Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Oddělení školní družiny

Školní družina 2017-2018  

 

 Umístění jednotlivých oddělení na K1 - září 2017

Oddělení KI Vychovatelka Umístění Třída Žáků
1. oddělení V. Herčíková J.1.02 1.C + PT 30
2. oddělení V. Štokrová J.1.03 1.B 30
3. oddělení B. Hanzalová K 1.03 2.B + 3.B 30
4. oddělení M. Kordová J.1.01 2.C + 3.B 30
5. oddělení L. Bednárová K.1.01 3.C + 3.B 30
6. oddělení M. Švejdová A. 1.02 4.C+4.B 30
7. oddělení V. Försterová A.2.02 1.A+3.A 30
8. oddělení Mgr. V. Jarošová A.2.03 1.D+3.A 30
9. oddělení D. Tomanová A.2.01 1.E+3.A 30
10. oddělení M. Karešová, Z. Brožová K.1.02 1.M 15
11. oddělení J. Beránková K.2.01 2.A+4.A 30
12. oddělení H. Benešová K.2.02 2.D+4.A 30
13. oddělení J. Kučerová K.2.04 3.D+4.A 30
Školní klub M. Šťástková J.2.16 5.-9. tř. 30

       

Rozdělení oddělení na K1 a K2

K1: Věra Štokrová, vedoucí vychovatelka, 601 222 889

Oddělení KI Vychovatelka Třída
1. oddělení Věra Herčíková 1.C + PT
2. oddělení Věra Štokrová 1.B
3. oddělení Bohumila Hanzalová 2.B + 3.B
4. oddělení Marcela Kordová 2.C + 3.B
5. oddělení Lucie Bednárová 3.C + 3.B
6. oddělení Barbora Švejdová 4.C + 4.B

      

K2: Mgr. Veronika Jarošová, zástupkyně vedoucí vychovatelky 

Oddělení KII Vychovatelka Třída
7. oddělení Věra Försterová 1.A + 3.A
8. oddělení Mgr. Veronika Jarošová 1.D + 3.A
9. oddělení Dominika Tomanová 1.E + 3.A
10. oddělení Martina Karešová + Zuzana Brožová 1.M
11. oddělení Jana Beránková 2.A + 4.A
12. oddělení Hana Benešová 2.D + 4.A
13. oddělení Jana Kučerová 3.D + 4.A