Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Čipy a čipový systém

 

Od ​pondělí 21.ledna 2019 bude na budově K2 spuštěn elektronický systém vyzvedávání dětí.


Prosíme, abyste k vyzvedávání dětí používali již pouze Vámi zakoupené čipy. Při vstupu do budovy přiložíte čip k terminálu u vrátnice školy.Váš požadavek bude elektronicky vyslán do jednotlivého oddělení.Na vrátnici bude i nadále přítomna služba a v případě zapomenutí čipu vyplníte formulář, který bude na vrátnici k dispozici.Předem velmi děkujeme za trpělivost a věříme, že tento systém bude ku prospěchu naší práce i Vaší spokojenosti.

 

Vaše školní družina

 

Vyzvedávání dětí z družiny - od ledna 2019 nově na K2:

                                                                                     

 

Hlavní výhody

-         Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol 

-         Umožní rychlejší, jednodušší, plynulejší a bezpečnější vyzvedávání dětí ze školní družiny

 

„Jak to funguje“

-         K vyzvednutí dítěte je potřeba čip

-         Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy (u vrátnice školy).

-         Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu

a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte

-         Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD

-         Vše se odehrává pod dohledem služby u vchodu - paní vrátné 

-         Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení
a následně vychovatel/ka dítě pošle. Váš požadavek můžete sledovat na monitoru ve vestibulu vrátnice školy

 -         Vše bude zaevidováno a uloženo v počítači. Bude známý přesný čas odchodu dítěte a osoba, která dítě vyzvedla. Nemůže dojít k žádné chybě ve jméně a třídě, popř. oddělení

-         Pokud žák odchází bez doprovodu (sám), je pro vychovatelku závazná doba odchodu uvedená zákonným zástupcem v zápisním listu do ŠD. V jiný čas lze uvolnit žáka jen na písemnou žádost zákonného zástupce, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce

 

Objednávka čipu

-         Cena jednoho čipu je 100 Kč. K objednání je nutné, aby zákonný zástupce vyplnil informační list (přihlášku), který dítě obdrželo od paní vychovatelky

-         Je potřeba zapsat, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Rozhodnutí o počtu čipů závisí na uvážení zákonného zástupce. Je doporučeno, aby každý čip byl vydán na osobu, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání však musí být uvedena na přihlášce

-         Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence

-         Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem

 

Situace, které mohou nastat

Ztráta čipu

 -         Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit:

V dopoledních hodinách – p. hospodářka Kateřina Vitišová (tel.: 220 303 841, email: katerina.vitisova@kvetnak.cz)

 

V odpoledních hodinách – Veronika Jarošová (tel. 220 303 859, email: veronika.jarosova@kvetnak.cz)

p. vedoucí vychovatelka Věra Štokrová (tel.: 773 196 493, email: vera.stokrova@kvetnak.cz)

 

-         Ti pak  čip v systému deaktivují/zablokují a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který
z vámi zakoupených čipů se ztratil. Následně zakoupíte čip nový.

 

Zapomenutí čipu

 -         Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), oslovíte službu u vchodu, prokážete se OP a vyplníte specifický formulář pro případ zapomenutí čipu

 

-         Když bude dítě vyzvedávat osoba, které nebudete schopni předat čip, tak postup bude stejný jako při zapomenutí (nesmí se však stávat opakovaně). Avšak je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání. Lze také napsat dítěti uvolňovací list

 

Přiobjednání čipu

 -         V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte p. vychovatelku Veroniku Jarošovou na emailu veronika.jarosova@kvetnak.cz