Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Zájmové kroužky - kontakt na koordinátora

2017/18

Koordinátor Václav Vávra
Email vavra@intercrosse.eu
Telefon 267 227 520, 603 247 819

 

Info koordinátora kroužků 

SEZNAM KROUŽKŮ ORGANIZOVÝCH ZÁKLADNÍ  ŠKOLOU  2017/2018

FOTBAL p.uč. Soucha pondělí 13,45 -15,15
FOTBAL p.uč. Vladyka  středa  15,15 -16,45
FOTBAL p.uč. Navara  pondělí 14,00 -15,30
FOTBAL p.uč. Vladyka  středa  13,30 -15,00
ATLETIKA p.uč.Mihálová  úterý 15,15 -16,45
ATLETIKA p.uč.Mihálová  čtvrtek 15,15 -16,45
ATLETIKA p.uč.Lukášová  pátek  13,45 -15,15
ATLETIKA p.uč.Vladyka pátek  13,45 -15,15
AEROBIC p.uč.Králíčková úterý 13,45 -15,15
AEROBIC p.uč.Králíčková pondělí 13,45 -15,15
ANG. p.uč.Lukášová čtvrtek 15,15 -16,00  
ANG. p.uč.Trčková úterý 11,45 -12,30
ANG. p.uč.Kankrlíková úterý 12,40 -13,25
ANG. p.uč.Blahovcová pondělí  12,40 -13,25
PĚVECKÝ SBOR  p.uč.Kleprlíková  čtvrtek 14,00-15,30
VAŘENÍ p.uč.Plášilová čtvrtek 15,15–16,45
MODELÁŘ p.uč.Šátava pondělí  15,30-17,00
 
LEGO středa 15,15-16,15
FLORBAL  pondělí  15,15-16,15 
FLORBAL  pátek 13,00-14,00
SEBEOBRANA čtvrtek 15,15-16,15 
GYMNASTIKA středa 15,15-16,15

vloženo 26.10.2017 

 

 ___________________________________________________________________

V průběhu října bude zveřejněn seznam otevřených kroužků v 1. pololetí šk. roku 2017/18

vloženo 22.9.2017

___________________________________________________________________

Změny  v kroužcích angličtiny pro druhý ročník k 21.9. 2017
 
 
2.B,C   BUDOVA   K1    P.ÚČ. KANKRLÍKOVÁ       ÚTERÝ 12,40 -13,25
                                       RODILÝ  MLUVČÍ            PONDĚLÍ  11,45-12,30
 
2.A,D   BUDOVA    K2   P.UČ.TRČKOVÁ               ÚTERÝ  11,45 - 12,30
                                       RODILÝ  MLUVČÍ            STŘEDA  12,15 - 13,00
 
 
NOVĚ SE OTEVÍRÁ  OD   20.11.2017  KROUŽEK ŠPANĚLŠTINY
BUDE PROBÍHAT VŽDY V PONDĚLÍ A ČTVRTEK OD 15,30 DO 16,35
UKONČENÍ KROUŽKU BUDE 15.6.2018
CENA 1.000,- Kč.
 
vloženo 21.9.2017

___________________________________________________________________

VOLNÁ MÍSTA VE ŠKOLNÍCH KROUŽCÍCH K 9. 9. 2017                       

 

FOTBAL       K1      3.-5. r.        p.uč. Navara        pondělí              14,30 -16,00

FOTBAL       K2      3.-5. r.        p.uč. Vladyka      středa                 15,15 -16,45

 

ATLETIKA    K2     3.-5. r.        p.uč.Mihálová      čtvrtek                15,15 -16,45

 

AEROBIC      K1     1.-2. r.        p.uč.Králíčková    pondělí             13,45 -15,15       500,-

AEROBIC      K2     1.-2. r.        p.uč.Králíčková    úterý                 13,30 -15,00

 

ANG.               K2     1.r.            p.uč.Lukášová      čtvrtek               15,00 -16,00       500,-

ANG.               K1     2.r.            p.uč.Trčková         středa                12,00 -12,45     1.000.-

                                                   Rodilý mluvčí       pondělí               12,40 -13,25 

  

KURZOVNÉ  JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 15.9.2017 PROSTŘEDNICTVÍM  TŘÍDNÍHO UČITELE NEBO U PANA VÁVRY V BUDOVĚ K1 OD 16  DO 17 HODIN / zadní vchod do školy od sportovní haly /. 

___________________________________________________________________

Burza kroužků - nabídka 7.9.2017 

Činnost kroužků bude ve školním roce 2017/2018 probíhat v obou budovách ZŠ.

