Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Environmentální výchova

  

    Při jarní akci „Zachraň strom“ jsme shromáždili 5493 kg papíru,

     toto množství odpovídá 73 zachráněným stromům.

Zástupci Ptakopysku akci vyhodnotí na své příští schůzce a se závěry nás seznámí. 

Děkuji všem pomocníkům z 6.A,6.B, 7.A a 9.A, kteří pomáhali sběr vážit a ukládat.

 

__________________________________________________________________

SBĚR PAPÍRU, VÍČEK, KAŠTANŮ, KŮRY, ..