Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Kontakt na učitele

Kontakt na třídní učitele ve školním roce 2018/19

Martina Srnová

PT

KI

martina.srnovazavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 521

 

Věra Försterová

1.A

KII

vera.forsterovazavináčkvetnak.cz

tel. 220 303 847

Mgr. Daniela Lukášová

1.B

KI

daniela.lukasovazavináčkvetnak.cz     

tel. 267 227 534

Mgr. Eliška Blahovcová

1.C

KI

eliska.blahovcovazavináčkvetnak.cz     

tel. 267 227 535

 

Mgr. Zuzana Karešová

1.D

KII

zuzana.karesovazavináčkvetnak.cz

tel. 220 303 848

 

Martina Karešová

M2

KII

martina.karesovazavináčkvetnak.cz

tel. 220 303 860

Miroslava Mourková

M1

KII

miroslava.mourkovazavináčkvetnak.cz

tel. 220 303 860

Mgr. Tereza Lálová

2.A

KII

tereza.lalovazavináčkvetnak.cz

tel. 220 303 847

Miloslava Králíčková

2.B

KI

miloslava.kralickovazavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 533

Lucie Rohanová, DiS.

2.C

KI

lucie.rohanovazavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 533

Mgr. Gabriela Marečková

2.D

KII

gabriela.mareckovazavináčkvetnak.cz

tel. 220 303 851

Bc. Renáta Ondrová 

2.E

KII

renata.ondrovazavináčkvetnak.cz

tel. 220 303 853

Ing. Vladimíra Plechatá

3.A

KII

vladimira.plechatazavináčkvetnak.cz 

tel. 220 303 849

Mgr. Naděžda Masáreová

3.B

KI

nadezda.masareovazavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 534 

Mgr. Petra Plášilová

3.C

KI

petra.plasilovazavináčkvetnak.cz           

tel. 267 227 535

 Dominika Tomanová

3.D

KII

tel. 220 303 849

Iveta Vágenknechtová

4.A

KII

iveta.vagenknechtovazavináčkvetnak.cz

tel. 220 303 854

Jana Boberová

4.B

KI

jana.boberovazavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 536

Mgr. Věra Mihálová

4.C

KI

vera.mihalovazavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 536

Karolína Kankrlíková

4.D

KII

karolina.kankrlikovazavináčkvetnak.cz

tel. 220 303 854

Mgr. Zuzana Frýdlová

5.A

KII

zuzana.frydlovazavináčkvetnak.cz

tel. 220 303 850

Veronika Gaierová

5.B

KI

veronika.gaierovazavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 562

Mgr. Taťána Trčková

5.C

KI

tatana.trckovazavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 537

Mgr. Kateřina Braunová

6.A

KII

katerina.braunovazavináčkvetnak.cz

tel. 220 303 864

Mgr. Šárka Rorečková

6.B

KII

sarka.roreckovazavináčkvetnak.cz

tel. 220 303 863

Mgr. Radka Alfery

6.C

KI

radka.alferyzavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 553

Mgr. Lenka Mikušiaková

7.A

KI

lenka.mikusiakovazavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 558

Mgr. Tomáš Večeřa

7.B

KI

tomas.vecerazavináčkvetnak.cz             

tel. 267 227 554

Mgr. Jaromír Trunc

7.C

KI

jaromir.trunczavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 554

Mgr. Venuše Belladová

8.A

KI

venuse.belladovazavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 556

Mgr. Gabriela Šveda Vávrová

8.B

KI

gabriela.vavrovazavináčkvetnak.cz       

tel. 267 227 552

Bc. Jana Blažková

9.A

KI

jana.blazkovazavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 550

Mgr. Pavla Štěpánová

9.B

KI

pavla.stepanovazavináčkvetnak.cz

tel. 267 227 551

 

Kontakt na netřídní učitele

Ing. Miloš Mucala

milos.mucalazavináčkvetnak.cz

Lenka Kleprlíková

lenka.kleprlikovazavináčkvetnak.cz

Miroslav Navara

miroslav.navarazavináčkvetnak.cz

Mgr. Miroslava Poláková

miroslava.polakovazavináčkvetnak.cz

Simona Ptáčková

simona.ptackovazavináčkvetnak.cz

Ing. Jaromír Šátava

jaromir.satavazavináčkvetnak.cz

Mgr. Jaroslav Šimek

jaroslav.simekzavináčkvetnak.cz

Mgr. Jiřina Štrossová

jirina.strossovazavináčkvetnak.cz

Tomáš Vladyka

tomas.vladykazavináčkvetnak.cz

 

 

       

_____________________________________________________________________

Je-li vám voláno ze školy, objeví se jedno z těchto čísel: 734 429 543734 429 544

Pokud hovor zmeškáte a budete volat zpět – dostanete se právě na tu linku, z níž bylo voláno

Při jiném volání na tato čísla budete spojeni s hospodářkou školy paní Markétou Pálovou.

_____________________________________________________________________

Rodiče mají k dispozici PC ve vstupní hale.

_____________________________________________________________________

       

Školní družina a klub

Věra Štokrová - vedoucí vychovatelka

email: vera.stokrovazavinackvetnak.cz

tel: 267 227 530 (599/22)

více info:

Mgr. Veronika Jarošová - zástupkyně vedoucí vychovatelky

email: veronika.jarosovazavináčkvetnak.cz    

tel. 220 303 851 

více Provoz a řád družiny

více Oddělení školní družiny

více Provoz a řád klubu