Začínat  budeme  v týdnu od 18. září 2017 a činnost kroužků bude končit 17. června 2018

  • Stejně jako v minulém roce budou probíhat následující kroužky:

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

FOTBAL

LEHKÁ ATLETIKA

AEROBIC

SBOROVÝ ZPĚV

MODELÁŘ

  • Nově se budou otevírat kroužky:

VAŘENÍ

KERAMIKA

  • Škola dále umožní realizovat další kroužky v budově školy. ZŠ nebude organizovat sběr přihlášek ani vybíraní kurzovného u těchto kroužků a budou vypsány samostatnou nabídkou každé organizace:

agentura Kroužky

Věda nás baví

DDM Jižní Město 

 

Do kroužku se bude možno přihlásit na Dni kroužků, který se uskuteční 7.9. 2017 od 17 hodin ve vstupní hale školy Květňák 1 - Květnového vítězství 1554, kde bude i možno kroužek zaplatit. 

Termín přijímání přihlášek do kroužků, které nebudou obsazeny na dni kroužků, bude potom probíhat do pátku 15. září 2017  (přihlášky budou k vyzvednutí na vrátnici školy).

Kurzovné bude potom možno uhradit v kanceláři pana Vávry v budově Květňák 1 nejpozději do 15.9.  v době od 14 do 16 hodin (zadní vchod do budovy školy od sportovní haly).

  

SEZNAM KROUŽKŮ ORGANIZOVANÝCH ZÁKLADNÍ  ŠKOLOU 

/ CENY KROUŽKŮ JSOU UVEDENY NA POLOLETÍ /

 

FOTBAL       K1      1.-2. r.        p.uč. Večeřa         středa                  13,45 -15,15      500,-

FOTBAL       K1      3.-5. r.        p.uč. Navara         pondělí                14,30 -16,00

FOTBAL       K2      1.-2. r.        p.uč. Soucha        pondělí                13,45 -15,15

FOTBAL       K2      3.-5. r.        p.uč. Vladyka        středa                  15,15 -16,45

 

ATLETIKA    K1     1.-2. r.        p.uč.Lukášová      pátek                  13,45 -15,15     300,-

ATLETIKA    K1     3.-5. r.        p.uč.Vladyka         pátek                  13,45 -15,15

ATLETIKA    K2     1.-2. r.        p.uč.Mihálová       úterý                   15,15 -16,45

ATLETIKA    K2     3.-5. r.        p.uč.Mihálová       čtvrtek                15,15 -16,45

 

AEROBIC      K1     1.-2. r.        p.uč.Králíčková    pondělí              13,45 -15,15     500,-

AEROBIC      K2     1.-2. r.        p.uč.Králíčková    úterý                  13,30 -15,00

 

VAŘENÍ          K1     2.-5. r.        p.uč.Plášilová        čtvrtek              15,15 -16,45    1.000,-

 

SBOR             K1     1.-5. r.        p.uč.Kleprlíková     čtvrtek             14,00 -15,30     500,-

 

ANG.               K1     1.r.            p.uč.Blahovcová    pondělí            12,40 -13,25     500,-

                                                                                  

ANG.               K2     1.r.            p.uč.Lukášová       čtvrtek              15,00-16,00     500,-

                                                                              

ANG.               K1     2.r.            p.uč.Kankrlíková   úterý                  12,40-13,25   1.000,-

                                                     Rodilý mluvčí     pondělí               12,40-13,25  

ANG.               K2     2.r.            p.uč.Trčková          čtvrtek                12,45-13,30   1.000,-

                                                     Rodilý mluvčí     pondělí               12,40 -13,25  

 

MODELÁŘ       K1     5.-9.r.        p.uč Šátava            pondělí             15,30-17,00      900,-                                                    

  

KERAMIKA  – přihlášky budou možné až po otevření budovy K2

 

KAPACITA POHYBOVÝCH KROUŽKŮ  24 ŽÁKŮ

KAPACITA NEPOHYBOVÝCH KROUŽKŮ  15 ŽÁKŮ

 

 

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ JINÝMI SUBJEKTY

/ŠKOLA NEZAJIŠTUJE PŘIHLÁŠKY ANI PLATBY/

 

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ SVČ KROUŽKY

 

K1

FLORBAL                              K1        1.-2.r                               úterý            15,15-16,15

FLORBAL                              K1        3.-5.r                               úterý            15,15-16,15

MÍČOVÉ HRY                        K1        6.-9.r                                čtvrtek         15,15-16,15

ML.ELEKTRIKÁŘ                 K1- začátečníci                            čtvrtek         15,00- 15,45

IN-LINE BRUSLENÍ              K1- začátečníci                            středa          16:15-17:00

TVOŘIVÝ KROUŽEK           K1         1.-5.r                                 pondělí        16,00-17,00

DIVADLO A DRAMATIKA    K1         1.-5.r.                                pondělí        15,00-16,00

 

K2

FLORBAL                               K2    3.-5.r                                  pondělí         15,15-16,15

FLORBAL                               K2    1.-2.r                                  pátek            13,00-14,00

DIVADLO A DRAMATIKA      K2    1.-5.r                                  pondělí         15,00-16,00

BOJOVÉ SPORTY                 K2    1.-5.r.                                  čtvrtek          15,15-16,15

TVOŘIVÝ KROUŽEK             K2    1.-5.r                                   úterý             15,00-16,00

