Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Přípravná třída

2017/18

Třídní učitelka  MARTINA SRNOVÁ
Konzultační hodiny 1. pondělí v měsíci od 17 do 18 hodin
Email martina.srnova@kvetnak.cz
Tel. 267 227 521

 

Jaké pohybové dovednosti by měl předškolák mít?

- Udržování rovnováhy
- Překonání určité vzdálenosti (přeskoky, výskoky,atp.)
- Běh
- Poskoky po jedné noze
- Házet a chytat míč
- Zvládnout jednoduchý rytmický pohyb

______________________________________________________

2016/17

22.-27.5.2017 Škola v přírodě - Krkonoše - přípravná třída, 1.C, 2.C

15.2.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ i v přípravné třídě - foto

25.1.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ i v přípravné třídě - foto

______________________________________________________

Odkazy pro pomoc a inspiraci

14.10.2015  Rozvíjení myšlení NTC metodou srbského lékaře Ranka Rajoviče

25.8.2015  DĚTSKÁ KRESBA - indikátor inteligence dítěte v pozdějším věku

24.3.2015  Konference Mensa pro rozvoj nadání - podněty i pro práci s předškoláky:

                                     například Trénování paměti, Tvorba šifer, Identifikace nadání,
                                     Enigmatické hádanky

______________________________________________________

Dům tří přání - možná pomoc dětem a jejich rodinám - informace dole

______________________________________________________

Dokumenty ke stažení: