoupení zapojily hodně žáků, některé i všechny žáky.
Na fotkách jsou i přípravy před zahájením a také improvizovaná výstoupení diváků (Dominik, Roman a Mirek) - byli vybídnuti pohotovými moderátory - Terkou a Ondrou. Bylo to krásné dopoledne, laťka je vysoko - připravit vystoupení pro další Květňákmánii tak, aby úroveň nešla dolů, bude oříšek. Určitě rozlousknutelný. Zvlášť, bude-li organizace opět v rukou paní učitelky Bartošové, které moderátoři poděkovali, a všichni hodně zatleskali. Díky byly vysloveny i za práci v porotě, za choreografii skupin, ozvučení i fotodokumentaci. To potěší.
A všichni moc děkujeme účinkujícím - dobře se připravili a byli skvělí.

Před vystoupeními byly odměněny třídy, které v soutěži o nejlepší výzdobu učebny byly nejlepší.

_________________________________________

Foto a video: Mgr. Jiřina Štrossová, RNDr. Danuše Kunovjánková (videa budou postupně doplněna)

zahájení a vyhodnocení soutěže o nejlepší výzdobu třídy, pokračování vyhodnocení,

Eliška, Maky,

Claudie s paní učitelkou Lenkou Kleprlíkovou,

9.A s paní učitelkou Věrou Mihálovou (příběh NE k následování),

Veronika a Matěj (host),

Filip, Tereza, Jan,

aerobik, ClaudieLinda, mix nesoutěžících,

Jolana - host, aerobik, sportovní vložka - Roman, sportovní vložka - Mirek

__________________________________________

Květňákmánie - sestřih

__________________________________________