Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

19.5.2014 Mensa testování

Naše žáky hodně zapojujeme do vědomostních i dovednostních soutěží, abychom objevili a rozvíjeli nadání. Na webu školy publikujeme rady a doporučení Mensy ČR pro rodiče i učitele, řídíme se jimi a rádi bychom s touto organizací ještě více spolupracovali (Mensa je mezinárodní organizace, jejím cílem je využití inteligence ve prospěch lidstva).
Testování organizujeme, aby se rodiče o nadání dověděli a mohli je rozvíjet.
A my s nimi – nejen ve vyučování, ale i v různých kroužcích, případně dalších aktivitách, které Mensa doporučuje na www.mensa.cz a pomáhá je organizovat.

V červnu 2014 jsme získali titul ŠKOLA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU

Výsledky testování Mensou už rodiče znají, škola byla informována statisticky, že máme i
                mimořádně nadané žáky. Pro ně, ale i další zájemce (i když se testování nezúčastnili)
                nabízí Centrum nadání
                KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY - pondělí, 15:15, v pololetí 15 hodinových lekcí za 900 Kč,
                                                           začátek 29.9.2014 na Květňáku

                Pokud bude málo zájemců, mohou se připojit ke kroužku na ZŠ Květnového vítězství 57,
                kde s ním už mají zkušenosti