Dny otevřených dveří a zápis

Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Provoz a řád jídelny

Provoz školní jídelny

Veronika Nagrantová - vedoucí školní jídelny

tel: 267 227 510

email: jidelna@kvetnak.cz

Zuzana Marešová - vedoucí kuchařka

Lucie Stárková, Dana Mazáčková, Blažena Schilerová, Kateřina Maixnerová, Anežka Hrušková, Jitka Barešová, Terezka Ochranová - naše kuchařky

_________________________________________________________

Objednávkový stravovací systém

Tento systém na identifikační čipy umožní provádět objednávky obědů v časovém intervalu 7 dní předem při výběru ze dvou jídel, odhlašovaní a přihlašování obědů.

Platba, přihlašování a odhlašování obědů více zde

upraveno 21.7.2017

_________________________________________________________

Naše jídelna se inspiruje a vyhledává alternativy

pro sestavování jídelního lístku v souladu s doporučenou pestrostí stravy
Nové recepty – např. Kuře s luštěninovým bulgurem
/bulgur je označení pro předvařenou nalámanou celozrnnou pšenici, která se používá jako součást pokrmů/. více zde

V návaznosti na novelu vyhlášky č. 170/2005 sb. o školním stravování ve znění vyhlášky 17/2015 se mění nejen realizace dietního stravování, ale i pestrost stravy na jídelním lístku.

Např.
- nezařazovat masovou polévku před sladké a luštěninové pokrmy
- nepřidávat  uzeniny do pokrmů pro vylepšení chuti
- zařazovat plnohodnotné bílkoviny v kombinaci s obilovinami 
   /čočka s chlebem, rizoto s luštěninami aj./

vloženo 18.3.2015 

________________________________________________________

Řád školní jídelny

1. Školní jídelna poskytuje stravovací služby ve dnech školního vyučování žákům základní školy, žákům dalších subjektů provozujících činnost školy nebo školského zařízení a dalším osobám (cizím strávníkům)   v rámci doplňkové činnosti.

2. Řízením školní jídelny je pověřena vedoucí, která jedná jménem školní jídelny a je přímo podřízena řediteli školy.

3. Obědy se vydávají v době od 11,40 - 14,00 hod. /případná změna výdejní doby bude nahlášena vždy předem/.

4. Dozor nad žáky základní školy vykonávají pedagogičtí pracovníci školy. Personál školní jídelny do výkonu pedagogického dozoru nezasahuje.

5. Strávníci jsou povinni nosit čip, chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými pravidly.  

Při nedodržení těchto požadavků může být strávníkovi poskytování této školské služby odepřeno.

Náhradní doklady za zapomenuté čipy se vydávají v kanceláři u jídelny v době 11,50 - 12.00 12,40 – 12,50 13,30 -13,40.

6. Strávníci přistupují k výdejnímu pultu spořádaně, nepředbíhají, vyzvednou si tác a příbory, přiloží čip

ke čtecímu zařízení, požádají o přiměřené množství stravy a odnesou si oběd ke stolu.

Dodržují zásady kulturního stolování, oběd zkonzumují v jídelně, nevynášejí jídlo ani nádobí z jídelny,

po jídle uklidí tác a nádobí na určené místo.

7. Obědy se odhlašují vždy předem, vhozením vzkazu / jméno, třída , datum/ do schránky na hlavním vchodě. Dále je možno odhlásit obědy telefonicky na čísle 267 227 510 nejpozději do 8 hod. ráno toho dne. Také je možné použít internet. Upozornění – obědy je nutno odhlašovat i na přelomu měsíců – nezaplacené stravné neznamená odhlášený oběd.

8. Při školních akcích, kterých se účastní celé třídy, odhlašují obědy hromadně vedoucí akcí nejpozději týden před konáním akce.

9. Obědy pro cizí strávníky a nemocné děti v první den nemoci se vydávají v době od 11,15 -11,35 hod.

Dle vyhlášky o školním stravování 48/1993sb.§ 7 nemají žáci v době nemoci nárok na dotovanou stravu.

10. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce u hlavního vchodu, před jídelnou a na internetových stránkách školy

11.Strávníci si mohou volit ze dvou druhů jídel. Skladba oběda: polévka, hlavní jídlo, nápoj, případně ovoce nebo moučník. Z provozních důvodů a se souhlasem ředitele školy může být volba ze dvou jídel dočasně omezena.

12. Platba za obědy může být provedena svolením k inkasu, převodem z účtu. Termín splatnosti je vždy nejpozději do posledního dne měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém bude stravovací služba poskytnuta./ mimo září /

13. Jakékoli závady ať technického nebo hygienického charakteru je nutno okamžitě hlásit

kuchařce u výdejního pultu nebo pedagogickému dozoru.

14. Připomínky / stížnosti, pochvaly / ke školnímu stravování prosíme předat vedoucí školní jídelny nebo řediteli školy.