Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Kavárna pro rodiče

 

Rodičovské kavárny ve školním roce 2018/19 na ZŠ Květňák      

Témata letošních kaváren - termíny budou upřesněny:

 

1) Klíč k tomu, aby dítě chtělo spolupracovat – středa 28. 11.

2) Svoboda nebo přísnost 23.1.

3) Živé dítě 27.2.

4) Jak podpořit dítě v komunikaci a učení 15.4.

5) Emoce v rodině a jak na ně 1 - 27.3.

6) Emoce v rodině a jak na ně 2 - 29.5.


 

Milí rodiče,

 

také v roce 2019 vás srdečně zveme na naše rodičovské kavárny. Zajímavými tématy nás provedou zkušené lektorky. Začínat budeme opět v 18. 00, místo konání upřesníme vždy alespoň týden předem.

Těšíme se na vás i na příjemnou atmosféru, kterou kavárny přinášejí.

 

 

O lektorkách:

Mgr. Jaroslava Budíková

Absolventka PF v Hradci Králové, učila na ZŠ i ZvŠ, také externí vyučující na PaedF UK.

Absolvovala četné výcviky v oblasti psychoterapie (SUR, psychosyntéza, metoda Cesta). Lektorka RWCT.  

Působí v pedagogicko-psychologické poradně jako speciální pedagožka s dlouholetou praxí a zkušenosti s dětmi se speciálními potřebami.

Lektorka kurzů pro rodiče a pedagogy, spoluautorka knih o předškolácích.

Má 2 děti a 4 vnoučata.

 

 

Linda Malenovská

Absolventka výcviku metody Cesta od Brandon Bays (emoční terapie) a akreditovaného výcviku Vědomý kouč.

Má 6tiletou praxi jako akreditovaný terapeut metody Cesta.

Je iniciátorkou a propagátorkou projektu AHA rodičovství, lektorka přednášek a seminářů.

Má 2 děti, David (2006) a Sára (2009)

 

www.aharodicovstvi.cz

www.lindamalenovska.cz

 

Na akci bude možné zakoupit knihu a audioknihu AHA rodičovství a AHA rodičovství – Sourozenci.

 

23. 1. 2019 

SVOBODA NEBO PŘÍSNOST (jak nastavit hranice)

 

 • Po dobrém nebo po zlém?
 • Kladete si často doma otázku, jak dětem nastavit hranice a naučit je respektovat pravidla, aniž byste museli křičet, vyhrožovat, trestat nebo prosit a uplácet?
 • Jak vychovat šťastné, zodpovědné a ohleduplné dítě, které se chová a rozhoduje správně i tehdy, když není nablízku žádná autorita?
 • Jaká jsou úskalí obou přístupů ve výchově a existuje ještě jiná cesta?

 

Přijďte se společně s námi zamyslet nad tímto, v dnešní době, velmi důležitým tématem a načerpat inspiraci. Seznámíme vás s poznatky přístupu AHA rodičovství, a především s našimi zkušenostmi s dětmi v roli rodiče, prarodiče, speciálního pedagoga i terapeuta.

 

 

27. 2. 2019 

ŽIVÉ DÍTĚ

Neposedí chvilku na místě. Přebíhá z jedné činnosti do druhé, aniž by ji dokončil. Neudrží si pořádek ve svých věcech. Slíbí a nedodrží dohodnuté. Má časté konflikty s vrstevníky a výbuchy emocí…

 • Jak podpořit živé dítě ve výzvách každodenního života, aby uspělo?
 • Jak mu pomoci zpracovat emoce, aniž by je muselo potlačovat nebo vybíjet na druhých?
 • Jak mu nastavit pevné hranice bez trestů a vyhrůžek?
 • Jak pracovat sami se sebou, abychom byli schopni podpořit své dítě ve výše uvedeném?

Hledejme společně způsoby, jak tyto děti podpořit. Seznámíme vás s našimi osvědčenými tipy v roli rodiče, prarodiče, terapeuta i výchovného poradce, a zejména pak z dlouholeté praxe Jarky Budíkové s dětmi se speciálními potřebami.

 

 

27. 3. 2019 

EMOCE V RODINĚ A VE ŠKOLE 1

 

 • Jak zařídit, abychom na děti nemuseli zvyšovat hlas?
 • Jak zajistit klid a pohodu mezi nejbližšími, i když máme každý jiné potřeby a očekávání?
 • Jak přistupovat k emocím ve třídě, ŠD, poselství emocí     
 • Jak porozumět svým emocím?

 

Přijďte společně s námi načerpat inspiraci. Zasvětíme vás do našich osvědčených tipů a zkušeností v roli rodiče, prarodiče, speciálního pedagoga i terapeuta.

 

 

15. 4. 2019 

JAK PODPOŘIT DÍTĚ V KOMUNIKACI A V UČENÍ

 

 • Jak porozumět potřebám dítěte, když odmítá domácí přípravu?
 • Jak pomoci dítěti učit se efektivně?
 • Jak usnadnit psaní domácích úkolů?
 • Znáte komunikační a učební styl vašeho dítěte?

