Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Recitační soutěž - únor

1.2.2017  Recitační soutěž - PT, 1. - 3.třídy - školní kolo

Máme hodně nadaných recitátorů - udělali nám radost.

Miloslava Králíčková, třídní učitelka 3.B

VÝSLEDKY

PT, 1.třídy

  1. Barbora, 1.D
  2. Lukáš, 1.B,   Adam, PT
  3. Adéla, PT, Kristýna, 1.B, Matěj, 1.D

 2. a 3.třídy

       1.Tereza, 3.B /postupuje do okresního kola: DDM JM, Šalounova/
       2. Rebeka , 2.B /postupuje do okresního kola: DDM JM, Šalounova/
       3. Leontýna, 2.C, Nella, 2.D, Linda, 3.B, Dan, 3.C

GRATULUJEME medailistům  i ostatním

8.2.2017  Recitační soutěž - 4. a 5.třídy - školní kolo

VÝSLEDKY: 1. Ilona (5.C), 2. Veronika (4.C) a 3. místo Karel (5.A)

G R A T U L U J E M E

14.2.2017  Recitační soutěž pro 2. stupeň - školní kolo

Všichni recitátoři dostali Čestné uznání, jeden z nich přednesl i vlastní verše

Žáci byli dobře připraveni, dali si záležet, proto porota měla nesnadný úkol a
při některých vyrovnaných výkonech přistoupila k tomu, že jsou 2 soutěžící na stejném místě.

I žáci sestavili pořadí - v některých případech se obě poroty shodly více, jinde méně; 
úplná shoda se týkala 1. místa v kategorii 8.-9.ročník - ADÉLA.

Kromě diplomů i věcné odměny, včetně dobrot.

GRATULUJEME nejen medailistům, ale i ostatním soutěžícím - 
                                                                                    připravili hezký zážitek přítomným, včetně sebe

6. a 7.roč.  Mikuláš, 6.B
                     Bára, Karel, 
6.A
                     Kamila, 
7.B

8. a 9.roč.  Adéla, 8.A
                     Tereza, 
9.A
                     Anna, 
9.B, Alexandr, 9.A