Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Ceník a platby

Číslo účtu školní jídelny 7034 – 72582329/0800

Variabilním symbolem je první část rodného čísla dítěte před lomítkem

(v případě pochybností lze do poznámky napsat, na co je platba určena).

1) První den školního roku

První den školního roku do 8 hodin je potřeba nahlásit, jak bude dítě chodit na obědy /od kdy ?/.

2) Identifikační čipy

Čipy zakoupené v minulém školním roce pro jídelnu na Květňáku I budou funkční i v jídelně na Květňáku II. Systém je jednotný.

Identifikační čipy jsou vydávány v kanceláři školní jídelny u paní Nagrantové již v posledním srpnovém týdnu.

 • Cena za čip je 55,- Kč /platba v hotovosti/.
 • Dojde-li ke ztrátě čipu je nutno zakoupit nový.
 • Po ukončení školního stravování nelze již použitý čip vrátit.

3) Cena obědů

Věk 7-10 let 26,- Kč 572,-Kč
Věk 11-14 let  28,- Kč 616,- Kč
Věk 15 a více let 30,- Kč 660,- Kč
Dospělí 30,- Kč 660,- Kč

Obědy mají děti nastaveny přesně jako předešlý školní rok /dle šablon /.

 • Podle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou  žáci zařazováni  do kategorií strávníků ne podle třídy, ale podle data narození. Příloha č. 2 této vyhlášky stanoví  kategorie strávníků podle data narození takto:

Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce (ten trvá dle vyhlášky 1.9. – 31.8.) 11 nebo 15 let, budou již patřit do vyšší kategorie.

4) Platba

Platba obědů začíná již srpnovým měsícem /vyjma inkasní platby/

 • Stravné mohou rodiče platit ze sporožirového nebo bankovního účtu. Příkaz k inkasu si rodiče vyzvednou v kanceláři ŠJ.
 • Placení stravného za sporožirového účtu. Platby si jídelna inkasuje  prostřednictvím sběrného účtu  u spořitelny z účtu rodičů sama. Nutno nahlásit do školní jídelny číslo účtu.
 • Datum splatnosti je 7. a inkasuje se pouze částka za skutečně projedené obědy.
 • 7.9.    bude z účtu rodičů stržena částka za 22 obědů - záloha
 • 7.10.  bude inkasována částka za skutečně odebrané obědy v září
 • 7.11.  za odebrané obědy v říjnu atd.
 • 7.7.   bude použita  záloha ze září a vyúčtován rozdíl. Případný přeplatek vrátíme na účet 
 • Stravné musí být zaplaceno včas, to znamená do konce měsíce na měsíc příští (mimo září).

Při pozdní platbě bude zablokován čip a dítěti-strávníkovi nebude oběd vydán až do uhrazení dlužné částky.
Děkujeme za pochopení.

5) Objednávání, odhlašování a přihlašování obědů

Obědy se objednávají, odhlašují, přihlašují pomocí terminálu u vchodu do školní jídelny nebo přes internet  /objednavky. jidelna.cz/

 • V případě, že si dítě nezvolí druh oběda, automaticky platí volba jídla č.1

Pokud není dítě ve škole, nemá nárok na dotovaný oběd /vyjma první den nemoci/ Další dny je rodič povinen obědy odhlásit! Obědy v případě nepřítomnosti ve škole je nutno odhlásit vždy předem, 

 • vhozením vzkazu  / jméno, třída a od kdy do kdy oběd odhlašuji / do schránky na hlavním vchodě označené ŠJ.
 • Dále je možno odhlašovat obědy pomocí terminálu u jídelny,
 • internetu /objednavky. jidelna.cz/
 • nebo telefonicky na čísle 267227510 nejpozději do 8 hodin ráno toho dne.

Obědy je nutno odhlašovat i na přelomu měsíců – nezaplacené stravné neznamená odhlášený oběd.

Dle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky č. 107/2005Sb. má žák nárok odebrat dotovaný oběd v době pobytu ve škole event. první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník / zákonný zástupce/  povinen stravu odhlásit.

upaveno 21.7.2017

________________________________________________________