Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Ceník a platby

Číslo účtu školní jídelny 7034 – 72582329/0800

Zákonní zástupci dětí, kteří vyplní přihlášku ke stravování, dostanou veškeré informace o platbě, variabilním symbolu a internetových přihláškách v emailu na emailovou adresu, kterou do přihlášky vyplní.

(V případě pochybností lze do poznámky napsat, na co je platba určena.)

Od nového školního roku (2017/2018) bude platba za stravné probíhat pouze bankovním převodem. 

Tisk složenek se ruší! První platbu hradíte již v srpnu (mimo inkasní platby Č.S.).

Tel: 267 227 510
 

Nově: Odhlašování obědů v tomto školním roce bude možné pouze den předem a to do 14:00 hod. 
    Pokud někdo onemocní v pátek po 14:00 hodině, v sobotu nebo v neděli a bude chtít odhlásit pondělní oběd, může zavolat ještě v pondělí do 7:30 hodin. 
        

1) První den školního roku 4.9.2017

První den školního roku  mají všichni žáci oběd odhlášený. Pokud o něj máte zájem, je nutné si jej přihlásit do pátku 1.9.2017 do 14:00 hodin. Další dny jsou nastaveny podle šablon z loňského roku.

2) Identifikační čipy

Čipy zakoupené v minulém školním roce pro jídelnu na Květňáku I budou funkční i v jídelně na Květňáku II. Systém je jednotný.

Identifikační čipy jsou vydávány v kanceláři školní jídelny u paní Nagrantové již v posledním srpnovém týdnu.

 • Cena za čip je 55,- Kč /platba v hotovosti/.
 • Dojde-li ke ztrátě čipu je nutno zakoupit nový.
 • Po ukončení školního stravování nelze již použitý čip vrátit.

3) Cena obědů

Věk 7-10 let 26,- Kč trvalý příkaz    572,- Kč
Věk 11-14 let  28,- Kč trvalý příkaz    616,- Kč
Věk 15 a více let 30,- Kč trvalý příkaz    660,- Kč
Dospělí 61,- Kč trvalý příkaz 1.342,- Kč

Obědy mají děti nastaveny přesně jako předešlý školní rok /dle šablon /.

 • Podle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou  žáci zařazováni  do kategorií strávníků ne podle třídy, ale podle data narození. Příloha č. 2 této vyhlášky stanoví  kategorie strávníků podle data narození takto:

Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce (ten trvá dle vyhlášky 1.9. – 31.8.) 11 nebo 15 let, budou již patřit do vyšší kategorie.

4) Platba

Platba obědů začíná již srpnovým měsícem /vyjma inkasní platby/

 • Stravné mohou rodiče platit ze sporožirového nebo bankovního účtu. Příkaz k inkasu si rodiče vyzvednou v kanceláři ŠJ.
 • Placení stravného za sporožirového účtu. Platby si jídelna inkasuje  prostřednictvím sběrného účtu  u spořitelny z účtu rodičů sama. Nutno nahlásit do školní jídelny číslo účtu.
 • Datum splatnosti je 7. a inkasuje se pouze částka za skutečně projedené obědy.
 • 7.9.    bude z účtu rodičů stržena částka za 22 obědů - záloha
 • 7.10.  bude inkasována částka za skutečně odebrané obědy v září
 • 7.11.  za odebrané obědy v říjnu atd.
 • 7.7.   bude použita  záloha ze září a vyúčtován rozdíl. Případný přeplatek vrátíme na účet 
 • Stravné musí být zaplaceno včas, to znamená do konce měsíce na měsíc příští (mimo září).

Při pozdní platbě bude zablokován čip a dítěti-strávníkovi nebude oběd vydán až do uhrazení dlužné částky.
Děkujeme za pochopení.

5) Objednávání, odhlašování a přihlašování obědů

Obědy se objednávají, odhlašují, přihlašují pomocí terminálu u vchodu do školní jídelny nebo přes internet  /objednavky. jidelna.cz/

 • V případě, že si dítě nezvolí druh oběda, automaticky platí volba jídla č.1

Pokud není dítě ve škole, nemá nárok na dotovaný oběd /vyjma první den nemoci/ Další dny je rodič povinen obědy odhlásit! Obědy v případě nepřítomnosti ve škole je nutno odhlásit pouze den předem do 14:00 hod.

 • pomocí terminálu u jídelny,
 • internetu /objednavky. jidelna.cz/
 • nebo telefonicky na čísle 267227510

Vyjma pondělí kdy budeme přijímat odhlášky telefonicky do 7:30 hod.

Obědy je nutno odhlašovat i na přelomu měsíců – nezaplacené stravné neznamená odhlášený oběd.

Dle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky č. 107/2005Sb. má žák nárok odebrat dotovaný oběd v době pobytu ve škole event. první den neplánované nepřítomnosti. První den nemoci je možné si vyzvednout oběd do přinesených nádob. Další dny nepřítomnosti je strávník / zákonný zástupce/  povinen stravu odhlásit.

upraveno 21.7.2017, upraveno 24.8.2017

________________________________________________________