PLES

Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Družina a šk. klub

Naše družina  

Jsme místo pro:

-   regeneraci sil dětí po vyučování
-   zájmové vyžití dětí
-   radost
-   rozvoj tvořivosti
-   posilování sebevědomí
-   komunikaci
Podporujeme dobré vztahy mezi dětmi, zaměstnanci, rodiči a širokou veřejností.

                                               

Hlavním cílem školní družiny je budovat velký fungující kolektiv a nabízet bohatou zájmovou činnost.

Práce i zábavy je dost a na nudu není čas!

_______________________________________________________

Školní klub

Od školní družiny se klub liší především starším věkem účastníků a odlišnými formami činností. 
Činnost školního klubu je určena přednostně žákům druhého stupně základní školy.

_______________________________________________________

Stránky sekce