Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Den bezpečnějšího internetu - únor

7.2.2017  Den bezpečnějšího internetu 2017 (SID 2017)


Chraň svá data, chráníš tím sebe a své blízké - čteme v logu již 14. ročníku této záslužné aktivity.

Již třikrát jsme byli mezi výherci soutěže, vyhlášené k tomuto dni: 20142015, 2016

I letos se Květňák zapojuje do soutěže k SID, v níž máme uspořádat aktivitu osvětového charakteru
týkající se problematiky ochrany osobních dat a soukromí v prostředí internetu. Naším příspěvkem je 
permanentní a průběžně aktualizovaná osvěta na školním webu
kde čtenáře seznamujeme 
s novinkami Saferinternetu, poskytujeme rady k bezpečnému hesluochraně soukromí, upozorňujeme 
na různá stálá i aktuální nebezpečí, nabízíme poučení prostřednictvím e-learningových kurzů pro učitele, 
žáky i jejich rodiče a uvádíme kontakty pro hlášení škodlivého obsahu.
Čtenářům předáváme  i poznatky ze seminářů a konferencí k problematice bezpečnějšího internetu, 
kterých se zúčastňujeme.
Květňák je umístěn v interaktivní mapě zapojených organizací - na webu Saferinternetu 
____________________________________________________________

Součástí letošního Dne bezpečnějšího internetu je také soutěž s názvem iBEZIP. Tak jako provoz 
na silnicích potřebuje svá pravidla pro zachování maximální bezpečnosti jeho účastníků, 
tak i provoz na internetové dálnici by potřeboval pro ochranu osobního prostoru, osobních dat a 
soukromí uživatelů jistá pravidla - ukončení 2.4.2017. Cílem soutěže je:
vytvořit návrh pravidel internetového provozu, který bude obsahovat sadu pravidel chování a značek, 
které usnadní začínajícím uživatelům lépe pochopit nástrahy internetu a způsoby, jak se jim vyhnout, 
aniž by způsobili újmu sobě nebo druhým. Součástí návrhu musí být 
soubor technických podmínek pro přístroje využívané k přístupu a pohybu na internetu, 
aby neohrožovaly své majitele ani ostatní účastníky internetového provozu.

Kritéria soutěže:
Soutěžní příspěvky budou bodovány na škále od 1 – 5, přičemž více bodů znamená lepší hodnocení
1. Komplexnost – pravidla a značky musí pokrývat základní problémy a úskalí užívání internetu
2. Uspořádánost – logická struktura a provázanost pravidel a značení
3. Grafické provedení – hodnotí se nápaditost a intuitivnost, např. aby na první pohled bylo patrné, 
    čeho se značka týká (příkladem částečného řešení je značení PEGI).

Soutěžní kategorie:
Soutěží se ve dvou věkových kategoriích:
12 – 18 let: již zkušení uživatelé internetu, kteří jsou obvykle zběžně seznámeni 
                 s pravidly silničního provozu
Senioři ve věku 60+: zkušení lidé, kteří znají život, včetně pravidel silničního provozu, 
ale mají většinou méně zkušenosti s užíváním internetu.

Ceny:
Soutěží se o věcné ceny v celkové hodnotě přesahující 30 tisíc korun. Patří sem zejména tablety, 
ale také online hry, dárkové předměty a software.

Zvláštní cena bude udělena nejlepšímu návrhu, 
                                                         na kterém zřetelně pracovali společně senioři se svými vnoučaty.

_______________________________________________________________