Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Cena a platby

Platba školní družiny

Do ŠD budou zařazeni pouze žáci, za které bude poplatek uhrazen včas.

            Jinak místo propadá ve prospěch dalších dětí.

Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán měsíční poplatek 350 Kč, (dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání) - výši tohoto poplatku stanovuje ředitel školy. Poplatek je splatný ve dvou splátkách:  

1.splátka září - leden 1750,- Kč splatná do 4.9.2017
2.splátka únor - červen 1750,- Kč splatná do 31.1.2018

Číslo účtu školy: 72582329/0800

Variabilní symbol: začíná 1 a pokračuje první částí rodného čísla dítěte (před lomítkem) tj. 1 - - - - - - 

Zápisní lístky do ŠD na nový školní rok 2017-2018 vyplněné prosíme odevzdat do 16.6.2017

Prosíme o vyplnění jen úvodní strany, záznamy o odchodech nemusí být - rodič doplní v září podle rozvrhu a kroužků.

Ve šk. roce 2017-2018 ŠD od 6:30 do 18:00 hod., a  to již 4. 9. 2017

__________________________________________________________

Platba školního klubu

Úhrada činí 150,- Kč měsíčně. Platí se za celé pololetí školního roku předem: 

1.splátka září - prosinec 600,- Kč splatná do 21.10.2017
2.splátka leden - červen 900,- Kč splatná do 31.1.2018

Číslo účtu školy: 72582329/0800

Variabilní symbol: začíná 1 a pokračuje první částí rodného čísla dítěte (před lomítkem) tj. 1 - - - - - -