Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Konstruktivní učení, CLIL, H-mat a kritické myšlení

1. stupeň:                            22 tříd  (šk. rok 2018/19)

1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.M, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.M, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 5.A, 5.B, 5.C

__________________________________________________________________

                            

Východiskem při vyučování jsou tři pilíře: 

1)      Pohoda prostředí, kterou chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy a důležitými kroky jeho dosažení jsou u nás ve škole třídnické hodiny, existence žákovského parlamentu a kvalitní poradenské služby školy.

2)      Konstruktivní učení, které má být smysluplné, přiměřené, interaktivní s motivujícím hodnocením, chceme podporovat naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporující kritické myšlení, interaktivní výuku a kooperaci v procesu vzdělávání. 

3)      Otevřené partnerství vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek a vytváření partnerských vztahů s rodiči, otevření se veřejnosti i ostatním institucím. 

Tyto principy se provázaně objevují také v hlavních myšlenkách Otevřené základní školy jako dlouhodobé
strategie rozvoje i vzdělávacího programu naší školy.

více zde

__________________________________________________________________

Program "BLOOMY"

Dvojjazyčnou výukou vyučujeme ve třídě: 1.A

(v příštím školním roce budeme otevírat další první třídu s tímto zaměřením)

  • Část výuky probíhá v ČJ, část v AJ s využitím strategií programu CLIL 

Co je to CLIL? 

  • = Content and Language Integrated Learning = Obsahově a jazykově integrované učení
  • Je vyučován obsah NEjazykového předmětu a současně rozvíjeny kompetence v cizím jazyce.
  • Práce s jazykem v reálném obsahu, nejsou vytvářeny zvláštní prostředí pro výuku AJ, žák je více motivován se dorozumět
  • Přirozenější propojení obsahu obou předmětů
  • Vychází z předpokladu, že průměrné dítě se v reálném světě setká spíše s Nerodilým mluvčím, tudíž není kladen důraz na perfektní zvládnutí gramatiky, ale na DOROZUMĚNÍ SE

 

 Třídní učitelka Mgr. Tereza Lálová

 

CLIL - více o programu zde

__________________________________________________________________

Třídy s Hejného matematikou

Hejného matematika bude ve školním roce 2018/19 vyučována ve třídách: 1.C, 2.C, 3.C, 3.D

Zajímavé odkazy:

deti.mensa.cz - zajímavý rozhovor s profesorem Hejným v televizi  

matika.in/cs  - Radost s matikou - úlohy podle matematiky Hejného  

__________________________________________________________________

ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ - ROZVOJ KRITICKÉHO MYŠLENÍ

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení je důležitou součástí vzdělávání

    

Spolupracujeme s Mensou ČR a organizujeme testování přímo na naší škole.

Společnost Mensa provádí základní testování IQ  prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. 

                    CVIČNÝ TEST

Na svém webu Mensa publikuje cvičný test, který je podobný tomu, který by čekal přihlášené zájemce  - http://www.mensatest.cz/.

Testování se na naší škole provádí každé dva roky: 2018, 2016, 2014(odkaz na testování 2014).

__________________________________________________________________