Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček - prosinec

12.-20.12.2016  Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček

Soutěžit může jednotlivec nebo kolektiv (2 - 20 členů). Pozvánka a Přihláška jsou DOLE
(podat na Loretánském náměstí, 
areál Sboru dobrovolných hasičů).

Soutěžící ozdobí stromeček v Loretánské zahradě, přidělený organizátory
(PRAVIDLA 
jsou dole). Ozdoby na vlastní náklady, i vlastnoručně vyrobené - 
po skončení si je odebere, 
ev. je odstraní organizátoři