Dny otevřených dveří a zápis

Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Poradenské služby školy

PYRAMIDA ŠKOLNÍ KOMUNIKACE - Na koho se jako rodič mohu obrátit?

 

Dětem, rodičům i učitelům pomáhá poradenský tým školy

  • podílí se na budování příznivého sociálního klimatu školy
  • připravuje dostatečné podmínky pro inkluzi všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • poskytuje pomoc při problémech jednotlivců i třídních kolektivů
  • prohlubuje a zlepšuje komunikaci mezi školou a rodiči

Složení poradenského týmu

Výchovná poradkyně

Mgr. Gabriela Šveda Vávrová se věnuje inkluzi a pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zprostředkovává diagnostiku těchto potřeb a zabývá se poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka a kariérovým poradenstvím.

tel: 267 227 552, pavilon B, patro 
email: gabriela.vavrova@kvetnak.cz
konzultace: pondělí 15:30 - 16:30, pro žáky 12:40 - 13:25 (v 6.B)

______________________________________________________________

Školní metodička prevence

PhDr. Kateřina Bartošová tvoří a realizuje preventivní program školy, sleduje možný vznik a projevy rizikového chování, koordinuje preventivní aktivity a poskytuje přímou pomoc žákům i třídním kolektivům s projevy rizikového chování.

tel: 267 227 501
email: katerina.bartosova@kvetnak.cz
konzultace: pondělí 14:15 - 15:15

______________________________________________________________

Školní psycholožka 

Mgr. Zuzana Nováková pečuje o integrované žáky, pomáhá žákům v náročných situacích, diagnostikuje výukové i výchovné problémy, zjišťuje sociální klima třídy či školy a poskytuje individuální konzultace žákům, jejich rodičům i pedagogům.

tel: 267 227 561, pavilon A, přízemí - vlevo
email: zuzana.novakova@kvetnak.cz                                            
konzultace: středa, 8:30-13:30, čtvrtek 8-12

______________________________________________________________

Speciální pedagožka 

Mgr. Helena Velebilová se podílí se na inkluzi a pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, věnuje se reedukačním a kompenzačním činnostem a pomáhá pedagogům s výukou u žáků, na které se vztahují podpůrná opatření.

tel: 602 350 210, pavilon A, patro 
email: helena.velebilova@kvetnak.cz
konzultace: úterý, středa 8 - 14 , jindy - po domluvě 

 ______________________________________________________________

Odkazy na možnou pomoc pro rodiče a děti  

Bezplatné linky bezpečí a důvěry

www.bkb.cz - Bílý kruh bezpeční - Pomoc obětem trestných činů v ČR

www.domacinasili.cz - Bílý kruh bezpečí - místo bezplatné a odborné pomoci obětem trestných činů 

www.donalinka.cz - Pomoc obětem domácího násilí

www.ztracenedite.cz – Pomoc dětem, které uvažují o útěku z domova, nebo již z domova utekly, popřípadě se vrátily a hledají s rodiči další cestu

linka "Ztracené dítě", dostupná nonstop a bezplatně na čísle 116 000 

Dětské krizové centrum DKC zajišťuje nonstop linku důvěry

tel. 241 484 149 nebo 777 715 215 

adresa: V Zápolí 1250/21, Praha 4 – Michle, tel. 241 480 511, 777 664 672

Nově je zřízena jednorázová krizová okamžitá pomoc dětem a dospívajícím bez objednání, a to každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Služba je bezplatná.

Sociálně-právní ochrana dětí - informace MČ Praha 11

LINKA ZTRACENÉ DÍTĚ - 116 000 nonstop a zdarma

LINKA BEZPEČÍ - 116 111 pro děti zdarma 

RODIČOVSKÁ LINKA - 840 111 234606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz

Klub Jižní pól na Praze 11 - programy (výchovné a vzdělávací, poradenské a pobytové) pro děti a mládež

PRÁVA DĚTÍ - animované filmy

 ______________________________________________________________

Informace pro rodiče zahraničních žáků

na portále inkluzivniskola.cz a sdružení META pro příležitosti mladých migrantů

Integrační centrum Praha (ICP), pobočka Praha 4, Hvězdova 1594/19,
775 771 944 - anglicky, rusky a ukrajinsky, 773 957 473 anglicky a vietnamsky)

Pro cizince bezplatně: Sociální poradenství, Právní poradenství, Práce s rodinami,
Kurzy českého jazyka, Kurzy sociokulturní orientace, Komunitní a informační centrum ICP,
Kulturní a komunitní aktivity

ICP spolupracuje s InBází  (programy pro děti i rodiny –  www.inbaze.cz)

______________________________________________________________

ON-LINE PODPORA VÝUKY

 ______________________________________________________________

Krizový plán v případě nálezu škodlivého či nezákonného obsahu na internetu 

- kontaktovat HORKOU LINKU -  Internetová Horká linka (Internet Hotline) přijímá od uživatelů hlášení, která se týkají nezákonného a nevhodného obsahu na internetu, obsah těchto hlášení Horká linka vyhodnocuje a předává orgánům, které mohou účinně zasáhnout, zejména policii, mobilním operátorům, provozovatelům internetových služeb a také mezinárodní organizaci INHOPE.

Horkou linku provozuje CZI, s.r.o. v rámci projektu Národní centrum bezpečnějšího internetu s podporou Evropské komise od roku 2009 

Popřípadě je možné využít

bezpecne-online.cz

saferinternet.cz

na našem webu ­- http://www.kvetnak.cz/aktuality/81

______________________________________________________________

Mensa ČR

Spolupracujeme s Mensou ČR, na webu deti.mensa získáváme podněty k hledání a rozvíjení nadání dětí 
a vážíme si titulu ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU, každoročně se zúčastňujeme Logické olympiády, zapojujeme děti do kroužků a soutěží sportovních a také vědomostních a dovednostních.

 ______________________________________________________________