Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Kroužek Keramiky

Školní rok 2018/2019

Keramika s Milenou - úterý na K1

Kroužek navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v doprovodu svých prarodičů nebo rodičů.

(součást Strategického inkluzivního plánu školy)

  


       

Kroužek Keramiky - pondělí na K1

V pondělí 5.11.2018 od  15:30 bude zahájen kurz keramiky pod vedením p. uč. Růžičkové v keramické dílně budovy K1.

__________________________________________________________________

Školní rok 2017/2018

červen 2018

foto: Simona Ptáčková

  

březen 2018

... tvoříme

více foto dole v galerii

20.2.2018

... žáby

Keramika 20.2.2018

12.2.2018 

... naše první společné tvoření v dílně bylo SUPER!

Mgr. Dana Růžičková