Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

ŠVP 2.st.-info, DOPLATKY

Doplatky na školy v přírodě druhého stupně

do konce dubna, a to na stejný účet jako záloha, tzn.:

72582329/0800, variabilní symbol je 9 + rodné číslo (bez lomítka).

Pro 6. třídy (Staré Splavy) je to částka 1100 Kč,

pro 7. – 9. třídy (Žihle – Poustky) 900 Kč.

_________________________________________________________________

                                    ŠVP - 2. stupeň

V tomto školním roce je o školu v přírodě nebývalý zájem, kapacita míst v Žihli je plně obsazena 7.-9. třídami, 6. třídy pojedou společně do objektu ve Starých Splavech.

Pro 6. ročníky:

                            27. 5. – 31. 5. 2019 objekt ve Starých Splavech

Během února se bude vybírat záloha 2000 Kč. Uhraďte, prosím, tuto částku do 22. 2. 2019

na číslo účtu: 72 58 23 29/0800. Variabilní symbol je  9 + rodné číslo (bez lomítka) např. 9061020.

Doplatek, pravděpodobně 1000 Kč, se bude vybírat v dubnu.

Případné dotazy: jirina.strossova@kvetnak.cz

více dole na stránce ke stažení

 

Pro 7. - 9. ročníky:

                              27. 5. – 31. 5. 2019 objekt v Žihli - Poustky

Během února se bude vybírat záloha 2000 Kč. Uhraďte, prosím, tuto částku do 22.2.2019

na číslo účtu: 72 58 23 29/0800. Variabilní symbol je  9 + rodné číslo (bez lomítka) např. 9051020.

Doplatek, pravděpodobně 850 Kč, se bude vybírat v dubnu.

Případné dotazy: jirina.strossova@kvetnak.cz nebo telefon 604 544 133

také dole na stránce ke stažení

_________________________________________________________________

 

i v tomto školním roce pojedeme s dětmi druhého stupně na společnou školu v přírodě do Žihle – Poustek (severně od Plzně). Máme zamluvený termín od pondělí 27.5. do pátku 31.5.2019. Okolo areálu, kde budeme ubytovaní, se rozkládají lesy plné mechových polštářů, krásné kameny a viklany, přímo v areálu je rybník, několik hřišť, louka, ohniště. Ubytování v bungalovech i v budově je na úrovni, jídlo vždy chutné a v dostatečném množství a program připravený učiteli a lektory zábavný.

Naši školu v přírodě bychom mohli nazvat spíše pobytem v přírodě, protože učitelé připravují pro děti různé aktivity, které probíhají převážně venku pod širým nebem. Je to např. orientační běh, střelba, softbal, jóga, posilování, míčové hry. Uvnitř nebo na terase bývají stolní hry a hlavolamy. Děti si vybírají z nabídky, co chtějí. Odpoledne pro ně mají připravený svůj pestrý program převážně mladí lektoři.

Cena bude podobná jako v loňském roce, tzn. necelé 3000 Kč. Upřesníme to, až budeme znát celkový počet zájemců. Přihlášky odevzdejte třídním učitelům pokud možno do poloviny listopadu, nejpozději však do 22.11. 2018 na třídní schůzce. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

_________________________________________________________________