Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Poradenské služby školy

Dětem, rodičům i učitelům pomáhá poradenský tým školy

  • podílí se na budování příznivého sociálního klimatu školy
  • připravuje dostatečné podmínky pro inkluzi všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • poskytuje pomoc při problémech jednotlivců i třídních kolektivů
  • prohlubuje a zlepšuje komunikaci mezi školou a rodiči

 

Složení poradenského týmu

Výchovná poradkyně

Mgr. Gabriela Šveda Vávrová se věnuje inkluzi a pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zprostředkovává diagnostiku těchto potřeb a zabývá se poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka a kariérovým poradenstvím.

tel: 267 227 552, pavilon B, patro 
email: gabriela.vavrova@kvetnak.cz
konzultace: pondělí 15:30 - 16:30, pro žáky 12:40 - 13:25 (v 6.B)

______________________________________________________________

Školní metodička prevence

PhDr. Kateřina Bartošová tvoří a realizuje preventivní program školy, sleduje možný vznik a projevy rizikového chování, koordinuje preventivní aktivity a poskytuje přímou pomoc žákům i třídním kolektivům s projevy rizikového chování.

tel: 267 227 501
email: katerina.bartosova@kvetnak.cz
konzultace: pondělí 14:15 - 15:15

______________________________________________________________

Školní psycholožka 

Mgr. Zuzana Nováková pečuje o integrované žáky, pomáhá žákům v náročných situacích, diagnostikuje výukové i výchovné problémy, zjišťuje sociální klima třídy či školy a poskytuje individuální konzultace žákům, jejich rodičům i pedagogům.

tel: 267 227 561, pavilon A, přízemí - vlevo
email: zuzana.novakova@kvetnak.cz                                            
konzultace: středa, 8:30-13:30, čtvrtek 8-12

______________________________________________________________

Speciální pedagožka 

Mgr. Helena Velebilová se podílí se na inkluzi a pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, věnuje se reedukačním a kompenzačním činnostem a pomáhá pedagogům s výukou u žáků, na které se vztahují podpůrná opatření.

tel: 602 350 210, pavilon A, patro 
email: helena.velebilova@kvetnak.cz
konzultace: úterý, středa 8 - 14 , jindy - po domluvě 

 

Preventivní strategie

Na naší škole se preventivní strategie odvíjí od potřeb našich žáků, podle nichž každoročně sestavujeme minimální preventivní program. Obsahuje veškeré preventivní aktivity, na kterých se podílejí externí organizace a škola sama.

Dlouhodobě spolupracujeme např. se sdruženími Jules a Jim, Proxima sociale (2016-2017 nový projekt - těsnější spolupráce, propagace Klubu Jižní pól), Člověk v tísni, Koalice proti tabáku, Imperativ, Ajax, Hasík.

Škola sama během každého školního roku organizuje blokové výuky s tématikou prevence rizikového chování (např. Agrese není hra, Kyberšikana, Alkohol a …náctiletí, Moje třída, můj hrad).

Jsme zapojeni do projektu Odyssea (kursy pro žáky) a evropského projektu eSafety Label, jehož cílem je přispět k vytvoření standardů v oblasti online bezpečnosti do škol.

 

Odkazy na možnou pomoc pro rodiče a děti 

Bezplatné linky bezpečí a důvěry

Dětské krizové centrum DKC zajišťuje nonstop linku důvěry

tel. 241 484 149 nebo 777 715 215 

adresa: V Zápolí 1250/21, Praha 4 – Michle, tel. 241 480 511, 777 664 672

Nově je zřízena jednorázová krizová okamžitá pomoc dětem a dospívajícím bez objednání, a to každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Služba je bezplatná.

Sociálně-právní ochrana dětí - informace MČ Praha 11

LINKA ZTRACENÉ DÍTĚ - 116 000 nonstop a zdarma

LINKA BEZPEČÍ - 116 111 pro děti zdarma 

RODIČOVSKÁ LINKA - 840 111 234606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz

Klub Jižní pól na Praze 11 - programy (výchovné a vzdělávací, poradenské a pobytové) pro děti a mládež

PRÁVA DĚTÍ - animované filmy

 ______________________________________________________________

Informace pro rodiče zahraničních žáků

na portále inkluzivniskola.cz a sdružení META pro příležitosti mladých migrantů

Integrační centrum Praha (ICP), pobočka Praha 4, Hvězdova 1594/19,
775 771 944 - anglicky, rusky a ukrajinsky, 773 957 473 anglicky a vietnamsky)

Pro cizince bezplatně: Sociální poradenství, Právní poradenství, Práce s rodinami,
Kurzy českého jazyka, Kurzy sociokulturní orientace, Komunitní a informační centrum ICP,
Kulturní a komunitní aktivity

ICP spolupracuje s InBází  (programy pro děti i rodiny –  www.inbaze.cz)

  ______________________________________________________________

ON-LINE PODPORA VÝUKY

______________________________________________________________

Mensa ČR

Spolupracujeme s Mensou ČR, na webu deti.mensa získáváme podněty k hledání a rozvíjení nadání dětí 
a vážíme si titulu ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU, autoevaluační zprávy 10.6.201415.6.2015
1.6.2016, každoročně se zúčastňujeme Logické olympiády, zapojujeme děti do kroužků a soutěží sportovních a také vědomostních a dovednostních.

 ______________________________________________________________