Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Škola

PROJEKT pro pražské školy - Čtenářské kluby,
                           Centrum kolegiální podpory
(leták dole)

(říjen 2016 - červen 2018)

______________________________________________________________

PROJEKT Rodiče vítáni, protože jsme splnili vypsaná kritéria

Na mapě aktivních škol je aktuální profil naší školy

______________________________________________________

Zapojení díky úspěšnému Žákovskému parlamentu

_____________________________________________________________

UČITEL NAŽIVO - příprava studujících učitelství, párová výuka

(únor 2017 - červen 2017)

_______________________________________________________________

Škola pro všechny – inkluze, školní asistenti, workshopy pro rodiče

(únor 2017 – únor 2019)

________________________________________________________________

ŠABLONY – školní psycholog, speciální pedagog, mentoring učitelů – i pro CLIL (dvojjazyčná výuka),
                     tandemová výuka, zkušenosti z jiných škol, doučování  neúspěšných žáků,
                     doučovat budou i studenti pedagogické fakulty

(únor 2017 – únor 2019)

_________________________________________________________________

Jsme lidé jedné Země – multikulturní výchova, prevence proti rasismu a xenofobii, e-learning
                                  (dvouletý)

________________________________________________________________

PROJEKT eSafety Label

Bylo to 8.12.2014, problematice e-bezpečí se v rámci projektu stále věnujeme;
spolupracujeme se Saferinternetem a publikovali jsme v tisku,
úspěšně se zapojujeme do soutěží k SID a získáváme ceny: 2014, 2015, 2016, 2017

I jiné soutěže s tématikou e-bezpečí - republikové i evropské a další

Květňák byl pozván ke kulatému stolu o kyberšikaně,
interviewován v Rádiu Junior na stejné téma a dokonce na toto téma školil
na Pražském fóru primární prevence rizikového chování

A v našich aktivitách pokračujeme - příkladem je projekt KPBI 2016,
v němž se vzdělávají učitelé, žáci i rodiče -
v hodině informatiky o tom u nás natáčela Česká televize

Velkou pozornost věnujeme primární prevenci žáků.
Aktualizujeme osvětu pro veřejnost na školním webu a
formou rodičovských kaváren spolupracujeme i s rodiči žáků.

__________________________________________________________________

Spolupracujeme s Mensou ČR,

na webu deti.mensa získáváme podněty k hledání a rozvíjení nadání dětí
a vážíme si titulu ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU, autoevaluační zprávy 10.6.2014,
15.6.2015, 1.6.2016,
každoročně se zúčastňujeme Logické olympiády: 2016, 2015, 2014, 2011-2013,
zapojujeme děti do kroužků a soutěží sportovních a také vědomostních a dovednostních
Jen 60 základních škol ČR (z celkového počtu 3 900) s Mensou spolupracuje. 

_________________________________________________________

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

Mulltikulturní výchova na Květňáku – asistenti pro žáky s OMJ, koordinátor pro jejich začleňování

Mobilita osob – profesní rozvoj učitelů výjezdem do zahraničí

__________________________________________________________________

Stránky sekce