Dny otevřených dveří a zápis

Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Konstruktivní učení, kritické myšlení, vstřícné prostředí

2. stupeň:                           9 tříd

9.A, 9.B, 8.A, 8.B, 7.A, 7.B, 6.A, 6.B, 6.C

__________________________________________________________________

Východiskem při vyučování jsou tři pilíře: 

1)      Pohoda prostředí, kterou chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy a důležitými kroky jeho dosažení jsou u nás ve škole třídnické hodiny, existence žákovského parlamentu a kvalitní poradenské služby školy.

2)      Konstruktivní učení, které má být smysluplné, přiměřené, interaktivní s motivujícím hodnocením, chceme podporovat naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporující kritické myšlení, interaktivní výuku a kooperaci v procesu vzdělávání. 

3)      Otevřené partnerství vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek a vytváření partnerských vztahů s rodiči, otevření se veřejnosti i ostatním institucím. 

Tyto principy se provázaně objevují také v hlavních myšlenkách Otevřené základní školy jako dlouhodobé
strategie rozvoje i vzdělávacího programu naší školy.

více zde

__________________________________________________________________

ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení je důležitou součástí vzdělávání

    

OBOROVÉ DNY

Během oborových dnů mají děti možnost zkoumat, co je zajímá. Mohou si vybrat téma a s ním pracovat, hledat a hodnotit informace k němu, třídit tyto informace a postupně je přetvářet v originální celek. Taková samostatná práce dovoluje dítěti rozvíjet svoje osobní nadání, svobodné myšlení a kritické uvažování. Směřuje žáky k hledání jejich budoucího zaměření.

16.11.2016 - MA, SPORT, ANGLIČTINA, LOH a ZOH, FYZIKA, DĚJEPIS, ... , 22.4.2015 - PETŘÍN, ZEMĚPIS, JAPONSKÁ KUCHYNĚ, ... , 30.4.2014 - ISES (návštěva ssps), VZ, FYZIKA, FOTO, ... , 30.4.2014 - CHEMIE, REDAKCE, SAVCI, VZ, MA, KAREL IV, ... , 2005 - 2013 - ARCHIV

      

__________________________________________________________________

ZAJÍMAVÉ ODKAZY PRO ŽÁKY, UČITELE A UČÍCÍ RODIČE

odkaz zde

__________________________________________________________________

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

30.6.2017 ,  31.1.2017 , 30.6.2016 , 28.1.2016  

__________________________________________________________________

UČITELSKÉ SBORY

od 1979/80