Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Zájmové kroužky - kontakt na koordinátora

2017/18

Koordinátor Václav Vávra
Email vavra@intercrosse.eu
Telefon 267 227 520, 603 247 819

 

Info koordinátora kroužků 

 

KROUŽKY PRO ŽÁKY ŠKOLY - INFORMACE NA 2. POLOLETÍ 

 

Činnost kroužků bude ve druhém pololetí začínat od pondělí  12. února 2018

Poslední  lekce budou končit v týdnu do pátku 22. června 2018.

Kurzovné bude možno uhradit vedoucím kroužků nebo v kanceláři pana Vávry v budově Květňák 1  - zadní vchod do budovy školy od sportovní haly  a to  29.1.2018  nebo  30.1.2018  od  15 do 17 hodin nejpozději do 30.1.2018

NOVÝ KROUŽEK - KERAMIKA

Nově se bude otevírat kroužek keramiky celkem ve třech termínech  v nově zřízené keramické dílně v budově K1.

PONDĚLÍ  – p.uč.Růžičková     15,30- 17.00   Cena kroužku  1.200,- Kč

ÚTERÝ      – p.uč.Růžičková     15,30- 17.00   Cena kroužku  1.200,- Kč

STŘEDA   – p.vych. Tomanová  - tento kroužek bude určen pouze pro děti z K2

                    a bude zajištěn přesun dětí tam i zpět

15. 30 odchod z K2

15.45 – 16.45 samotný kroužek na K1

17. 00 příchod na K2   Cena kroužku 900,-Kč

Při velkém počtu přihlášených, budou mít přednost žáci nižších ročníků. (Jemná motorika je procvičována při výuce hlavně u žáků 1.-2. tříd) 

 

 / KURZOVNÉ BUDE MOŽNÉ ZAPLATIT NA PRVNÍ HODINĚ /

PŘIHLÁŠKY LZE VYZVEDNOUT VE VRÁTNICI  K1 A TAM I ODEVZDAT

__________________________________________________________________

 

SEZNAM KROUŽKŮ ORGANIZOVÝCH ZÁKLADNÍ  ŠKOLOU  2017/2018 - 1. pololetí 

FOTBAL p.uč. Soucha pondělí 13,45 -15,15
FOTBAL p.uč. Vladyka  středa  15,15 -16,45
FOTBAL p.uč. Navara  pondělí 14,00 -15,30
FOTBAL p.uč. Vladyka  středa  13,30 -15,00
ATLETIKA p.uč.Mihálová  úterý 15,15 -16,45
ATLETIKA p.uč.Mihálová  čtvrtek 15,15 -16,45
ATLETIKA p.uč.Lukášová  pátek  13,45 -15,15
ATLETIKA p.uč.Vladyka pátek  13,45 -15,15
AEROBIC p.uč.Králíčková úterý 13,45 -15,15
AEROBIC p.uč.Králíčková pondělí 13,45 -15,15
ANG. p.uč.Lukášová čtvrtek 15,15 -16,00  
ANG. p.uč.Trčková úterý 11,45 -12,30
ANG. p.uč.Kankrlíková úterý 12,40 -13,25
ANG. p.uč.Blahovcová pondělí  12,40 -13,25
PĚVECKÝ SBOR  p.uč.Kleprlíková  čtvrtek 14,00-15,30
VAŘENÍ p.uč.Plášilová čtvrtek 15,15–16,45
MODELÁŘ p.uč.Šátava pondělí  15,30-17,00
 
LEGO středa 15,15-16,15
FLORBAL  pondělí  15,15-16,15 
FLORBAL  pátek 13,00-14,00
SEBEOBRANA čtvrtek 15,15-16,15 
GYMNASTIKA středa 15,15-16,15

vloženo 26.10.2017