Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Škola

Pohybově - vzdělávací  projekt AKTIVNÍ ŠKOLY zaměřený na prevenci obezity, rozvoj pohybových schopností a dovedností s důrazem na zdravý životní styl a aktivní způsob života žáků pražských základních škol. Cílem je motivovat žáky k pohybu a dodržování správných stravovacích návyků.
Projekt zaštiťuje Florbalová škola Bohemians ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

2016 - 2017 na Květňáku 5. a 6. ročník v hodinách tělesné výchovy

____________________________________________

ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROGRAMU  Recyklohraní

___________________________________________________

SCHRÁNKA DŮVĚRY - dole vlevo na zelené liště -

napojena pouze na metodičku prevence PhDr. Kateřinu Bartošovou, zástupkyni ředitele školy

____________________________________________

V roce 2015 jsme čerpali grant z MŠMT:

BEZPLATNÁ VÝUKA PŘIZPŮSOBENÁ POTŘEBÁM ŽÁKŮ - CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ

____________________________________________

Květňák je na mapě aktivních škol v programu Rodiče vítáni,
protože splnil vypsaná kritéria

Na mapě aktivních škol je náš aktuální profil

____________________________________________________                                                                              

Patříme do sítě škol ŠKOLA PRO DEMOKRACII -
pracujeme s žákovským parlamentem, rozvíjíme participaci žáků

____________________________________________________

Bylo to 8.12.2014 a do června 2016 jsme se problematice e-bezpečí

průběžně věnovali ve spolupráci se Saferinternetem a publikovali o ní v tisku,
podporujeme Dny bezpečnějšího internetu (SID),
úspěšně se zapojujeme do soutěží k SID a získáváme ceny: 2014, 2015, 2016

Květňák byl pozván ke kulatému stolu o kyberšikaně,
interviewován v Rádiu Junior na stejné téma a dokonce na toto téma školil
na Pražském fóru primární prevence rizikového chování

A v našich aktivitách pokračujeme - příkladem je projekt KPBI,
v němž se vzdělávají učitelé, žáci i rodiče

__________________________________________________

Spolupracujeme s Mensou ČR, na webu deti.mensa získáváme podněty k hledání a rozvíjení nadání dětí
a vážíme si titulu ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU, autoevaluační zprávy 10.6.2014, 15.6.2015,
1.6.2016,
každoročně se zúčastňujeme Logické olympiády: 2016, 2015, 2014, 2011-2013

Testování Mensou - každý čtvrtek od 18 hodin. 
Cena: 290,- Kč dospělí, 190,- Kč děti a studenti (po předložení průkazu).
Místo: Mensa gymnázium, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy 
Testující: Zuzana Poláková, zuzana.polakova@mensa.cz, tel. 721216108
S sebou OP, případně studijní průkaz, propisku, peníze
Mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním!

Při testování žáků ve škole je cena snížena na 150 Kč -
na Květňáku proběhlo v květnu 2014 a 21.4.2016
___________________________________________________

Jsme pilotní škola kin-ballu 

___________________________________________________

 

Stránky sekce