Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

14.3.2013 Děti na Facebooku

Lektor Ing.Ladislav Kos z Horké linky (www.horkalinka.cz) představil přítomným konkrétní nástroje na zabezpečení soukromí na Facebooku. Cenné bylo zdůraznění role každého uživatele sociálních sítí, protože už svým chováním v kyberprostoru sami hodně určují, jak bezpeční tam budou.
Je to náš příspěvek ke Dni bezpečnějšího internetu.

______________________________________________________________

3.6. a 30.5. Beseda s lektory Horké linky - Mgr.Martinou Viewegovou a Ing.Ladislavem Kosem
                                                                     5.A, 5.B, 6.A
                                                                     8.A, 8.B, 6.B, VIT-7.ročník

Všichni dostali letáček s kontaktem na Horkou linku a poučením; nepoučený je totiž ohrožen a může ohrozit.
Pomáháme tím rodičům, kteří jsou za děti do 18 let právně zodpovědní  i v kyberprostoru,
i když děti mnohdy umí s počítačem víc než dospělí.