Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Škola

Chceme být škola otevřená:

• filosofii a zásadám konstruktivistické pedagogiky
• myšlenkám a metodám kritického myšlení
• interaktivní výuce
• vytváření vstřícného klimatu školy
• všem dětem – talentovaným i s handicapem
• spolupráci s rodiči jako s partnery v procesu vzdělávání
• spolupráci s organizacemi podporujícími vzdělávání
• učitelským osobnostem, kvalitnímu pedagogickému týmu

Stránky sekce