Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Aktuality

Výdej obědů v posledním týdnu

    Pondělí a úterý

       od 11,15  hod.               

       do14,00  hod.

      Středa a čtvrtek

       od 11,15 hod. 

       do 13,00  hod.

              Pátek

od  11,00 do 12,00 hod.

 

POSLEDNÍ DEN ŠKOLNÍHO ROKU

Poslední den školy tzn. 28.6.2019 mají všichni „ žáci základní školy“ oběd odhlášen. V případě zájmu si jej musí přihlásit.( smažený kuřecí řízek, brambor )

PRVNÍ DEN ŠKOLNÍHO ROKU

To samé platí první den školy – pondělí 2.9.2019

POSLEDNÍ TÝDEN ŠKOLY

Odhlašování obědů na poslední týden školy ( tzn. od 24.6.2019 – 28.6.2019  ) je možné nejpozději do pátku 21.6.2019. Poté již oběd nebude možné odhlásit.

 
________________________________________________________

Vaše školní jídelna

Zvýšení ceny obědů

 

 

Od 1. 9. 2019 zvyšujeme finanční normativ na nákup potravin. Cena oběda se zvedne z tohoto důvodu o 2,- Kč.

 

 

 

Nová cena

I.   stupeň

 28,- Kč/    616,-Kč

II.  stupeň

30,- Kč/    660,-Kč

III. stupeň

32,- Kč/    704,-Kč

zaměstnanci

 32,- Kč/    704,-Kč

Cizí strávníci

 63,- Kč/ 1.386,-Kč

 

 

Školní stravování plní svým obsahem několik úkolů a jeho poslání je nutno vnímat a posuzovat v celém kontextu.

Působení školního stravování se projevuje nejen v oblasti základní potřeby dětí – v klidu se naobědvat a nasytit se, ale má také významné úkoly výchovné, zdravotní a finanční.

V oblasti zdravotního působení je ve školních jídelnách uplatňována vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. O školním stravování. Ta dává školnímu stravování pravidla a hranice co do jeho organizování, finančního zabezpečení a výživové úrovně podle požadavků zdravotníků.

V oblasti financování je školní stravování pro strávníky / mimo cizích/ výhodné, protože financují pouze náklady na potraviny včetně DPH. Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu a náklady na věcnou /provozní/ režii hradí zřizovatel. Žáci resp. jejich rodiče, tak hradí jen menší část celkových nákladů na pořízení stravy ve školní jídelně.

Hlavním důvodem tohoto zdražení je zvednutí cen základních potravin (především brambor, cibule a masa)

a dalším důvodem je snaha o využívání produktů českého zemědělství – odebíráme vejce z neklecových chovů, mléko od krav z farmy aj.

 

 

 

vedoucí školní jídelny

                                                                                                          Nagrantová Veronika

 

________________________________________________________

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY PLATÍCÍ PŘES SBĚRNÝ ÚČET ČESKÉ SPOŘITELNY:

 
Vážení rodiče,
Česká spořitelna ruší 31.12.2018 službu stávajících sběrných účtů a s nimi možnost hromadných inkas. 
( č. sběr.  úč 100233741/0800 )
 
Platba obědů za měsíc prosinec Vám bude vyrovnána zálohou, která Vám byla stržena 7.9.2018
Další platby budou  probíhat přes trvalý příkaz na číslo účtu : 7034-72582329/0800  se stejným variabilním symbolem, vždy k 25. v měsíci.
Platba v tomto případě je vždy do předu tzn. : v prosinci na leden, v lednu na únor atd.
Strávníci ve věku 7- 10 let    572,- Kč/ měsíc
Strávníci ve věku 11- 14 let  616,- Kč/ měsíc
Strávníci ve věku 15 a více   660 ,- Kč/ měsíc
Vyúčtování a vrácení případného přeplatku bude probíhat v červenci po účetní uzávěrce.
 Děkujeme za pochopení a v případě nejasností nás kontaktujte na tel: 267 227 510 nebo emailem na 

jidelnak1zavináčkvetnak.cz

(vloženo 29.12.2018)

________________________________________________________

Nově pište na jidelnak1zavináčkvetnak.cz a jidelnak2zavináčkvetnak.cz 

(vloženo 24.10.2018)

________________________________________________________

Vážení strávníci, rodiče, žáci,
od poloviny tohoto týdne budou obě naše  školní jídelny používat pro přípravu jídel vejce od nosnic, které nežijí v klecích, ale v hale na podestýlce.                                                                                                     
Naše  škola se tak připojí k několika obchodním řetězcům, firmám, školám i institucím, které způsob chovu nosnic v klecích nepodporují.

Dále v rámci pitného režimu budeme nabízet  mléko od kraviček z Jihočeských Strakonic.

Farma Král – drůbežárna z Břežan 

je rodinná farma, která začala od léta 2016 provozovat drůbežárnu v Břežanech II. u Českého Brodu. Zaměřujeme se na chov nosnic v halách na podestýlce. Chov je od prvopočátku zaměřen na maximální zdraví nosnic. Tento způsob chovu je trendem v Evropské unii a ve Velké Británii. Mají certifikovanou třídírnu i balírnu vajec kde jsou 1× měsíčně  prováděny kontroly státní veterinární správou.

Farma DIVIŠ - mlékárna Chrášťovice

Je také rodinná farma, nacházející se 10 km u Jihočeských Strakonic. Zabývají se rostlinou a živočišnou výrobou na pozemcích 1100 ha v okolí obce Chrášťovice, kde se nachází i zhruba 100 ks masného skotu převážně plemene Simentál a dále zhruba 150 ks mléčného skotu Brown Swiss a Holštýnský skot. Mlékárna byla založena v roce 2015 a zpracovává se zde mléko od  krav pro výrobu mléčných výrobků.
Získala  označení GMO free, což v překladu znamená, že naše produkty nejsou geneticky upravovanými potravinami.
vloženo 10.10.2018

________________________________________________________

            První školní den tj. 3.9.2018 mají všechny děti oběd odhlášen.

                                   Oběd je potřeba si přihlásit !!

Ostatní dny jsou navoleny podle šablony z loňského školního roku.

( např.: kdo chodil jen úterý a středa má opět navoleno jen úterý a středu atd. )

 

Platbu na září  2018 je nutno provést k 25.8.2018 ( vyjma inkasní platby ). Pokud stravné nebude uhrazeno, dítěti oběd nebude vydán.
 
vloženo: 31.8.2018

________________________________________________________

Čipy zakoupené pro jídelnu na K I budou funkční i v jídelně na K II.

Systém je jednotný. (Není nutné kupovat nové.)

vloženo 21.7.2017

________________________________________________________

19.4.2017  DŮLEŽITÉ

První den ve školním roce 4.9.2017 mají žáci oběd automaticky odhlášen; 
pokud o něj máte zájem, je třeba jej přihlásit.

Pro nový školní rok ( 2017-2018 ) počítejte, prosím, s přechodem ze složenek na trvalý příkaz z účtu.

Složenky se ruší ! A od nového školní roku (2017/2018) bude platba za stravné probíhat pouze bankovním převodem ( č.ú. 7034 - 72582329/0800 ). 

První platbu hradíte již v srpnu. (mimo inkasní platby Č.S.)

Děkujeme za pochopení

Vaše školní jídelna