Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Cena a platby

Platba školní družiny

Do ŠD budou zařazeni pouze žáci, za které bude poplatek uhrazen včas, jinak místo propadá ve prospěch dalších dětí.

Za pobyt dětí ve školní družině je vybírán měsíční poplatek 350 Kč, (dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání) - výši tohoto poplatku stanovuje ředitel školy. 

Poplatek je splatný ve dvou splátkách:  

1.splátka

září - leden

1750,- Kč

splatná do 3.9.2018

2.splátka

únor - červen

1750,- Kč

splatná do 31.1.2019

Poplatek za ŠD lze uhradit od 1.8.2018

Číslo účtu školy: 72582329/0800

Variabilní symbol: začíná 1 a pokračuje první částí rodného čísla dítěte (před lomítkem),

 tj. 1 - - - - - - 

__________________________________________________________

Platba školního klubu

Školní klub je určen přednostně žákům druhého stupně základní školy.

Úhrada činí 150,- Kč měsíčně. Platí se za celé pololetí školního roku předem: 

1.splátka září - prosinec 600,- Kč splatná do 21.9.2018
2.splátka leden - červen 900,- Kč splatná do 31.1.2019

Číslo účtu školy: 72582329/0800

Variabilní symbol: začíná 1 a pokračuje první částí rodného čísla dítěte (před lomítkem) tj. 1 - - - - - -