Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Kontakt na učitele

Kontakt na třídní učitele ve školním roce 2018/19

Martina Srnová

PT

KI

martina.srnova@kvetnak.cz

tel. 267 227 521

  Věra Försterová

1.A

KII

vera.forsterova@kvetnak.cz

tel. 220 303 847

Mgr. Daniela Lukášová

1.B

KI

daniela.lukasova@kvetnak.cz     

tel. 267 227 534

Mgr. Eliška Blahovcová

1.C

KI

eliska.blahovcova@kvetnak.cz     

tel. 267 227 535

 

Mgr. Zuzana Karešová

1.D

KII

zuzana.karesova@kvetnak.cz

tel. 220 303 848

 

Martina Karešová

M2

KII

martina.karesova@kvetnak.cz

tel. 220 303 860

Miroslava Mourková

M1

KII

miroslava.mourkova@kvetnak.cz

tel. 220 303 860

Mgr. Tereza Lálová

2.A

KII

tereza.lalova@kvetnak.cz

tel. 220 303 847

Miloslava Králíčková

2.B

KI

miloslava.kralickova@kvetnak.cz

tel. 267 227 533

Lucie Rohanová, DiS.

2.C

KI

lucie.rohanova@kvetnak.cz

tel. 267 227 533

Mgr. Gabriela Marečková

2.D

KII

gabriela.mareckova@kvetnak.cz

tel. 220 303 851

Bc. Renáta Ondrová 

2.E

KII

renata.ondrova@kvetnak.cz

tel. 220 303 853

Ing. Vladimíra Plechatá

3.A

KII

vladimira.plechata@kvetnak.cz 

tel. 220 303 849

Mgr. Naděžda Masáreová

3.B

KI

nadezda.masareova@kvetnak.cz

tel. 267 227 534 

Mgr. Petra Plášilová

3.C

KI

petra.plasilova@kvetnak.cz           

tel. 267 227 535

Mgr. Veronika Špalová

3.D

KII

veronika.spalova@kvetnak.cz

tel. 220 303 849

Iveta Vágenknechtová

4.A

KII

iveta.vagenknechtova@kvetnak.cz

tel. 220 303 854

Mgr. Miroslava Svobodová

4.B

KI

miroslava.svobodova@kvetnak.cz

tel. 267 227 536

Mgr. Věra Mihálová

4.C

KI

vera.mihalova@kvetnak.cz

tel. 267 227 536

Karolína Kankrlíková

4.D

KII

karolina.kankrlikova@kvetnak.cz

tel. 220 303 854

Mgr. Zuzana Frýdlová

5.A

KII

zuzana.frydlova@kvetnak.cz

tel. 220 303 850

Veronika Gaierová

5.B

KI

veronika.gaierova@kvetnak.cz

tel. 267 227 562

Mgr. Taťána Trčková

5.C

KI

tatana.trckova@kvetnak.cz

tel. 267 227 537

Mgr. Kateřina Braunová

6.A

KII

katerina.braunova@kvetnak.cz

tel. 220 303 864

Ing. Miloš Mucala

6.B

KII

milos.mucala@kvetnak.cz

tel. 220 303 863

Mgr. Radka Alfery

6.C

KI

radka.alfery@kvetnak.cz

tel. 267 227 553

Mgr. Lenka Mikušiaková

7.A

KI

lenka.mikusiakova@kvetnak.cz

tel. 267 227 558

Mgr. Tomáš Večeřa

7.B

KI

tomas.vecera@kvetnak.cz             

tel. 267 227 554

Mgr. Jaromír Trunc

7.C

KI

jaromir.trunc@kvetnak.cz

tel. 267 227 554

Mgr. Venuše Belladová

8.A

KI

venuse.belladova@kvetnak.cz

tel. 267 227 556

Mgr. Gabriela Šveda Vávrová

8.B

KI

gabriela.vavrova@kvetnak.cz       

tel. 267 227 552

Jana Blažková

9.A

KI

jana.blazkova@kvetnak.cz

tel. 267 227 550

Mgr. Pavla Štěpánová

9.B

KI

pavla.stepanova@kvetnak.cz

tel. 267 227 551

 

Kontakt na netřídní učitele

Mgr. Jana Večeřová

jana.caldova@kvetnak.cz

Lenka Kleprlíková

lenka.kleprlikova@kvetnak.cz

Miroslav Navara

miroslav.navara@kvetnak.cz

Mgr. Miroslava Poláková

miroslava.polakova@kvetnak.cz

Simona Ptáčková

simona.ptackova@kvetnak.cz

Ing. Jaromír Šátava

jaromir.satava@kvetnak.cz

Mgr. Jaroslav Šimek

jaroslav.simek@kvetnak.cz

Mgr. Jiřina Štrossová

jirina.strossova@kvetnak.cz

Tomáš Vladyka

tomas.vladyka@kvetnak.cz

 

 

       

_____________________________________________________________________

Je-li vám voláno ze školy, objeví se jedno z těchto čísel: 734 429 543734 429 544

Pokud hovor zmeškáte a budete volat zpět – dostanete se právě na tu linku, z níž bylo voláno

Při jiném volání na tato čísla budete spojeni s hospodářkou školy paní Markétou Pálovou.

_____________________________________________________________________

Rodiče mají k dispozici PC ve vstupní hale.

_____________________________________________________________________

       

Školní družina a klub

Věra Štokrová - vedoucí vychovatelka

email: vera.stokrova@kvetnak.cz

tel: 267 227 530 (599/22)

více info:

Mgr. Veronika Jarošová - zástupkyně vedoucí vychovatelky

email: veronika.jarosova@kvetnak.cz    

tel. 220 303 851 

více Provoz a řád družiny

více Oddělení školní družiny

více Provoz a řád klubu