Co potřebujeme, abychom se mohli efektivně učit a jak v učení podpořit naše děti? Budeme sdílet naše zkušenostmi na poli rodičovském i pedagogickém. 

 

 

29. 5. 2019 

EMOCE V RODINĚ A VE ŠKOLE 2

 

 • Jak porozumět svým emocím, aby nám byly v životě přínosem místo přítěží?
 • Jak sobě i dětem pomoci s emocemi pracovat, abychom se jimi nenechali ovládat a dokázali spolu vycházet a spolupracovat?

 

Seznamte se s dalšími osvědčenými tipy a zkušenostmi.

 

________________________________________________________

    

První z letošních kaváren:            

          28.11.2018 od 18:00 na Květňáku II

               (Schulhoffova 844)       

 Klíč k tomu, aby dítě chtělo spolupracovat             

       Mgr. Jaroslava Budíková, Linda Malenovská       

Díky spolupráci školy s organizací Člověk v tísni - Vzdělávací program Varianty (https://www.varianty.cz/o-variantach) - vám je zprostředkují velmi zkušené lektorky. Linda Malenovská je iniciátorkou a propagátorkou AHA rodičovství (https://www.aharodicovstvi.cz/), Jaroslava Budíková pracuje jako speciální pedagožka, terapeutka a je spoluautorkou knih, které se věnují výchově dětí (Pozornost a soustředění, Rozumím sobě, poznávám ostatní, Relaxační metody a další).

Věříme, že čas, který s nimi strávíte, bude pouze obohacením vašich znalostí o výchově dětí. 

         

________________________________________________________

Rodičovské kavárny ve školním roce 2017/18 na ZŠ Květňák

                                           

________________________________________________________

            15. 5. 2018 od 18:00 na Květňáku II

                       (Schulhoffova 844)

Jak vytvářet bezpečné vztahy mezi rodičem a dítětem

                     Mgr. Jaroslava Budíková

                         Linda Malenovská

________________________________________________________

       

    23. 4. 2018 od 18:00 na Květňáku I                         

                       CLIL

  (angličtina v odborném předmětu)

       Mgr. Tomáš Večeřa, ZŠ Květňák 

   Jiřina Mrkvičková, Channel Crossings

více ve Fotogalerii

________________________________________________________

   12. 3. 2018 od 18:00 na Květňáku II 

          Montessori pedagogika

     Miroslava Mourková, ZŠ Květňák

         

více ve Fotogalerii

   

Malým okénkem k nahlédnutí do naší výuky může být vstup ČT ranního Studia 6 z 5.3.2018:    Montessori výuka na ZŠ                                                                

       

_________________________________________________________

15. 2. 2018 od 18:00 na Květňáku II

        Hejného matematika

Mgr. Veronika Špalová, ZŠ Květňák

Nejdříve jsme shlédli video, kde prof. Milan Hejný hovoří o tom, jaká byla jeho cesta k matematice a k vyučování matematiky. Seznámili jsme se s dvanácti klíčovými principy metody a nakonce jsme si také vyzkoušeli sami na sobě krokování, počítání a oblékání paní krychle. 

 Mgr. Veronika Špalová

více foto zde

_________________________________________________________

9. 1. 2018 od 18:00 na K I   

              Klima školy

         Mgr. Pavel Kopečný

Co si představit pod spojením slov klima a škola? Kdo jsou účastníci tvorby klimatu? Jaká je cesta Květňáku? Je důležitější personální obsazení nebo materiální vybavení školy? Může ovlivnit klima jedné třídy klima celé školy? Na tyto a další otázky odpovídal ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný.

              

Prezentace: Klima školy 

Pojem klima školy je různými autory odborných publikací definován různě: 

„Klima školy je sociálně - psychologická proměnná, která vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují v dané škole, tak, jak je hodnotí, vnímají a prožívají učitelé, žáci, případně zaměstnanci školy.“

                                                                                         Pedagogický slovník (Průcha, 2001) 

 „Klima školy je souhrn subjektivních hodnocení a sebehodnocení účastníků vzdělávání v dané škole, které se týká všech aspektů vzdělávání. Patří do něho jejich vzájemná komunikace a sociální vztahy, stejně tak jejich vnímání prostředí, prožitky a emoce a další sociální a psychologické procesy, které děje v této škole vyvolávají.“

                                                                                         Třídní klima a školní klima (Čapek, 2010) 

To, jestli se žák bude cítit ve své škole dobře - pochopen a podporován, tedy závisí na mnoha faktorech a přáli bychom si, aby si každá ze zúčastněných stran mohla o škole, která je s ní spojena každodenní komunikací, říci:  

                                      

                                                                                          obrázek: Maty M. 

