Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Výuka v klasických třídách

Východiskem při vyučování jsou tři pilíře: 

1)      Pohoda prostředí, kterou chápeme jako vstřícné pozitivní klima školy i třídy a důležitými kroky jeho dosažení jsou u nás ve škole třídnické hodiny, existence žákovského parlamentu a kvalitní poradenské služby školy.

2)      Konstruktivní učení, které má být smysluplné, přiměřené, interaktivní s motivujícím hodnocením, chceme podporovat naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporující kritické myšlení, interaktivní výuku a kooperaci v procesu vzdělávání. 

3)      Otevřené partnerství vidíme ve fungování demokratických principů uvnitř i navenek a vytváření partnerských vztahů s rodiči, otevření se veřejnosti i ostatním institucím. 

Tyto principy se provázaně objevují také v hlavních myšlenkách Otevřené základní školy jako dlouhodobé
strategie rozvoje i vzdělávacího programu naší školy.

více zde

__________________________________________________________________

ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ

11.5.2017 Autogramiáda s Klárou Smolíkovou a Bárou Buchalovou

Ve čtvrtek 11. 5. navštívila 4.B a 5.A Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha v Průmyslovém paláci v Holešovicích. Besedovali jsme s oblíbenou spisovatelkou Klárou Smolíkovou a výtvarnicí Bárou Buchalovou, která miluje barvy a vtip, nad tvorbou knihy Knihožrouti. 

 10.1.2017 Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou

  

__________________________________________________________________

Literární a recitační soutěže

Neruda je ve světě velmi známé jméno – Jan Neruda, básník, spisovatel a novinář, byl dokonce i inspirací pro dalšího známého umělce Pabla Nerudu.

Tyto dva muže kromě jména spojuje i láska k literatuře a tvorbě textů. Proto se nás na malou chvíli stanou malí Nerudové a vytvoříme společně Nerudoviny.

  

Paní učitelka Kankrlíková Karolína 4.A 

Recitační soutěž zde

__________________________________________________________________

27.9.2016 odstartoval Čtenářský klub

V tomto dvouletém projektu ověřujeme nastavení fungování čtenářských klubů tak, 
aby přispívaly k rozvoji čtenářské gramotnosti nejen u českých dětí 1. stupně, 
ale i jejich spolužáků z řad dětí s odlišným mateřským jazykem
. Svou roli tedy bude hrát i 
rozvoj českého jazyka.
Čtenářský klub jako volnočasová aktivita má dětem ukázat radost z četby i v případě, 
že děti nemají kladný vztah k technice čtení.

    

__________________________________________________________________

Čtenářské kluby, Centrum kolegiální podpory

PROJEKT pro pražské školy

(srpen 2016 - červen 2018)

__________________________________________________________________

13.1.2015  Rodičovská kavárna: Rozvoj čtenářství 

Pro vás, kteří jste nemohli přijít, jsme připravili foto a videa; téma totiž bylo velmi aktuální a paní učitelky spolu s lektorkou předaly přítomným zajímavé a důležité informace, rady a doporučení, a to i k vystaveným titulům dětské literatury, což rodiče velmi ocenili. A sami si vyzkoušeli, co zažijí děti, když jsou vedeny              ke čtení s porozuměním a také k přemýšlení, domýšlení a vymýšlení. Tím vším musí být člověk vybaven, aby byl kreativní. 

Těšíme se na shledanou v dalších Rodičovských kavárnách nebo při jiných školních akcích, kde se setkávají učitelé, žáci a jejich rodiče. A že jich na Květňáku máme! Karneval (19.2. od 14 hodin), společenský večer (6.3.),...i čarodějnice tu budou, co by dup (29.4.)

...trocha teorie nikoho nezabije..., rodiče v roli žáků

šance pro rodiče - řešit úkol a nemít obavy z hodnocení

školní projekty ke čtenářské gramotnostičtení s porozuměním ve 3.C

__________________________________________________________________

OBOROVÉ DNY

Během oborových dnů mají děti možnost zkoumat, co je zajímá. Mohou si vybrat téma a s ním pracovat, hledat a hodnotit informace k němu, třídit tyto informace a postupně je přetvářet v originální celek. Taková samostatná práce dovoluje dítěti rozvíjet svobodné myšlení a kritické uvažování a směřuje ho k hledání budoucího zaměření.

16.11.2016 OBOROVÝ DEN

Tradiční akce školy, zatím vždy jen na jaře, letos i na podzim

Tentokrát pro všechny obory jednotné téma - OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍ OLYMPIÁDOU

Žáci se přihlásí u dvou vyučujících - na základě anotací, které jsou dole a na nástěnce U ŘEDITELNY
(po dvou hodinách změna vyučujícího - celkem 4 hodiny)

U VYUČUJÍCÍCH se žáci hlásí od 7:40 v pondělí 14.11., NE DŘÍVE,
třídní učitelé oznámí přes Informační systém eventuální změnu konce vyučování

FOTO - průběh a výstupy: PhDr. Kateřina Bartošová, zástupkyně ředitele

____________________________________________________________

22.4.2015 OBOROVÝ DEN

A podívejte se na některé výstupy a fotky :

Cesta do pravěku - žáci se během komentované prohlídky seznámili s historií života na Zemi 

                            a v praktické části si vyzkoušeli  různé metody paleontologického výzkumu

Může být věda zábavná? - vzrušující cesta do světa vědy a techniky, do světa BUDOUCNOSTI

Kouzelná chemie - odbourat předsudky, že chemie je nudná a těžká

Vycházka na Petřín 

Vyšehradské dobrodružství

____________________________________________________________

 30.4.2014 Oborový den

Anotace s nabídkou aktivit slibují, že hodně získáme - poznatků i zážitků

  2005 - 2013

__________________________________________________________________

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

30.6.2017 ,  31.1.2017 , 30.6.2016 , 28.1.2016  

__________________________________________________________________

ZAJÍMAVÉ ODKAZY PRO ŽÁKY, UČITELE A UČÍCÍ RODIČE

__________________________________________________________________

Učitelské sbory od 1979/80