Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Modelářský kroužek

Mechatronika

23.10.2017 jsme navštívili mechanotronickou dílnu společnosti AMAVET. Zde jsme si sestrojili vozítka poháněná elektromotorkem, se kterými jsme potom uspořádali závody. Vyhrál žák deváté třídy Filip Tesárek.

Případní zájemci o práci v této dílně formou zájmového kroužku se mohou u mne přihlásit.

Ing. J. Šátava