Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Společenské večery

15.3.2019 Ples školy u příležitosti 40. výročí založení

Ples se opravdu vydařil a doufáme, že si ho všichni návštěvníci užili. Tančilo se od začátku do konce a setkání bývalých zaměstnanců a bývalých žáků u panelů s retrospektivní výstavou bylo mnohdy emotivním zážitkem. Děkujeme všem, kteří se na organizaci plesu podíleli a těšíme se na další setkávání.

    

Na fotografii zleva: starosta MČ Praha 11 Jiří Dohnal, ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný, paní ředitelka od 1986 do 1996 Mgr. Helena Čechová a moderátorka Kateřina Nekolná

Do dalších let přejeme Květňáku hodně kreativních i nadšených zaměstnanců, zvídavých a šikovných žáků a spokojených rodičů.

  

foto: Mgr. Jiřina Štrossová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.12.2018

                           Ples školy u příležitosti 40. výročí založení:

                                         15. 3. 2019

                      Těšíme se na setkání!   

               Naplánováno do Top Hotelu Praha, objednáno školou. 

             Díky rodičům, kteří se již na setkání přihlásili s pomocí!   


                                              od 19:00 hodin

 

   

                          

__________________________________________________________________

                                               

23. 2. 2018 Společenský večer školy a KPŠ

I letošní společenský večer si všichni opravdu užili. Rodiče se spolu se zaměstnanci školy zapojili do celkové organizace a byli skvělými  pomocníky i v průběhu celého večera. Tančilo se do poslední chvíle, radost z cen, vyhraných v tombole, byla nefalšovaná, nálada výtečná.

Už teď se všichni těšíme na příští rok, který se ponese ve znamení čtyřicátého výročí založení Květňáku.

---------------------------------------------------------------------------

23. 2. 2018 (19:00) Společenský večer pořádaný Klubem přátel školy ZŠ Květnového vítězství 1554   

          SRDEČNĚ ZVEME  

                    

                                                 obrázek: Kristýna K.

__________________________________________________________________

17.2.2017 Společenský večer školy a KPŠ

Tradiční akce

I letos skvělý, úžasná pohybová vystoupení pod taktovkou paní učitelky Milušky Králíčkové 
a také zpěv paní učitelky Lenky Kleprlíkové a její někdejší žákyně a nynější konzervatoristky - Claudie