IN-LINE BRUSLENÍ               K2 - začátečníci                          středa           15:00-15:45

ML.ELEKTRIKÁŘ                  K2 - začátečníci                          čtvrtek          16,00- 16,45

 

 

KROUŽEK ORGANIZOVANÉ VĚDA NÁS BAVÍ 

VĚDA NÁS BAVÍ                    K1     1.-5.r                               středa                15,15-16,15

   

KROUŽEK TTC ELIZA STOLNÍ TENIS 

STOLNÍ TENIS    Brandlova 1386/21                                     středa                15,10-16,40     

  

KROUŽEK HANA BARTOŠKOVÁ 

PRO ŽÁKY 3. - 9. TŘÍD

HRA NA KLAVÍR

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINA

Bližší informace   - hana.bartoskova@seznam.cz  nebo tel. 607 962 038

 více také dole ke stažení v letáku

 

KROUŽEK GYMNASTIKA 

GYMNASTIKA   K2     1.-5.r                                              středa             15,00-16,00

 

GYMNASTIKA a ROCK´N´ROLL ( všestranná taneční a sportovní příprava) 

K1  GYMNASTIKA a ROCK´N´ROLL               pondělí a čtvrtek            15,00-16,00

K1  DL dance - street dance a muzikálový tanec              úterý            16,00-17,00

 

 

STUDIO OF DANCE 

Tancování pro děti (Mini Dance)  

Taneční kurzy pro děti jsou určeny pro kluky a holky ve věku 6-9 let. V hodinách se snažíme zábavnou formou naučit  děti základům tance, vnímání hudby a rytmu.U tanečních kurzů pro děti je našim úkolem odbourat stud a stres, aby se nebály zařadit do dětského kolektivu a poznaly nové přátele a vypěstovaly si smysl pro disciplínu,systematičnost a cílevědomost .Dále tanec pro děti podporuje koordinaci a rovnováhu pohybu a rozvíjí pohybovou paměť. Našim mottem je, že tanec je zde pro všechny bez ohledu na věk, fyzickou kondici, talent, či již získanou úroveň a především musí být tanec zábava! 

K1 baletní sál  pondělí a středu  16-17hod

 

Taneční kurz Street Dance

Taneční kurzy Street dance jsou pro kluky a holky od 9let a jsou rozděleny podle tanečních zkušeností žáka do tří kategorií ( úplní začátečníci, mírně pokročilí pokročilí), abychom zajistili co nejefektivnější výuku. Naši tanečníci se u nás naučí základním prvkům tance jako jsou (Hip hop, House dance, Hype, Locking, Popping, Ladies, LA style,Breakdancea mnoho dalších stylů), které naši zkušení lektoři budou postupně více  prohlubovat a zvyšovat taneční úroveň.

K1  baletní sál  úterý a Čtvrtek     16-17hod

 

Taneční kurz Break Dance 

Kurzy Break dance jsou pro kluky a holky od 8let (věk pod 8let je možno konzultovat s lektorem) a jsou rozděleny podle tanečních zkušeností žáka do tří kategorií (začátečníci, mírně pokročilý, pokročilý), abychom zajistili co nejefektivnější výuku. Taneční kurzy Break dance jsou postupně vyučovány všechny prvky tohoto tance. Od úplných základů, jako je toprock a footwork, až po složitější a fyzicky náročnější prvky, jako je akrobacie, tricky a powermoves.

K1  baletní sál  úterý a čtvrtek od   16-17 hod

 

TENISOVÁ ŠKOLA BARTŮNĚK

K1     TENIS     STŘEDA   15,00-16,00

INFORMACE NA TELEFONU  602367023  p.Bartůněk 

 

Bricks 4 Kidz

Ve vzdělávacím kroužku Bricks 4 Kidz® děti staví z kostek LEGO®  každou hodinu jiný motorizovaný model podle speciálních plánů vytvořených inženýry a architekty z celého světa. Zábavnou formou se žáci dozvídají nové a zajímavé poznatky z oblasti přírodních věd, technologií, matematiky, stavitelství a architektury.

Při stavění modelů přírodních sil, dopravních prostředků, vesmírných lodí, těla nebo zvířat děti lépe porozumí a pochopí i složité věci, které později využijí třeba ve škole. Kroužek je vhodný pro děti z 1. - 5 tříd, cena za 1 lekci je 100 Kč (platba za pololetí = 1600 Kč/16 lekcí). Přihlašování možné na www.bricks4kidz.cz/prahajih/, kde vyberete záložku „aktuální rozvrh“ a poté zvolíte Vaši školu, emailem na prahajih@bricks4kidz.com nebo 7.9.2017 na Dni kroužků ve vstupní hale Květňák 1 od 17 hod.

 

K1          pondělí                        15,00 – 15:50

K1          pondělí                        16,00 – 16:50

K2          středu                          15:00 – 15:50

K2          středa                          16:00 – 16:50

Sambo středa 14,00 -15,00

 

Ke stažení: