Dny otevřených dveří a zápis

Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Konstruktivní učení, CLIL, H-mat a kritické myšlení

1. stupeň:                            20 tříd  

1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.M, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C

__________________________________________________________________

                            

Východiskem při vyučování jsou tři pilíře: 

1)      Pohoda prostředí, kterou chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy a důležitými kroky jeho dosažení jsou u nás ve škole třídnické hodiny, existence žákovského parlamentu a kvalitní poradenské služby školy.

2)      Konstruktivní učení, které má být smysluplné, přiměřené, interaktivní s motivujícím hodnocením, chceme podporovat naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporující kritické myšlení, interaktivní výuku a kooperaci v procesu vzdělávání. 

3)      Otevřené partnerství vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek a vytváření partnerských vztahů s rodiči, otevření se veřejnosti i ostatním institucím. 

Tyto principy se provázaně objevují také v hlavních myšlenkách Otevřené základní školy jako dlouhodobé
strategie rozvoje i vzdělávacího programu naší školy.

více zde

__________________________________________________________________

Program "BLOOMY"

Dvojjazyčnou výukou vyučujeme ve třídě: 1.A

(v příštím školním roce budeme otevírat další první třídu s tímto zaměřením)

  • Část výuky probíhá v ČJ, část v AJ s využitím strategií programu CLIL 

Co je to CLIL? 

  • = Content and Language Integrated Learning = Obsahově a jazykově integrované učení
  • Je vyučován obsah NEjazykového předmětu a současně rozvíjeny kompetence v cizím jazyce.
  • Práce s jazykem v reálném obsahu, nejsou vytvářeny zvláštní prostředí pro výuku AJ, žák je více motivován se dorozumět
  • Přirozenější propojení obsahu obou předmětů
  • Vychází z předpokladu, že průměrné dítě se v reálném světě setká spíše s Nerodilým mluvčím, tudíž není kladen důraz na perfektní zvládnutí gramatiky, ale na DOROZUMĚNÍ SE

 

 Třídní učitelka Mgr. Tereza Lálová

 

CLIL - více o programu zde

__________________________________________________________________

Třídy s Hejného matematikou

Hejného matematiku vyučujeme ve třídách: 1.C, 2.C, 2.D

Zajímavé odkazy:

deti.mensa.cz - zajímavý rozhovor s profesorem Hejným v televizi  

matika.in/cs  - Radost s matikou - úlohy podle matematiky Hejného  

__________________________________________________________________