________________________________________________________

27. 11. 2017 od 18:00 na Květňáku II  

Šikana a obrana proti ní

PhDr. Kateřina Bartošová, ZŠ Květňák    

     

V kavárně jsme si povídali o příčinách šikany, roli agresora a oběti, jak rozpoznat šikanu a jaký je postup školy při vzniku rizikového chování ve třídě. Nejvíce jsme se věnovali řešení různých situací ve třídě a na koho se mají rodiče obrátit v případě potřeby.    

_________________________________________________________

31.5.2017  DĚTI ONLINE aneb Bezpečnost a soukromí na internetu

Tentokrát se kavárna pro rodiče uskutečnila ve spolupráci s projektem Škola pro všechny 

od 18 hodin v multimediální učebně, pavilon A

Kybernetická bezpečnost se stává stále diskutovanějším tématem dnešní doby. V kavárně jsme společně mluvili o bezpečí v kyberprostoru, sociálních sítích, možné velikosti "naší tlupy", youtuberech; ale i o tom, jak to bylo v pohádce s Budulínkem.

_________________________________________________________

28.4.2015 Setkání s matematikou

Již 7. kavárna s aktuálním tématem  - zatím největší zájem ze strany rodičů

Od 17:30 v multimediální učebně, pavilon A, patro

SETKÁNÍ S MATEMATIKOU - nejen podle profesora Hejného

Zajímavý rozhovor s profesorem Hejným v televizi

  

_________________________________________________________

13.1.2015  Rozvoj čtenářství

Pro vás, kteří jste nemohli přijít, jsme připravili foto a videa; téma totiž bylo velmi aktuální a 
paní učitelky spolu s lektorkou předaly přítomným zajímavé a důležité informace, rady a doporučení,
a to i k vystaveným titulům dětské literatury, což rodiče velmi ocenili. A sami si vyzkoušeli, co zažijí děti, když jsou vedeny ke čtení s porozuměním a také k přemýšlení, domýšlení a vymýšlení. Tím vším musí být člověk vybaven, aby byl kreativní.

Těšíme se na shledanou v dalších Rodičovských kavárnách nebo při jiných školních akcích, kde se setkávají učitelé, žáci a jejich rodiče. A že jich na Květňáku máme! Karneval (19.2. od 14 hodin), společenský večer (6.3.),...i čarodějnice tu budou, co by dup (29.4.)

...trocha teorie nikoho nezabije..., šance pro rodiče - řešit úkol a nemít obavy z hodnocení

školní projekty ke čtenářské gramotnostičtení s porozuměním ve 3.C

více foto dole 

   

_________________________________________________________

26.11.2015  Šikana na základní škole

Již 8. rodičovská kavárna - tradiční akce školy - od 18-ti hodin

Vede: PhDr. Kateřina Bartošová, školní metodička prevence

VAROVNÉ SIGNÁLY pro rodiče - dole ke stažení

   

_________________________________________________________

14.5.2014  Metody kritického myšlení v 5.rodičovské kavárně

Foto: RNDr. Danuše Kunovjánková

Vím - Chci vědět - Dověděl jsem se 

(vyučuje Miloslava Králíčková ve 3.B, 2014-2015)

_________________________________________________________

24.10.2013   Nové učebnice anglického jazyka

Káva voněla vanilkou, karamelem nebo čokoládou, učebnice angličtiny novotou a taky počítačem. 
Že byste taky rádi chodili do školy – s elektronickými učebnicemi ?
lektoři - metodik z nakladatelství Bohemian Ventures a učitelé anglického jazyka

 

_________________________________________________________

10.6.2013    Kritické myšlení a aktivní učení na Květňáku

 lektoři - Mgr.Taťána Trčková a Mgr.Květa Krüger

   

_________________________________________________________

14.3.2013    Děti na Facebooku

Lektor Ing.Ladislav Kos z Horké linky (www.horkalinka.cz) představil přítomným konkrétní nástroje na zabezpečení soukromí na Facebooku. Cenné bylo zdůraznění role každého uživatele sociálních sítí, protože už svým chováním v kyberprostoru sami hodně určují, jak bezpeční tam budou.
Je to náš příspěvek ke Dni bezpečnějšího internetu.

_________________________________________________________

3.6. a 30.5. 2013 Beseda s lektory Horké linky 

Mgr.Martinou Viewegovou a Ing.Ladislavem Kosem
                                                                     5.A, 5.B, 6.A
                                                                     8.A, 8.B, 6.B, VIT-7.ročník

Všichni dostali letáček s kontaktem na Horkou linku a poučením; nepoučený je totiž ohrožen a může ohrozit.
Pomáháme tím rodičům, kteří jsou za děti do 18 let právně zodpovědní  i v kyberprostoru
i když děti mnohdy umí s počítačem víc než dospělí.

 

_________________________________________________________

11.10.2012   Děti ONLINE

Mgr.Jana Brandejsová z pořádající organizace Saferinternetu zajistila pozvánky, materiály pro rodiče a výbornou lektorku Mgr.et Mgr.Kateřinu Lukášovou z Právnické fakulty UK.
Rodiče byli spokojeni, mají zájem na další informovanosti o kyberprostoru.

  

_________________________________________________________