Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Zájmové kroužky

Kroužek angličtiny s rodilým mluvčím pro 3. - 5. ročník (2.pol.)

je i pro děti, které nenavštěvují školní družinu ani školní klub

přihlášky u třídních učitelek

_____________________________________________

Nové KROUŽKY ve 2. pololetí 2015-2016 - nabídka dole

______________________________________________

NABÍDKA KROUŽKŮ 2015-2016 - přehled dole

U paní učitelky Mgr. Gabriely Šveda-Vávrové se informujte
                                            o možnosti příspěvku na kroužek od nadace, s níž spolupracuje

POZOR - v nabídce jsou 2 kroužky, zaměřené na vědu - jeden je dole v Přehledu agentury KROUŽKY
                                                                            druhý dole v Přehledu 2015-2016 (Věda nás baví)

_________________________

Upřesnění času pro Atletiku, Fotbal a Angličtinu s rodilým mluvčím

Atletika  Út - 3. a 4. roč.        13:45 - 15:15
             Čt - 1. roč.               13:30 - 15
             Pá - 2. roč.               13:30 - 15

Fotbal     Po - 1. a 2. roč.        13:30 - 15
              St - 3., 4. a 5. roč.    13:30 - 15

Angličtina s rodilým mluvčím
                  
Út - 2.A               5. vyučovací hodina
                     2.B               6. vyučovací hodina
                     2.C, B            7. vyučovací hodina

                 St - 1. ročník        5. - 7. vyučovací hodina,  rozdělení skupin bude upřesněno

______________________________