Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Zájmové kroužky - kontakt na koordinátora

2018/19

Koordinátor Václav Vávra
Email vavrazavináčintercrosse.eu
Telefon 267 227 520, 603 247 819

__________________________________________________________________

Kroužek Aj s rodilým mluvčím začíná v týdnu od 24.9.2018

__________________________________________________________________ 

Zájmové kroužky - nově - přihlašování z rezervačního systému

                          KROUŽKY PŘIHLAŠOVÁNÍ - organizované školou

__________________________________________________________________ 

Kroužek lezení pro děti s vyzvedáváním a předáváním ve školní družině

PONDĚLÍ od 13:45 do 14:45 hod. na lezecké stěně FREE SOLO.

Děti budou vyzvedávány instruktory ve školní družině v 13:15 – 13:30 hodin a po skončení kroužku opět přiváděny zpět do školní družiny v 15:15 hodin.

 

Náplň kroužku

Lezení na umělé stěně pod vedením zkušených instruktorů. Jedná se nejen o zajímavý a zábavný sport, ale také zdraví prospěšný pohyb, protože děti při něm musejí používat všechny čtyři končetiny. Nedochází tedy k jednostrannému přetěžování určité části těla. Lezení také pomáhá při problémech se zády, přispívá ke správnému držení těla a zlepšuje rovnováhu. Náplň hodin byla sestavena ve spolupráci s dětským fyzioterapeutem. Vše probíhá zábavnou formou tak, aby děti celý čas strávený na stěně bavil. Zárukou je individuální přístup – jeden lektor vyučuje maximálně 6 dětí. Po lezení následuje protažení a krátká relaxace zaměřená na celkové zklidnění.

Kroužek je určen pro všechny žákyně a žáky I. stupně ZŠ. Děti, které již nenavštěvují školní družinu, mohou přijít v dohodnutý čas na určené místo, jsou na stěnu odvedeny a následně přivedeny s ostatními družinovými dětmi zpět.

Zúčastnit se mohou jak úplní začátečníci, tak i pokročilí lezci.

Příspěvek 200 Kč za lekci zahrnuje mimo práce trenéra i veškeré lezecké vybavení a zapůjčení „lezeček“ (speciální lezecké obuvi). Celková cena závisí na počtu lekcí, které budou uskutečněny v daném pololetí.

                         Přihlášky: www.newfreesolo.cz

                                             Začínáme 1. 10. 2018

Více informací: Hanka Kočová, tel.: 603 288 474

__________________________________________________________________ 

 

Kroužek Aj s rodilým mluvčím - vyučuje Willie Watson

Kroužek Aj s rodilým mluvčím začíná v týdnu od 24.9.2018

Po

12:45-13:30 2.-3.třída na K2

14:00-14:45 6.-7.třída na K1

15:20-16:05 4.-5.třída ŠD na K2

 

Út

12:45-13:30 2.-3.třída na K1

14:00-14:45 4.-5.třída ne ŠD na  K1

15:20-16:05 8.-9.třída na K1

vloženo 11.9.

__________________________________________________________________ 

Zájmové kroužky - aktualizace

Činnost kroužků bude ve školním roce 2018/2019 probíhat v  obou budovách. Začínat  budeme  v týdnu od 17. září 2018 a činnost kroužků bude končit 16.června 2019

Kroužky organizované školou:

ANGLIČTIN , FOTBAL, LEHKÁ ATLETIKA, AEROBIC, MODELÁŘ, KERAMIKA, PŘÍPRAVA NA PŘÍJIMACÍ ZKOUŠKY NA 8LETÁ GYMNÁZIA A VAŘENÍ

Škola dále umožní agentuře Kroužky, Věda nás baví, DDM Jižní Město a dalším organizacím realizovat kroužky v budově školy. Tyto budou vypsány samostatnou nabídkou každé organizace. ZŠ nebude organizovat sběr přihlášek ani vybírání kurzovného u těchto kroužků. O přesné době konání kroužku vás budeme informovat prostřednictvím školního webu a na burze kroužků, která proběhne ve čtvrtek 6.9.2018  od 17 hodin ve vestibulu školy.

 

Do kroužku se bude možno přihlásit přes webovou aplikaci, https://zs-kvetnak.reservio.com/ která bude spuštěna po Burze kroužků v pátek 7.9. ve 12 hodin. Do webové aplikace uvádějte jména dětí. Kroužek musí být zaplacen do 13.9.2018, poté bude rezervace uvolněna pro další zájemce.

Kurzovné bude možno uhradit na účet 19-72582329/0800, nebo v kanceláři pana Vávry v budově Květňák 1  - zadní vchod do budovy školy od sportovní haly v době od 15 do 17 hodin od 10. do 13. září.

Při platbě na účet je nutné dodržet výši platby na jednotlivý kroužek / při více kroužcích platbu nespojujte / a do zprávy pro příjemce uveďte název kroužku, jméno žáka a třídu.  

 vloženo 6.9.

 

Info koordinátora kroužků 

 

ČTVRTEK 6.9.2018 v 17:00 na K1

ČTVRTEK 6.9.2018 v 17:00 na K2

Burza kroužků pro rodiče

 

Zájmové kroužky
 
 
Činnost kroužků bude ve školním roce 2018/2019 probíhat v  obou budovách. Začínat  budeme  v týdnu od 17. září 2018 a činnost kroužků bude končit 16.června 2019

__________________________________________________________________ 

Kroužky organizované školou:

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM, ANGLIČTINA, FOTBAL, LEHKÁ ATLETIKA, AEROBIC, MODELÁŘ, KERAMIKA A VAŘENÍ
  • O přesné době konání kroužku vás budeme informovat prostřednictvím školního webu a na burze kroužků, která proběhne ve čtvrtek 6.9.2018  od 17 hodin ve vestibulu školy. Tato burza má pouze informační a propagační charakter a představí na ní svojí činnost externí organizace.
  • Do kroužku se bude možno přihlásit přes webovou aplikaci, která bude spuštěna po Burze kroužků v pátek 7.9. ve 12 hodin.

Kroužek musí být zaplacen do 13.9.2018, poté bude rezervace uvolněna pro další zájemce.
Kurzovné bude možno uhradit na účet, jehož číslo bude zveřejněné ve čtvrtek 6.9.2018, nebo v kanceláři pana Vávry v budově Květňák 1  - zadní vchod do budovy školy od sportovní haly v době od 15 do 17 hodin od 10. do 13. září.
Při platbě na účet je nutné dodržet výši platby na jednotlivý kroužek / při více kroužcích platbu nespojujte / a do zprávy pro příjemce uveďte jméno, třídu a název kroužku.  
 

__________________________________________________________________

Kroužky organizované dalšími oraganizacemi:

Škola dále umožní agentuře Kroužky , Věda nás baví, DDM Jižní Město a dalším organizacím realizovat kroužky v budově školy . Tyto budou vypsány samostatnou nabídkou každé organizace.
Kroužky budou prezentovány na Burze kroužků ve čtvrtek 6.9.2018

ZŠ nebude organizovat sběr přihlášek ani vybírání kurzovného u těchto kroužků.

__________________________________________________________________