Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

SBĚR KAŠTANŮ PRÁVĚ PROBÍHÁ, SBĚR PAPÍRU OD 6.11.2017

Sběrové aktivity

 

Kaštany

od 1.10. - kabinet PŘP, denně, 9.40 - 9.55

Z nasbíraných kaštanů se po usušení vyrábějí granule pro zvířata v Zoo Praha.                                                                                                                                         

Za každý kg kaštanů získává třída 2Kč.                                                                                                        

Pokud škola zvítězí v soutěži škol, vítězná třída získává vstupenky do ZOO. Loni jsme takto podpořili fenka. (Peníze na adopci jsou od Sběrných surovin, a.s., ne od dětí)

Sběr kaštanů bude probíhat i na K2

 

Sběr papíru                                                                                                                                                   

6.11. - 10. 11., denně 7.30 - 7.55  na parkovišti v areálu školy - Květňák1                                                                

6.11. a 7.11. též odpoledne 14.25 - 15. 10                                                                                           

Akce nese název „ Zachraň strom“ – každá třída by měla nasbírat alespoň 75 kg papíru, což odpovídá množství papíru z jednoho vzrostlého stromu. Papír prosíme svázaný nebo v krabicích, kroužkových vazeb a bez fólií.

      Nesbíráme samotné kartony.

 

Průběžné výsledky sběru kaštanů k 13.10.17

TŘÍDA

kg

PT 22
1.A 213
1.B 767
1.C 43
1.D 78
1.E 5
1.M 0
2.A 4
2.B 267
2.C 184
2.D 10
3.A 62
3.B 325
3.C 302
3.D 45
4.A 0
4.B 434
4.C 23
5.A 56
5.B 30
5.C 64
6.A 50
6.B 72
6.C 13
7.A 34
7.B 46
8.A 5
8.B 72
9.A 0
9.B 8