Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Škola

Pohybově - vzdělávací  projekt AKTIVNÍ ŠKOLY zaměřený na prevenci obezity, rozvoj pohybových schopností a dovedností s důrazem na zdravý životní styl a aktivní způsob života žáků pražských základních škol. Cílem je motivovat žáky k pohybu a dodržování správných stravovacích návyků.
Projekt zaštiťuje Florbalová škola Bohemians ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

2016 - 2017 na Květňáku 5. a 6. ročník v hodinách tělesné výchovy

____________________________________________

Čtenářský klub  - PROJEKT i pro pražské školy

___________________________________________

Projekt Happysnack - Ovoce a zelenina do škol - Mléko pro evropské školy

_________________________________

SCHRÁNKA DŮVĚRY - dole vlevo na zelené liště - napojena pouze na
metodičku prevence PhDr. Kateřinu Bartošovou, zástupkyni ředitele školy

____________________________________________

Květňák je na mapě aktivních škol v programu Rodiče vítáni,
protože splnil vypsaná kritéria

Na mapě aktivních škol je náš aktuální profil

____________________________________________________                                                                              

Patříme do sítě škol ŠKOLA PRO DEMOKRACII -
pracujeme s žákovským parlamentem, rozvíjíme participaci žáků

____________________________________________________

Bylo to 8.12.2014, problematice e-bezpečí se v rámci projektu stále věnujeme;
spolupracujeme se Saferinternetem a publikovali jsme v tisku,
úspěšně se zapojujeme do soutěží k SID a získáváme ceny: 2014, 2015, 2016, 2017

I jiné soutěže s tématikou e-bezpečí - republikové i evropské a další

Květňák byl pozván ke kulatému stolu o kyberšikaně,
interviewován v Rádiu Junior na stejné téma a dokonce na toto téma školil
na Pražském fóru primární prevence rizikového chování

A v našich aktivitách pokračujeme - příkladem je projekt KPBI 2016,
v němž se vzdělávají učitelé, žáci i rodiče.

Velkou pozornost věnujeme primární prevenci žáků.
Aktualizujeme osvětu pro veřejnost na školním webu a
formou rodičovských kaváren spolupracujeme i s rodiči žáků.

__________________________________________________

Spolupracujeme s Mensou ČR, na webu deti.mensa získáváme podněty k hledání a rozvíjení nadání dětí
a vážíme si titulu ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU, autoevaluační zprávy 10.6.2014, 15.6.2015,
1.6.2016,

VÍCE ZDE

___________________________________________________

ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROGRAMU  Recyklohraní

___________________________________________________

Jsme pilotní škola kin-ballu 

___________________________________________________

V roce 2015 jsme čerpali grant z MŠMT:

BEZPLATNÁ VÝUKA PŘIZPŮSOBENÁ POTŘEBÁM ŽÁKŮ - CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ

____________________________________________

 

Stránky sekce