Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Škola

Šablony OP VVV

Nové metody výuky, vzdělávání a prevence školního neúspěchu dětí
na Květňáku

Cílem projektu je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
                         vzdělávání pedagogů v oblasti mentoringu, cizích jazyků a vyučování metodou CLIL
                         (více o cílech a  aktivitách v dokumentu stejného názvu - DOLE)

V rámci tohoto programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je možné
čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů

______________________________________________________________

Projekt Škola pro všechny

Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, školní asistenti, workshopy pro rodiče 

Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. 

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů  a vzdělávací akce pro rodičea širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání.

(podrobnosti v dokumentu stejného názvu - DOLE)

Přednáška na téma INKLUZE

14.6.2017 se na naší škole uskutečnila přednáška pro všechny pedagogy a asistentky pedagoga na téma inkluze ve vzdělávání. PhDr. Zbyněk Němec z Katedry speciální pedagogiky PedF UK s námi hovořil na téma pozitivních a negativních faktorů inkluze; o tom, kdo je koordinátor inkluze na školách
a více o jeho roli. 

______________________________________________________________

Projekt Kraje pro bezpečný internet KPBI

Přispět k bezpečnosti dětí a mládeže při jejich komunikaci na internetu si klade za cíl již čtvrtý ročník projektu Kraje pro bezpečný internet. Do projektu je v současné době zapojeno všech čtrnáct krajů ČR včetně hlavního města. V jeho rámci také proběhne vědomostní soutěž o ceny

Soutěž již začala 15. května a potrvá i přes prázdniny až do 30. října 2017. Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek...

Kurz a registrace pro děti a studenty zde

Kurz a registrace pro rodiče zde

Registrace do soutěže je jednoduchá - lze soutěžit i z domova. Zapojili jsme se i do předcházejících ročníků.

více info zde

______________________________________________________________

PROJEKT pro pražské školy

Čtenářské kluby, Centrum kolegiální podpory (leták dole)

(říjen 2016 - červen 2018)

______________________________________________________________

PROJEKT Rodiče vítáni, protože jsme splnili vypsaná kritéria

Na mapě aktivních škol je aktuální profil naší školy

______________________________________________________________

Zapojení díky úspěšnému Žákovskému parlamentu

______________________________________________________________

UČITEL NAŽIVO - příprava studujících učitelství, párová výuka

(únor 2017 - červen 2017)

______________________________________________________________

Jsme lidé jedné Země

multikulturní výchova, prevence proti rasismu a xenofobii, e-learning
                                                                                  (dvouletý)

______________________________________________________________

Celoevropský PROJEKT eSafety Label - již podruhé máme zlatý label

Poprvé to bylo 8.12.2014, problematice e-bezpečí se v rámci projektu stále věnujeme;
spolupracujeme se Saferinternetem a publikovali jsme v tisku,
úspěšně se zapojujeme do soutěží k SID a získáváme ceny: 2014, 2015, 2016, 2017

I jiné soutěže s tématikou e-bezpečí - republikové i evropské (žák v Bruselu) a další

Květňák byl pozván ke kulatému stolu o kyberšikaně,
interviewován v Rádiu Junior na stejné téma a dokonce na toto téma školil
na Pražském fóru primární prevence rizikového chování

A v našich aktivitách pokračujeme - příkladem je projekt KPBI 2016 a KPBI 2017,
v němž se vzdělávají učitelé, žáci i rodiče -
v hodině informatiky o tom u nás natáčela Česká televize

Velkou pozornost věnujeme primární prevenci žáků.
Aktualizujeme osvětu pro veřejnost na školním webu (materiály ze Saferinternetu) a
formou rodičovských kaváren spolupracujeme i s rodiči žáků.

______________________________________________________________

Spolupracujeme s Mensou ČR,

na webu deti.mensa získáváme podněty k hledání a rozvíjení nadání dětí
a vážíme si titulu ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU, autoevaluační zprávy 10.6.2014,
15.6.2015, 1.6.2016,
každoročně se zúčastňujeme Logické olympiády: 2016, 2015, 2014, 2011-2013,
zapojujeme děti do kroužků a soutěží sportovních a také vědomostních a dovednostních
Jen 60 základních škol ČR (z celkového počtu 3 900) s Mensou spolupracuje. 

______________________________________________________________

Projekt OPPA 2013-2015

______________________________________________________________

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

Mulltikulturní výchova na Květňáku – asistenti pro žáky s OMJ, koordinátor pro jejich začleňování

Mobilita osob – profesní rozvoj učitelů výjezdem do zahraničí

______________________________________________________________

Stránky sekce