PLES

Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Škola

Chceme být škola otevřená:

-        filosofii a zásadám konstruktivistické pedagogiky

-        myšlenkám a metodám kritického myšlení

-        pedagogice Marie Montessori

-        interaktivní výuce

-        vytváření vstřícného klimatu školy

-        všem dětem – talentovaným i s handicapem

-        spolupráci s rodiči jako s partnery v procesu vzdělávání

-        učitelským osobnostem, kvalitnímu pedagogickému týmu

 

Stránky sekce