Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Oddělení školní družiny

Školní družina 2017-2018  

 

K1: Věra Štokrová, vedoucí vychovatelka, 773 196 493, 267 227 530

K2: Mgr. Veronika Jarošová, zástupkyně vedoucí vychovatelky, 220 303 851

 

 Umístění jednotlivých oddělení 

Oddělení Vychovatelka
Umístění Třída Telefon
1.oddělení Věra Herčíková  K1:J.1.02 1.C+PT 267227599/23
2.oddělení Věra Štokrová
K1:J.1.03 1.B 267227599/22
3.oddělení Bohumila Hanzalová
K1:K 1.03 2.B+3.B 267227599/27
4.oddělení
Marcela Kordová
K1:J.1.01 2.C+3.B 267227599/31
5.oddělení Lucie Bednárová
K1:K.1.01 3.C+3.B 267227599/35
6.oddělení Barbora Švejdová
K1:A. 13 4.C+4.B 267227599/25
7.oddělení Věra Försterová
K2 2D 12 1.A+3.A 220 303 847
8.oddělení Mgr. Veronika Jarošová   K2:1D 11 1.D+3.A 220 303 851
9.oddělení Dominika Tomanová
K2:1E 21 1.E+3.A 220 303 855
10.oddělení Martina Karešová
K2:3D 06 1.M 220 303 846
11.oddělení Monika Hořejší
K2:1D 09 2.A+4.A 220 303 845
12.oddělení Hana Benešová
K2:1E 24 2.D+4.A 220 303 856
13.oddělení Jana Kučerová
K2:1E 25 3.D+4.A 220 303 852
Školní klub Marie Šťástková
K1: J.2.16 5.-9. tř. 267227599/36