Dny otevřených dveří a zápis

Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Testování - Mensa (189)

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. 

Školní testování plánujeme na duben - předběžný zájem projevilo 189 rodičů.

Peníze (150 Kč) přinesou žáci až na testování a proti potvrzení odevzdají přímo testujícímu z Mensy.

Od třídních učitelů žáci obdrží včas závaznou přihlášku s dalšími informacemi, a to i ti, kteří projeví zájem dodatečně. Podle počtu přihlášených zorganizujeme testování v jednom nebo více dnech, vždy během vyučování.

O rozvrhu testování budou pak informováni učitelé i žáci, aby vše proběhlo hladce a děti se mohly soustředit.