Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Cena a platby

Platba školní družiny

Do ŠD budou zařazeni pouze žáci, za které bude poplatek uhrazen včas, jinak místo propadá ve prospěch dalších dětí.

Za pobyt dětí ve školní družině je vybírán měsíční poplatek 350 Kč, (dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání) - výši tohoto poplatku stanovuje ředitel školy. 

Poplatek je splatný ve dvou splátkách:  

1.splátka

září - leden

1750,- Kč

splatná do 3.9.2018

2.splátka

únor - červen

1750,- Kč

splatná do 31.1.2019

Poplatek za ŠD lze uhradit od 1.8.2018

Číslo účtu školy: 72582329/0800

Variabilní symbol: začíná 1 a pokračuje první částí rodného čísla dítěte (před lomítkem),

 tj. 1 - - - - - - 

Ve školním roce 2018/2019 školní družina funguje od 6:30 do 18:00 hod. již od 3. 9. 2018

__________________________________________________________

Platba školního klubu

Úhrada činí 150,- Kč měsíčně. Platí se za celé pololetí školního roku předem: 

1.splátka září - prosinec 600,- Kč splatná do 21.10.2018
2.splátka leden - červen 900,- Kč splatná do 31.1.2019

Číslo účtu školy: 72582329/0800

Variabilní symbol: začíná 1 a pokračuje první částí rodného čísla dítěte (před lomítkem) tj. 1 - - - - - -