Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Konstruktivní učení, CLIL, H-mat a kritické myšlení

1. stupeň:                            22 tříd  (šk. rok 2018/19)

1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.M, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.M, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 5.A, 5.B, 5.C

__________________________________________________________________

                            

Východiska při vyučování - tři pilíře: 

1)      Pohoda prostředí, kterou chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy a důležitými kroky jeho dosažení jsou u nás ve škole třídnické hodiny, existence žákovského parlamentu a kvalitní poradenské služby školy.

2)      Konstruktivní učení, které má být smysluplné, přiměřené, interaktivní s motivujícím hodnocením, chceme podporovat naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporující kritické myšlení, interaktivní výuku a kooperaci v procesu vzdělávání. 

3)      Otevřené partnerství vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek a vytváření partnerských vztahů s rodiči, otevření se veřejnosti i ostatním institucím. 

Tyto principy se provázaně objevují také v hlavních myšlenkách Otevřené základní školy jako dlouhodobé
strategie rozvoje i vzdělávacího programu naší školy.

více zde

__________________________________________________________________

        

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Výuka AJ metodou CLIL na ZŠ Květňák

 
Na prvním stupni jsme otevřeli již 2. třídu s výukou AJ metodou CLIL. Nyní probíhá v 1.A a 2.A.
Při výuce s AJ metodou CLIL se děti zábavnou a nenásilnou formou zapojují do aktivit a témat běžných předmětů vedených v AJ. Metoda klade důraz na porozumění a dorozumění se, nikoli na zvládnutí gramatiky a výkon. Vychází z předpokladu, že cizí jazyky se nejlépe učí na základě reálného obsahu,
a ne pouhým zaměřením na jazyk samotný, jeho struktury a formy.
      
Plánujeme připravit podmínky pro otevření dvou prvních tříd CLIL v roce 2019/2020 a po evaluaci prvních dvou let vytvořit kritéria hodnocení pozorovatelného pokroku dovednosti komunikovat v anglickém jazyce.

      
       
Více o současných třídách 1. stupně s metodou CLIL: 
                O programu na naší škole zde

Podívejte se s námi na dvacetiminutovou ukázku výuky s CLIL natočenou v 1. ročníku ZŠ Květňák: 
                Video z vyučovací hodiny CLIL
       
Metodu CLIL již druhým rokem zavadíme v některých předmětech na 2. stupni ZŠ Květňák: 
                Rozšířená výuka 2.st. více zde 
      
 Třídní učitelka 2.A Mgr. Tereza Lálová

 

__________________________________________________________________

Třídy s Hejného matematikou

Hejného matematika bude ve školním roce 2018/19 vyučována ve třídách: 1.C, 2.C, 3.C, 3.D

Zajímavé odkazy:

deti.mensa.cz - zajímavý rozhovor s profesorem Hejným v televizi  

matika.in/cs  - Radost s matikou - úlohy podle matematiky Hejného  

__________________________________________________________________

ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ - ROZVOJ KRITICKÉHO MYŠLENÍ

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení je důležitou součástí vzdělávání

    

Spolupracujeme s Mensou ČR a organizujeme testování přímo na naší škole.

Společnost Mensa provádí základní testování IQ  prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. 

                    CVIČNÝ TEST

Na svém webu Mensa publikuje cvičný test, který je podobný tomu, který by čekal přihlášené zájemce  - http://www.mensatest.cz/.

Testování se na naší škole provádí každé dva roky: 2018, 2016, 2014(odkaz na testování 2014).

__________________________________________________________________